ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง รุ่น 1

Change Their Future, Change Yours #1

ครูบอม (ชลธิศ สุทธิสาโกมล)

'ครูบอม' ชลธิศ สุทธิสาโกมล อายุ 32 ปี
ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 7

จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอน วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2
โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร จังหวัดชลบุรี

อะไรทำให้อยากเข้าร่วมโครงการครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ได้รู้จักกับเพื่อนที่เข้าร่วมโครงการนี้มาก่อน และรู้สึกอยากทำอะไรเพื่อสังคมมานานแล้ว หลังจากได้สร้างความมั่นคงให้ตัวเองก็อยากเข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง

วันแรกที่สอนรู้สึกอย่างไรบ้าง

ตอนต้นเทอม นักเรียนไม่กล้าทำโจทย์ ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น เพราะกลัวผิด น่าจะเกิดจากประสบการณ์ฝังใจมาก่อนว่า เวลาทำผิดแล้วโดนตี โดนดุ แต่ในคาบท้ายๆของเทอม นักเรียนหลายคนกล้าตอบคำถามมากขึ้น มีหลายคนพยายามท้าทายตัวเอง อยากพัฒนาตัวเอง

นอกจากหน้าที่ครูคณิตศาสตร์มีหน้าที่อื่นอีกไหม

ได้ทำหน้าที่ดูแลชุมนุม มีเด็กๆ มาขอให้สอนเตะฟุตบอล เด็กๆ อยากเข้าร่วมแข่งขันทีมฟุตบอลระดับจังหวัด ถ้าสถานการณ์โควิดหมดไปและทางระดับจังหวัดจัดการแข่งขัน จะจัดทีมพาเด็กๆ ไปเข้าร่วม

ชีวิตเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างหลังเข้าร่วมโครงการ

ได้รู้ว่าจริงๆ แล้วการเป็นครูเป็นงานหนักและมีความรับผิดชอบสูง เมื่อได้มาทำหน้าที่ตรงนี้ทำให้พัฒนาทักษะความสามารถในการสื่อสารเพิ่มขึ้น เพราะเมื่อก่อนทำงานสายวิศวกรรม คนในสายงานจะพูดกันสั้นๆ กระชับ พอได้เป็นครูก็ได้เรียนรู้ที่จะอธิบายให้มากขึ้นได้รู้ว่าจริงๆ แล้วการเป็นครูเป็นงานหนักและมีความรับผิดชอบสูง เมื่อได้มาทำหน้าที่ตรงนี้ทำให้พัฒนาทักษะความสามารถในการสื่อสารเพิ่มขึ้น เพราะเมื่อก่อนทำงานสายวิศวกรรม คนในสายงานจะพูดกันสั้นๆ กระชับ พอได้เป็นครูก็ได้เรียนรู้ที่จะอธิบายให้มากขึ้น

มีมุมมองต่อระบบการศึกษาไทยอย่างไร

เมื่อก่อนมองว่า ถ้าจะพัฒนาประเทศต้องเริ่มจากพัฒนาระบบการศึกษา เพราะจะทำให้เด็กพัฒนาตนเองได้ในระยะยาว แต่พอได้มาทำงานในโรงเรียนที่อยู่ในชนบท ก็พบว่าบริบทของนักเรียนในเมืองกับนักเรียนในชนบทต่างกันมาก แม้เด็กในเมืองจะเข้าถึงการศึกษาได้แต่ต้องเผชิญกับปัญหาระบบการศึกษาที่กดดัน ไม่เปิดโอกาสให้มีอิสระทางความคิด ในขณะที่เด็กในชนบทที่เข้าถึงการศึกษาได้เหมือนกันแต่บริบททางสังคมทำให้ไม่มีแรงจูงใจในการศึกษา ดังนั้นการจะแก้ไขปัญหาการศึกษาของเด็กในชนบทจะแก้ที่โรงเรียนอย่างเดียวไม่ได้ แต่ต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชนและสภาพแวดล้อม ส่งเสริมให้เด็กเข้าใจถึงความสำคัญของการศึกษา เพราะเด็กไม่เห็นประโยชน์ว่าเรียนไปแล้วจะเอาไปใช้อะไร ก็ไม่ตั้งใจเรียน

จบโครงการวางแผนอะไรในอนาคต

ก่อนเข้าโครงการวางแผนว่าจะเป็นครู เพราะชอบการทำงานกับเด็กๆ แต่พอได้ลองสอนเด็กมัธยมต้นแล้วรู้สึกว่ายังดึงดูดความสนใจของเด็กได้ไม่ดีเท่าไหร่ เมื่อจบโครงการแล้วอยากเป็นครูสอนเด็กมัธยมปลาย หรือทำงานเชิงนโยบายเพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาด้านการศึกษา

อยากฝากอะไรถึงน้องๆ ที่จะสมัครเป็นครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นต่อไป

อยากให้น้องๆ ที่กำลังเข้าร่วมโครงการใช้เวลาในช่วงนี้พัฒนาความสามารถในด้านต่างๆให้เต็มที่ เรียนรู้ที่จะจัดระเบียบข้อมูล การวางแผนการสอน การประเมินผล