ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง รุ่น 6

Change Their Future, Change Yours #2

ครูแฟง (พราวพร นภาพงศ์สุริยา)

ครูแฟง (พราวพร นภาพงศ์สุริยา) ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 7

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

ปริญญาโท สาขาการวิเคราะห์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยทิลเบิร์ก เนเธอร์แลนด์

สอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ2 โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี

รู้จัก TFT ได้อย่างไรทำไมถึงสมัครเข้าร่วมโครงการ

ในช่วงที่เราเพิ่งจบปริญญาโทแล้วกำลังมองหางาน ได้เห็นประชาสัมพันธ์ในเฟซบุ๊กประกาศรับสมัครครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง ซึ่งตอนนั้นก็อยากพักจากงานออฟฟิศ และอยากทำอะไรเพื่อเติมเต็มตนเอง แบ่งปันประสบการณ์ที่เรามี สร้างประโยชน์ให้สังคม ประกอบกับไม่อยากทำงานแนวเดิม ถึงเราจะไม่เคยทำงานสายการศึกษามาก่อนแต่อยากลองสมัคร

วันแรกที่สอนรู้สึกอย่างไรบ้าง

วันแรกที่โรงเรียนยังเป็นวันที่ครูเริ่มทำความรู้จักกับนักเรียน ยังไม่มีการเรียนการสอนเต็มตัว แต่มีการทำกิจกรรมแนะนำตัวเพื่อทำความรู้จักกัน เราก็พยายามจดจำชื่อเพื่อนครูและนักเรียน วันแรกๆ เรายังจำชื่อนักเรียนไม่ได้ เพราะสอนเด็กนักเรียนประมาณ 5 ห้อง รวมทั้งหมดประมาณ 120 คน แต่พอสอนจนจบเทอมก็จำนักเรียนได้

เมื่อสอนจบจบเทอม / ปีการศึกษาแล้วมองย้อนกลับไปรู้สึกอย่างไร

เรารู้สึกว่าหนึ่งเทอมผ่านไปเร็วมาก ช่วงแรกจะค่อนข้างเหนื่อยเพราะเจอสถานการณ์โควิดด้วย พอสอนไปได้ 3 สัปดาห์ก็ต้องเริ่มสอนออนไลน์ ซึ่งเด็กไม่สามารถเข้าเรียนออนไลน์ได้ครบทุกคน ทำให้สอนได้ไม่เต็มที่ พอเปิดโรงเรียนก็ต้องเริ่มสอนทบทวนบทเรียนใหม่ แต่เราก็ทำเต็มที่ พอมองย้อนกลับไป เราอยากพัฒนาในส่วนที่เราทำได้ไม่เต็มที่ เช่น การทำความเข้าใจนักเรียน

ความท้าทายในการเป็นครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง

สถานการณ์โควิดทำให้ต้องสอนออนไลน์ ซึ่งเราไม่สามารถบังคับให้เด็กเข้าเรียนออนไลน์ได้ทุกคน บางคนไม่มีอินเตอร์เน็ต บางคนพ่อแม่ต้องใช้งานคอมพิวเตอร์ เราพยายามเรียกเด็กให้มาเข้าเรียนมากที่สุด เด็กก็จะสลับกันมาเรียน เราก็จะสอนบทเรียนเดิมให้กับเด็กที่ยังไม่เคยเรียน เมื่อเปิดเรียนเราก็ทำสรุปให้เด็กนักเรียนทั้งห้องอีกครั้ง สำหรับเด็กที่ไม่ได้เข้าเรียนออนไลน์ด้วย

เด็กนักเรียนที่สอนเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่อย่างไร

เด็กบางคนชอบวิชาคณิตศาสตร์ พอเริ่มสอนไปสักพักเด็กก็เริ่มเข้าหาเราและบอกว่าเขาทำโจทย์ในห้องได้แล้ว อยากท้าทายตัวเอง เราก็จะเพิ่มโจทย์ให้นอกเวลาเรียน ให้เด็กเพิ่มศักยภาพตามที่แต่ละคนสามารถทำได้ ถึงแม้เด็กบางคนไม่ชอบเรียนเลขแต่ก็เริ่มเปิดใจอยากเข้าเรียน ส่วนเด็กบางคนยังไม่เปิดใจ เราก็ให้เวลาและพยายามส่งเสริมเขา

สิ่งที่เราทุ่มเทไปอาจจะไม่ได้เห็นผลในวันนี้ แต่ในอนาคตเมื่อเด็กมองย้อนกลับมา เขาจะเข้าใจมากขึ้น

ตัวเราเองเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมก่อนเข้าร่วมโครงการอย่างไร

เราเปลี่ยนแปลงไปทีละนิด พอมองย้อนกลับไป เรามีความมั่นใจในการสอนมากขึ้น ก่อนเข้าโครงการเราไม่เคยสอนใครเป็นกลุ่มใหญ่ ไม่เคยสอนเด็กทั้งห้อง แต่ทุกวันนี้เราทำได้ เรามีความมั่นใจในการสอนในห้องเรียน เราได้เห็นภาพการศึกษาไทยตามความเป็นจริงมากขึ้น เด็กที่เราสอนอาจจะไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาเท่าเรา เราเข้าใจบริบทของนักเรียนในโรงเรียนที่เราสอนมากขึ้น เราลำดับความสำคัญในการทำงานได้ดีขึ้น

มีมุมมองต่อการศึกษาไทยอย่างไร

การศึกษาไทยมีความเหลื่อมล้ำในด้านอุปกรณ์การเรียนที่ยังขาดแคลน เด็กบางคนไม่มีฐานะพอจะซื้ออุปกรณ์ เช่น กระดาษ ปากกา สมุด ดินสอ เราทำหน้าที่ในส่วนของครูเต็มที่ แต่ก็อยากให้ระบบการศึกษาเอื้อให้ครูทำได้เต็มที่ด้วย ครูต้องเผชิญความท้าทายหลายอย่างในการให้การศึกษาอย่างเต็มที่ให้นักเรียน ภาระงานครูนอกจากงานสอนเยอะมากแล้ว ครูยังมีภาระงานอื่นๆ ด้วย เช่น งานการเงิน งานอาคารสถานที่ ถ้าระบบการจัดการในโรงเรียนดูแลภาระงานส่วนนี้ได้ ครูก็จะโฟกัสกับงานสอนและนักเรียนได้ดีขึ้น

เมื่อจบโครงการแล้ววางแผนอนาคตไว้อย่างไร

ตอนนี้เพิ่งสอนได้ 1 ภาคการศึกษา ยังไม่ได้วางแผนตายตัว แต่ที่แน่ๆ เราค้นพบว่า เราชอบสายงานสอน และชอบงานสายสังคมอาจจะทำงานเพื่อสังคม หรือทำอะไรแนวๆ นี้

เรื่องราวความประทับใจของการเป็นครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่อยากแบ่งปัน

ช่วงสอนออนไลน์ มีเด็กคนหนึ่งไม่ค่อยได้เข้าเรียน พอมีโอกาสเราจึงถามว่าอยากให้ครูสอนให้ใหม่ไหม เขาก็อยากเรียนและตั้งใจฟังเราไม่ได้คาดหวังว่าเด็กจะต้องทำได้ เพราะการสอนออนไลน์ให้เด็กม. ต้น เด็กมักไม่ค่อยโฟกัส แต่พอเห็นเขาทำได้เราก็ดีใจ พอเปิดเทอมเราขอตรวจสมุดเรียน ก็เห็นว่าเด็กคนนี้เขาทำการบ้าน มีการทำแบบฝึกหัดนอกเหนือจากที่สอน มีการจดลงสมุด ทั้งๆ ที่เราไม่ได้บอก เด็กยังบอกอีกว่า “ผมเข้าใจเลย ตอนที่ครูอธิบายวันนั้น” เราเห็นความตั้งใจของนักเรียน แล้วเด็กก็มีความภูมิใจที่เขาเรียนเข้าใจและทำแบบฝึกหัดได้ “พอเห็นผลจากการที่เราตั้งใจสอนเราก็ใจฟู”

อยากฝากอะไรถึงน้องๆ ที่กำลังตัดสินใจจะสมัครเป็นครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นต่อๆ ไป

อยากให้ทุกคนทึ่ต้องการพัฒนาการศึกษาไทย ลองสมัคร ซึ่งแม้แต่ขั้นตอนการสมัครก็มีหลายขั้นตอนและมีความท้าทายมาก แค่ได้สมัครเข้ามาก็ถือเป็นประสบการณ์ที่ดี แล้วถ้าคุณตั้งใจจริงและได้รับเลือก ก็อาจจะผ่านเข้ามาเป็นเพื่อนร่วมทางกัน และได้เข้าใจรากของปัญหาการศึกษาไทยจริงๆ เราเองตอนแรกคิดว่าเข้าใจและเห็นภาพการศึกษาไทย แต่พอได้เข้ามาทำก็ได้สัมผัสประสบการณ์จริง เห็นความเป็นจริง ในอนาคตมันจะเป็นประสบการณ์ในสายงานนี้ได้ ถ้าสมัครแล้วก็ขอให้เลือกที่จะเดินเข้าไปหาและคว้าโอกาส ถ้าอยากทำจริงๆ ขอให้ทำให้เต็มที่