เรื่องเล่าจากศิษย์เก่า

ต้นกล้าที่แข็งแรง เติบโตได้จากเมล็ดพันธุ์คุณภาพ

วันครอบครัวสากล (International Day of Families) ตรงกับวันที่ 15 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันที่ก่อตั้งขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติ เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้และเห็นถึงความสำคัญของครอบครัว เพราะสังคมที่ดีเริ่มต้นได้จากครอบครัวที่อบอุ่น และครอบครัวยังเป็นส่วนสำคัญในการหล่อหลอมความคิดและการกระทำของเด็กให้เป็นไปในรูปแบบที่แตกต่างกันได้อีกด้วย

ทุกต้นทุนที่มี สร้างคุณค่าและความสำเร็จได้มากกว่าที่เห็น

“การศึกษาเปลี่ยนชีวิตคนได้ ทุกความเท่าเทียมเป็นไปได้ ถ้ามีครูช่วยผลักดัน” ด้วยความเชื่อนี้ “ครูอาร์ม” – สุริยา มนัสสา จึงพาตัวเองเข้าสู่เส้นทางการเป็นครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 3 ของทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ด้วยความฝันอยากเป็นครู เมื่อได้มาเจอโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลง เขาพบว่าเป้าหมายของโครงการฯ ตรงกับเป้าหมายส่วนตัว คือ การสร้างความเปลี่ยนแปลงและความเท่าเทียมทางการศึกษา

7 ปี กับการเป็นกำลังหลักของ Teach For Thailand

‘เอ็ม’ - ธนิต แคล้วโยธา อดีตครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 3 เล่าถึงประสบการณ์ที่พลิกชีวิตและความเชื่อ ณ โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ ที่ทำให้เขาตัดสินใจร่วมเป็นกำลังสำคัญของมูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย

ครูผู้สอนวิธีรู้ สู่ประสบการณ์เปลี่ยนชีวิต

“ครูเขาไม่ได้เดินเข้ามาสอนแล้วออกไป แต่เป็นครูในทุก ๆ สถานที่ ทุกช่วงเวลาของชีวิต“ ‘บีท’ — นรากร แก้วมณี สะท้อนถึงประสบการณ์ 2 ปีเต็มที่ได้เรียนกับ ‘ครูแข’ ภรปภัช พิศาลเตชะกุล และ ‘ครูกอล์ฟ’ ศุภเกียรติ คุ้มหอยกัน ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 1 ที่โรงเรียนวัดสังฆราชา ซึ่งขณะนั้นบีทเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ให้ผู้หญิงได้ ‘นำ’ เพื่อทำสังคมให้เท่าเทียม

วันสตรีสากล หรือ International Women’s Day ตรงกับวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี เฉลิมฉลองความเป็นผู้หญิง และสร้างความตระหนักรู้ในประเด็นเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ สิทธิเกี่ยวกับบุตร และการต่อต้านความรุนแรงและการคุกคามผู้หญิง โดยมีการเฉลิมฉลองอย่างไม่เป็นทางการมาหลายครั้งในอดีต และได้รับการรับรองโดยกลุ่มสิทธิสตรี และโดยองค์การสหประชาชาติในปี 1977 ในบทความนี้ เราจะพาทุกท่านมารู้จักกับ ส้ม ดิว ไพลิน และพี ศิษย์เก่าของ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ที่ใช้บทบาททั้งความเป็นผู้หญิง และความเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนสังคม ปัจจุบันพวกเธอทำงานในสายงานของผู้นำในโรงเรียน นวัตกรรมทางสังคม และนโยบายการศึกษา เราได้พูดคุยกับพวกเธอในประเด็นเรื่องการศึกษา และภาวะผู้นำของผู้หญิง

ต่อยอดความเชื่อ สู่เครือข่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชน

“ผมเชื่อในพลังของเครือข่ายศิษย์เก่าทีช ฟอร์ ไทยแลนด์มาตั้งแต่แรกแล้วว่า จะสามารถพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วยกันได้ ขอเพียงมีพื้นที่และโอกาสที่จะได้ลงมือทำเท่านั้น” ข้อความข้างต้น คือคำตอบของ ‘บุ๊คบิ๊ก’ – เติมพงศ์ กิจจานุลักษ์ อดีตครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 5 เมื่อถูกถามถึงที่มาของแนวคิดการดึงศิษย์เก่าทีช ฟอร์ ไทยแลนด์มาร่วมพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กล้าลองสิ่งใหม่ ในโลกที่ผู้หญิงก้าวสู่ความเท่าเทียม

เชื่อไหมว่าในโลกใบนี้มีวันสำหรับเฉลิมฉลองความเป็นผู้หญิงในวงการวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะ และวันนั้นก็คือ วันสตรีและเด็กหญิงในวงการวิทยาศาสตร์สากล หรือ International Day of Women and Girls in Science ซึ่งตรงกับวันที่ 11 กุมภาพันธ์ของทุกปี วันนี้มีขึ้นเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในแวดวงวิทยาศาสตร์

ทำงานกับชุมชน: โครงการไม้ไผ่สู่ผลกระทบที่ยั่งยืนในชุมชน

“โครงการนี้ไม่ได้เริ่มจากไม้ไผ่ แต่เป็นโครงการสร้างคน พัฒนาคน” ครูทิ้ง ศุภชัย บำรุง ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 7 กล่าวถึง “ยุ้มมาฉ่า” โครงการแปรรูปไม้ไผ่ที่เขาริเริ่มกับเพื่อน ๆ ที่ชุมชนป่าซางนาเงิน จังหวัดเชียงราย “โครงการนี้เกิดจากช่วงปีแรก มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงมอบหมายให้ครูในพื้นที่หาวิธีสร้างการเรียนรู้แบบ Problem-based Learning (PBL) เน้นการประยุกต์ใช้ทักษะศตวรรษที่ 21 และการเรียนรู้แบบมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และต้องมีความเกี่ยวข้องกับการเกษตรด้วย”

ต่อเชื้อไฟให้แก่ระบบการศึกษา พันธกิจของศิษย์เก่า

ระยะเวลา 2 ปี ในโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลง เป็นเวลามากพอที่ใครบางคนจะได้ทำความเข้าใจปัญหาการศึกษา และเป็นระยะเวลาที่ทำให้ศิษย์เก่าที่จบจากโครงการฯ มีแรงบันดาลใจทำงานในวงการการศึกษาต่อไป เช่นเรื่องราวของกรีน และซีม ที่ตัดสินใจเปิดโรงเรียนเอกชนในจังหวัดบ้านเกิดของตนเอง “ตอนนั้นผมตั้งเป้าว่าจะเปิดโรงเรียนเป็น Home School ให้ได้ภายใน 5 ปี ตอนนี้ 4 ปีปลายก็สามารถตั้งได้แล้ว และยังมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ กลุ่มวิชาต่างๆ ที่ดูเป็นที่ต้องการมาเสริมอีก”