ติดตามข่าวสาร

มูลนิธิใจกระทิงมอบเงินสนับสนุนให้ มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ติดต่อกันเป็นปีที่ 5

ปี 2566 นับเป็นอีกหนึ่งปีที่มูลนิธิใจกระทิงยืนหยัดเคียงข้างมูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาไทยด้วยการบริจาคเงินสนับสนุนกว่า 7 ล้านบาท

BMA x TFT : ร่วมผลักดันอนาคตการศึกษาของกรุงเทพมหานครไปด้วยกัน

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายวิชิตพล ผลโภค ผู้บริหารมูลนิธิ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ได้นำทีมงานเข้าพบ นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามคำเชิญของกรุงเทพมหานคร ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เพื่อหารือเกี่ยวกับทิศทางและอนาคตของการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

SC Johnson มอบเงินสนับสนุนให้ มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ในปี 2565 เป็นเงิน 3.5 ล้านบาท

เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจของทั้งสององค์กรในการพัฒนาคุณค่าของคน ผ่านการเสริมสร้างการศึกษาและศักยภาพของเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่อง

แรงบันดาลใจที่ได้ทั้งผู้ให้และผู้รับ…จากกิจกรรม School engagement ร่วมกับ มูลนิธิสวารอฟสกี้

มูลนิธิสวารอฟสกี้ บริษัทในเครือสวารอฟสกี้ ร่วมด้วยมูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ จัดกิจกรรมในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ และกิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียนอายุ 13-15 ปี ณ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา

มูลนิธิเอสซีจี มอบเงินสนับสนุนให้ มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ติดต่อกันเป็นปีที่ 8

เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจของทั้งสององค์กรในการพัฒนาคุณค่าของคน ผ่านการเสริมสร้างการศึกษาและศักยภาพของเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่อง

บางจากฯ ร่วมสนับสนุน มูลนิธิ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เพื่อพัฒนา ส่งเสริม และลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษาของเยาวชน และประเทศ

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดย นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อความยั่งยืน มอบเงินสนับสนุนจำนวน 200,000 บาท ให้แก่ มูลนิธิ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์

เงินติดล้อ มอบเงินสนับสนุนให้ มูลนิธิ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เพื่อส่งเสริมการทำงานในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และสร้างการเรียนรู้ที่ยั่งยืนให้เยาวชนไทยติดต่อกันเป็นปีที่ 2

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ณ มูลนิธิ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ อาคารอรรถกระวี 2 กรุงเทพมหานคร บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) โดยมีนางสาวนิภา วนิชวัฒน์ ผู้บริหารระดับสูง สายงานกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นตัวแทนมอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่ มูลนิธิ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์

ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ได้รับเงินสนับสนุนจาก ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ เป็นปีที่ 3

ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ยังคงมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาไทยอย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบันมีครูผู้นำ 87 ท่านดำเนินการสอนเพื่อช่วยเหลือนักเรียนกว่า 10,000 คนต่อเทอม ในปีนี้ทางมูลนิธิยังคงได้รับการสนับสนุนจากโครงการ ?ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม? ซึ่งได้อนุเคราะห์เงินสนับสนุนเป็นจำนวน 800,000 บาท เป็นปีที่ 3

Teach For Thailand ประกาศผลรางวัลชนะเลิศและรางวัลพิเศษ พร้อมมอบรางวัลให้ทีมผู้ร่วมแข่งขัน “EdChange Maker Challenge 2022”

Teach For Thailand จัดการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศและรอบชนะเลิศเพื่อตัดสินและประกาศผลรางวัลให้ทีมผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับคัดเลือกทั้งหมด 8 ทีม ในการแข่งขัน ?EdChange Maker Challenge 2022? ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าแข่งขันนำเสนอโครงการและกลยุทธ์ที่สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมการศึกษาของนักเรียน