ติดตามข่าวสาร

ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ร่วมพัฒนาโปรแกรม
การเรียนออนไลน์ Darsel กับทีมวิจัยในสหรัฐฯ

ข่าวสารและกิจกรรม

ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ร่วมมือกับ ทีมพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ดาร์เซล (Darsel) จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ในสหรัฐอเมริกา เพื่อขยายโอกาสให้เด็กไทยเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ที่ไม่ต้องอาศัยอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและเพียงแค่มีโทรศัพท์ขั้นพื้นฐานที่รับสัญญาณอินเตอร์เน็ตได้