เรื่องเล่าจากห้องเรียน

ห้องเรียนกลางดอย

ครูปั๊ม (ปภาวิชญ์ จริงจิตร) ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 7

เมื่อการศึกษามีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความกินดีอยู่ดีของผู้เรียน แล้วการศึกษาแบบไหนถึงจะนำไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ห้องเรียนที่ดีควรเป็นอย่างไร และความรู้อะไรที่นักเรียนควรได้รับ

บทบาทของครูที่ไม่จบแค่ในห้องเรียน

ครูดิว (สุคนธา นิลหยก) ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง รุ่น 7

เพราะหน้าที่หลักของครูคือผู้ให้ความรู้ แต่ความรู้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียน ครูดิว (สุคนธา นิลหยก) ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง รุ่น 7 ซึ่งสอนภาษาอังกฤษ ที่โรงเรียนภัทรญาณวิทยา จังหวัดนครปฐม จึงมุ่งมั่นในการตั้งคำถามและค้นหาคำตอบ

ทำอย่างไรให้เด็กๆ อยากเรียนหนังสือ

ครูเต้ (พิฆเนศ จันทรา) ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง รุ่น 8

เด็กส่วนใหญ่ในวัยมัธยมต้นต่างชอบเล่นซนมากกว่าตั้งใจเรียน หลายคนไม่เข้าใจว่า ทำไมต้องเรียนคณิตศาสตร์ ทำไมต้องท่องสูตรคูณ การทำให้เด็กๆ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาและเรียนรู้ที่จะวางเป้าหมายของตนเองจึงเป็นเป้าหมายแรกของครูเต้ในการเริ่มสอนเทอมแรกที่โรงเรียนทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

สถานีรถไฟเหาะ สายการพัฒนาตัวเอง

ครูฟอง (อิชยา ธรรมสุวรรณ์)

คุณเคยภูมิใจตัวเองหลังจากลงมาจากรถไฟเหาะที่แสนตื่นเต้นไหม ? การพัฒนาตัวเองเป็นสิ่งที่หลายคนกำลังพยายามอย่างหนักเพื่อที่จะมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ตนเองได้ตั้งใจไว้

“เพราะทุกคาบคือการเรียนรู้”

ครูซัน (ภาสกร ระเบียบโอษฐ) ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่น 6

จากที่เคยเป็นครูโรงเรียนกวดวิชา เมื่อได้ก้าวเข้าไปยืนหน้าชั้นเรียนคณิตศาสตร์ ม.ต้น ครูซันค้นพบว่าได้เรียนรู้อะไรมากมายไปพร้อมกับเด็กๆ การเป็นครูสอนหนังสือไม่ได้มีหน้าที่แค่การให้ความรู้เท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ พร้อมทั้งปลูกฝังทัศนคติที่ดีเพื่อให้พวกเขากล้าที่จะกำหนดอนาคตของตนเองได้

เครือข่ายเข้มแข็งสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน

ครูไวท์ (สุวิมล วัฒนาภา) และ ครูเต๋า (วราสิทธิ์ วัฒนาภา) ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่น 6

เมื่อคนตัวเล็กๆ หลายคนที่รักและปรารถนาดีต่อชุมชนมารวมตัวกัน ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ ช่วยกันสร้าง จนเกิดเป็นเครือข่ายเข้มแข็งก็สามารถขับเคลื่อนพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง และสร้างสรรค์ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนได้

ครูในบ้าน

ครูส้มโอ (ภัทรธิดา สมรักษ์) และ ครูปลื้ม (สุพิชญา ฟองศรี) ครูประจำโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่

บ้านและสถาบันครอบครัวมีบทบาทที่สำคัญไม่แพ้โรงเรียนในการเลี้ยงดู หล่อหลอม บ่มเพาะ และให้ความรู้เด็ก

ทีมฟุตบอลแห่งเกาะจันทร์

ชลธิศ สุทธิสาโกมล (บอม)

วันนี้ Teach For Thailand ขอนำเสนอบทสัมภาษณ์พิเศษของ ครูบอม อายุ 32 ปี ผู้จบการศึกษาและเคยทำงานทางด้านวิศว-กรรมโลหการ ต่อมาเมื่อมองเห็นโอกาสจึงย้ายมาทำงานเกี่ยวกับการศึกษา

ตรุษจีนเก้าเลี้ยว

คุณครูดรุณี วลัญช์อารยะ

เมื่อเราพูดถึงชุมชน องค์ประกอบแรกๆ ที่เรานึกถึงคงไม่พ้น บ้าน วัด และ โรงเรียน ที่มักจะอยู่คู่กันเสมอ อำเภอเก้าเลี้ยวเป็นหนึ่งในตัวอย่างของหลักปรัชญา ?บวร? ได้อย่างชัดเจน ไม่ใช่เพียงสถานที่ที่อยู่ใกล้กัน