ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง รุ่น 1

The Change Maker
Stories : ครูนัท

ครูนัท (ยุทธกฤต เฉลิมไทย)

เพราะเราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ได้หยุดลงหลังจากโครงการจบ แต่เมื่อเข้าร่วม โครงการครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง ของ Teach For Thailand จนครบ 2 ปี ครูผู้นำทุกคนก็เปรียบเสมือน ต้นกล้าที่พร้อมจะงอกงาม และสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อไปในวงกว้าง The Change Maker Stories เป็นบันทึกเรื่องราวของครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง ที่ใช้ประสบการณ์ที่ได้รับจากการสอนนักเรียน มาเป็นแรงบันดาลใจ และสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงให้สังคมในภาคส่วนต่างๆ ที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในโรงเรียน

The Change Maker Stories ตอนนี้ ขอนำเสนอเรื่องราวของ ครูยุทธกฤต เฉลิมไทย(นัท) อดีตครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 1 ซึ่งปัจจุบันมีตำแหน่งเป็น ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กขององค์กร International Organization for Migration (IOM) และเป็น ผู้ก่อตั้งโครงการ Edeaf (Education for the Deaf) เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของผู้บกพร่องทางการได้ยิน

ครูนัทเล่าว่า หลังจากจบปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ ก็เข้าร่วม โครงการครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงทันทีเป็นเวลา 2 ปีโดยสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เมื่อจบโครงการก็เริ่มทำงานด้านการประสานงานกับ International Student Volunteer โดยเป็นผู้นำพาอาสาสมัครที่เป็นนักเรียนจากต่างประเทศไปพัฒนาชุมชน ในด้านการศึกษา เกษตรอินทรีย์ และการเสริมสร้างชุมชน จากนั้นจึงได้เริ่มงานกับองค์กรที่สนับสนุนการศึกษาให้ผู้ลี้ภัยและผู้อพยพในเมืองไทย ซึ่งทำมาเป็นระยะเวลา 4 ปีกว่า

ครูนัทเล่าว่า หลังจากจบปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ ก็เข้าร่วม โครงการครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงทันทีเป็นเวลา 2 ปีโดยสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เมื่อจบโครงการก็เริ่มทำงานด้านการประสานงานกับ International Student Volunteer โดยเป็นผู้นำพาอาสาสมัครที่เป็นนักเรียนจากต่างประเทศไปพัฒนาชุมชน ในด้านการศึกษา เกษตรอินทรีย์ และการเสริมสร้างชุมชน จากนั้นจึงได้เริ่มงานกับองค์กรที่สนับสนุนการศึกษาให้ผู้ลี้ภัยและผู้อพยพในเมืองไทย ซึ่งทำมาเป็นระยะเวลา 4 ปีกว่า

ประสบการณ์ที่ได้จาก Teach For Thailand คือ การได้เป็นครูช่วยเสริมสร้างภาวะความเป็นผู้นำ และเสริมสร้างความมุ่งมั่นเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทำให้เรียนรู้ที่จะตั้งคำถามว่า สิ่งที่ทำจะสร้างผลกระทบอะไร หรือมีประโยชน์อะไร นอกจากนี้ ยังช่วยเสริมสร้างทักษะด้านการจัดการ และการบริหาร เป็นทักษะที่ติดตัวไปตลอด นอกจากทักษะที่ได้ ยังทำให้เข้าใจประเด็นการศึกษา รวมถึงองค์ประกอบของปัญหาในการศึกษามากขึ้น

แรงบันดาลใจจากการเป็นครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง
คือพันธกิจของ Teach For Thailand ที่มุ่งมั่นในการ
ขจัดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ซึ่งทำให้รู้สึกว่า
เรามีพลังที่สามารถเปลี่ยนแปลงการศึกษาได้

ครูนัทเป็นผู้ก่อตั้ง โครงการ Edeaf โดยมีที่มาจาก การได้เป็นกรรมการคัดเลือกเด็กหูหนวกจากประเทศไทย เพื่อเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา1 ปี ซึ่งทำให้ได้เห็นพัฒนาการของผู้เข้าร่วมโครงการ ที่เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ น้องที่กลับจากโครงการได้มาถ่ายทอดประสบการณ์กับเพื่อนๆ ว่า

"ให้เชื่อมั่นความทัดเทียม"

เพราะเขาได้มีประสบการณ์ในต่างประเทศ ทำให้เราอยากทำงานที่ทำให้ คนที่ถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลังได้กลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคม

โครงการ Edeaf มีเป้าหมายในการลดความเลื่อมล้ำของผู้พิการทางการได้ยิน โดยจะมีอาสาสมัครที่ทำหน้าที่หลักในการบริหารโครงการ และอาสาสมัครที่เป็นครูอาสาซึ่งจะได้รับการฝึกอบรมด้านภาษามือและทักษะในการสอน ก่อนไปสอนเด็กๆ

โครงการนี้มีกระบวนการ 3 ขั้นตอนด้วยกัน

1. Dream and Discover เป็นจุดเริ่มต้นในการริเริ่มโครงการจากที่ไม่มีความรู้ในด้านนี้ ก็เริ่มเก็บข้อมูลและวางเป้าหมาย

2. Design and Analysis เป็นขั้นตอนการออกแบบหลักสูตร เพื่อให้เหมาะสมกับคนหูหนวก ทดลองส่งอาสาสมัครไปสอนจริงและนำข้อมูลกลับมาปรับปรุงหลักสูตร โดยมีพันธมิตรคือ สำนักงานการบริหารการศึกษาพิเศษ ที่มาช่วยวิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะ

3. Delivery เป็นขั้นตอนการส่งต่อข้อมูลที่ได้และสิ่งที่ค้นพบเพื่อเป็นข้อเสนอแนะให้กระทรวงศึกษาธิการใช้ในการจัดทำแผนเชิงนโยบาย

ติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการEdeaf ผ่านเพจเฟซบุ๊ก  https://www.facebook.com/EDeafThailand/