มูลนิธิใจกระทิงมอบเงินสนับสนุนให้ มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ติดต่อกันเป็นปีที่ 5

เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจของทั้งสององค์กรในการพัฒนาคุณค่าของคน ผ่านการเสริมสร้างการศึกษาและศักยภาพของเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่อง

ปี 2566 นับเป็นอีกหนึ่งปีที่มูลนิธิใจกระทิงยืนหยัดเคียงข้างมูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาไทยด้วยการบริจาคเงินสนับสนุนกว่า 7 ล้านบาท

   การสนับสนุนของมูลนิธิใจกระทิงในปีที่ผ่านมานั้น ส่งผลให้เราสามารถดึงคนรุ่นใหม่จากหลากสาขา กว่าร้อยชีวิตเข้าสู่วงการการศึกษาไทย ผ่านการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะครูประจำโรงเรียนขยายโอกาสถึง 50 แห่งใน 15 จังหวัดทั่วประเทศไทย นอกจากครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงจะได้เข้ามาช่วยพัฒนานักเรียนโดยตรงแล้ว ครูผู้นำฯ ยังได้ทำงานใกล้ชิดกับโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อร่วมผลักดันให้คนในพื้นที่ได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำการศึกษาประจำท้องถิ่น ผ่านนโยบายการสร้างวิสัยทัศน์ร่วม (Collective Vision) ของมูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์

   โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุงเป็นหนึ่งในโรงเรียนภายใต้การอุปถัมภ์ของมูลนิธิใจกระทิง และเป็นโรงเรียนนำร่องที่มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ได้จัดกิจกรรมการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมขึ้นในปี 2565 ซึ่งคุณสราวุฒิ อยู่วิทยา ประธามมูลนิธิใจกระทิง พร้อมตัวแทน ได้ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมด้วยตนเอง           

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ผู้บริหารและคณะครูประจำโรงเรียน ครูผู้นำ กลุ่มผู้ปกครอง และนักเรียน รวมทั้งหมดว่า 60 ชีวิต นั่งจับเข่าลงความเห็นร่วมกับมูลนิธิใจกระทิงว่า ทุกคนวาดฝันอยากเห็นเด็กศรีรักษ์ฯพัฒนาไปในทิศทางใด และทุกคนมีหน้าที่อย่างไรในการร่วมกันเปลี่ยนความฝันให้เป็นความจริง กว่าครึ่งวันของการรับฟังซึ่งกันและกัน สุดท้ายทุกฝ่ายต่างลงความเห็นตรงกันว่า โรงเรียนควรจะเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเด็กให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ พร้อมเป็นคนดีของสังคม โดยผู้ใหญ่ในชุมชนจะต้องมีบทบาทในการให้การสนับสนุนเพื่อให้เด็กพัฒนาตามเป้าหมายที่ว่างไว้                   นับเป็นเหตุการณ์สำคัญที่ทั้ง 2 มูลนิธิได้ร่วมกันผลักดันให้คนในพื้นที่ได้ก้าวขึ้นสู่เวทีผู้นำเพื่อพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน

เราได้เห็นผู้ปกครองถือไมค์แสดงจุดยืนจากมุมของตน

เราได้เห็นนักเรียนออกความเห็นท่ามกลางห้องประชุมที่เต็มไปด้วยผู้ใหญ่จากหลากหลายภาคส่วน

เราได้เห็นผู้อำนวยการโรงเรียนประกาศกร้าวพร้อมนัดประชุมครั้งต่อไปเพื่อติดตามความคืบหน้า

เราได้เห็นคนในพื้นเปลี่ยนสถานะมาเป็น “ผู้นำ” การศึกษาประจำท้องถิ่นอย่างที่ตั้งใจ

  การสร้างวิสัยทัศน์ ณ โรงเรียนศรีรักษ์ในวันนั้นเป็นเพียงหนึ่งในหลายสิบกิจกรรมที่มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ได้ดำเนินการตลอดปี 2565 ที่ผ่านมา เราได้ทำการคัดสรรคนรุ่นใหม่เข้าร่วมโครงการครูผู้รุ่น 9 ตลอดเดือนมกราคมถึงมิถุนายน เราได้ทำการอบรมครูผู้นำในช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม และเราได้จัดกิจกรรมต้อนรับครูผู้นำรุ่น 7 เข้าสู่เครือข่ายศิษย์เก่าของเรา โดยผลกระทบเชิงบวกต่อการศึกษาผ่านการดำเนินการเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากเราไม่ได้รับความไว้วางใจจากมูลนิธิใจกระทิง

ขอขอบคุณความกล้าของมูลนิธิใจกระทิงที่จะทำความดีเพื่อสังคม ทั้งในด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และการศึกษาไทยอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมา

เงินบริจาคกว่า 7 ล้านบาทจากมูลนิธิใจกระทิงในปี 2566 นี้ จะเป็นตัวแปรสำคัญในการช่วยให้มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ขยายเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา พร้อมเข้าถึงนักเรียนอีกกว่า 26,000 คนทั่วประเทศไทย

ติดตามข่าวสารของมูลนิธิใจกระทิงได้ที่นี่