เรื่องเล่าจากศิษย์เก่า

“ความอยากรู้” เท่านั้น ที่จะพาข้ามทุกอุปสรรค

ครูณัท ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ รุ่นที่ 6 พูดถึงแรงบันดาลใจที่ทำให้เธออยากเข้าร่วมโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลง ปัจจุบันเธอเป็น Learning Experience Designer ของ EdTech ที่ชื่อว่า Conicle ?งานของณัทเป็นการออกแบบประสบการณ์เรียนรู้ให้แก่องค์กรต่างๆที่ต้องการมาใช้แพล็ตฟอร์มของทางบริษัท มีทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์?

การศึกษาไทยและการพัฒนามนุษย์อย่างยั่งยืน

ปวิณา วัฒนาภา (เต๋อ) บัณฑิตจากคณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม เต๋อสนใจในเรื่องการพัฒนามนุษย์มาโดยตลอด เต๋อเลยเลือกเดินบนเส้นทางการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเรียนรู้และเข้าใจการศึกษาในเชิงลึก ก่อนที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนามนุษย์ในวงกว้างขึ้นในสายงานปัจจุบัน

“2 ปีแห่งการเข้าใจปัญหาการศึกษา การสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กไทย และเส้นทางงานการศึกษาที่ไม่มีที่สิ้นสุด”

ชนกานต์ ชูชีพชื่นกมล (ฝน) ศิษย์เก่าผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 2 ปัจจุบัน ฝนเป็นนักวิทยาศาสตร์ ในกรมวิทยาศาสตร์บริการ ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กระทรวง อว.) นอกเหนือจากนั้น ฝนยังใช้เวลาว่างในการทำงานด้านการศึกษาเป็นที่ปรึกษาให้แก่กลุ่มนักเรียนในโครงการ Youth SDGs อีกด้วย

บทเรียน ล้มแล้วลุกเร็วจากห้องเรียนสู่โลกของ EdTech

?มองย้อนกลับไปก็รู้สึกว่าเรื่องที่เจอมันหนักเรายังผ่านมาได้ แล้วทำไมสิ่งที่เจออยู่ตรงหน้าจะผ่านมันไปไม่ได้? วาล์ว ศรนันท์ แก้วอนุ ปัจจุบันทำงานเป็น Venture Associate ในบริษัท X-Lab Digital ซึ่งวาล์วได้ดูแล Learning Online Platform ที่ชื่อว่า The Master Academy ช่องทางการเรียนรู้ให้แก่คนทุกเพศทุกวัยเพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นได้ Upskill, Reskill เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมทำงานต่อไป

การเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

ครูยีราฟ (สรวิศ ไพบูลย์รัตนากร) ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่น 1

มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์โดยครูยีราฟ ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่น 1 ของทีชฟอร์ไทยแลนด์ ร่วมมือกับ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา

The Change Maker
Stories : ครูตัสกีน

ครูตัสกีน (ตัสกีน เหล็มหนู)

The Change Maker Stories ตอนนี้ ขอนำเสนอเรื่องราวของ ครูตัสกีน เหล็มหนู(กีน) อดีตครูผู้นําการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 3 ซึ่งปัจจุบันมีตำแหน่งเป็น Field Facilitator หรือกระบวนกร ของมูลนิธิ Right To Play

The Change Maker
Stories : ครูทราย

ครูทราย (ณัฐฐาพร พรหมแสง)

The Change Maker Stories ตอนนี้ ขอนำเสนอเรื่องราวของ ครูณัฐฐาพร พรหมแสง (ทราย) อดีตครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 1 ซึ่งปัจจุบันทำงานอยู่ที่บริษัท ทรูคอร์เปอเรชั่น ในส่วนของมูลนิธิที่สนับสนุนด้านการศึกษา

The Change Maker
Stories : ครูนัท

ครูนัท (ยุทธกฤต เฉลิมไทย)?

The Change Maker Stories ตอนนี้ ขอนำเสนอเรื่องราวของ ครูยุทธกฤต เฉลิมไทย(นัท) อดีตครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 1 ซึ่งปัจจุบันมีตำแหน่งเป็น ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็ก

Change Their Future, Change Yours #1

ครูบอม (ชลธิศ สุทธิสาโกมล)

'ครูบอม' ชลธิศ สุทธิสาโกมล อายุ 32 ปี ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 7 จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอน วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร