เรื่องเล่าจากศิษย์เก่า

Change Their Future, Change Yours #2

ครูแฟง (พราวพร นภาพงศ์สุริยา)

ครูแฟง (พราวพร นภาพงศ์สุริยา) ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 7 วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ปริญญาโท สาขาการวิเคราะห์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยทิลเบิร์ก

Leadership In Teach
For Network –
สัมภาษณ์ครูใหม่ รุ่น 5

ครุเต๋อ (ปวีณา วัฒนาภา)

วันนี้เราจะพาคุณผู้อ่านทุกท่านมาทำความรู้จักกับ "พี่เต๋อ ปวีณา วัฒนาภา" Alumni รุ่น 5 จากโครงการครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ Teach For Thailand

Leadership In Teach
For Network –
สัมภาษณ์ครูใหม่ รุ่น 4

ภูมิ (ภูมิ เพ็ญตระกูล)

ภูมิ-ภูมิ เพ็ญตระกูล ศิษย์เก่าครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่น 4 ที่ยังคงเดินหน้าทำงานในสายงานด้านการศึกษา โดยนำประสบการณ์และสิ่งที่เขาได้เห็น ได้เข้าใจ

Leadership In Teach
For Network –
สัมภาษณ์ครูใหม่ รุ่น 3

ครูเก่ง (อภิชัย แซ่ตั้ง)

เก่ง-อภิชัย แซ่ตั้ง ศิษย์เก่าครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 3 ผู้จบคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโลหการ หลังจากนั้นเขาได้เข้ามาเป็นครูสอนคณิตศาสตร์

Leadership In Teach
For Network –
สัมภาษณ์ครูใหม่ รุ่น 2

ครูพิ้งค์ (นีติรัฐ พึ่งเดช)

ผ่านมาเกือบ 3 ปีแล้ว นับตั้งแต่วันที่ พิ้งค์-นีติรัฐ พึ่งเดช สิ้นสุดบทบาทการเป็นคุณครูวิชาภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนขยายโอกาสแห่งหนึ่งย่านคลองเตย

Leadership In Teach
For Network –
สัมภาษณ์ครูใหม่ รุ่น 1

ครูใหม่ (บุญศิริ จุติดำรงค์พันธ์)?

ใหม่-บุญศิริ จุติดำรงค์พันธ์ หนึ่งในศิษย์เก่าครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่น 1 ของ Teach For Thailand ซึ่งถือเป็นรุ่นบุกเบิกของโครงการ

ถอดบทเรียนเพื่อก้าวสู่ ปี 2565

เสียงจากคนของเรา

ปี 2564 ยังคงเป็นอีกปีที่สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อสังคมในทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านการศึกษา ถึงแม้จำนวนผู้ติดเชื้อจะเริ่มลดลงในช่วงครึ่งปีหลัง แต่หลายโรงเรียนยังงดการเรียนการสอนในห้องเรียน

ถอดบทเรียนกับ “ครูบีม” ศิษย์เก่าครูผู้นำการ เปลี่ยนแปลงรุ่น 6

ครูบีม (ณัฐธิดา สร้อยคำ)

จากความเชื่อว่า เด็กนักเรียนทุกคนในประเทศไทยควรได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและโอกาสในการกำหนดความฝันของตัวเอง ไม่ว่าพวกเขาจะมาจากบริบททางสังคมแบบใดก็ตาม

Change Their Future, Change Yours #5

ครูมุก (ฐิติมา ชูคดี)

ครูมุก (ฐิติมา ชูคดี) ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง รุ่น 7 วุฒิการศึกษา ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สอนวิชาวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 โรงเรียนมัธยมวัดดาวคะนอง