บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์เป็นจำนวน 250,000 บาท

ถือเป็นเรื่องน่ายินดีที่ผู้บริจาครายแรกของมูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ อย่างบริษัท PTTEP ยังคงยืนเคียงข้างเราในวันนี้ และให้การสนับสนุนโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงเป็นจำนวนเงิน 250,000 บาท เมื่อเดือนมกราคม 2566 ที่ผ่านมา

   ถือเป็นเรื่องน่ายินดีที่ผู้บริจาครายแรกของมูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ อย่างบริษัท PTTEP ยังคงยืนเคียงข้างเราในวันนี้ และให้การสนับสนุนโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงเป็นจำนวนเงิน 250,000 บาท เมื่อเดือนมกราคม 2566 ที่ผ่านมา             

   ตั้งแต่วันแรกที่มูลนิธิฯได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 10 ปีที่แล้ว เรามีภารกิจหลักคือ “การสร้างเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงการศึกษา” ซึ่งเป็นแนวคิดที่ต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจเช่นเดียวกับทำให้สำเร็จลุล่วง

ในวันที่ 24 มกราคม 2566 คุณป้องไท วิไลเรืองสุวรรณ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายนโยบายและระบบทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยคุณยศสรัล พิเชียรสุนทร จากชมรมเดิน-วิ่ง ปตท.สผ. เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคจำนวน 250,000 บาทจากโครงการ Fit Firm Fun ให้กับมูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ โดยมีคุณ Jackson Choo ตำแหน่ง Head of Shared Services เป็นผู้รับมอบ

ผู้นำการเปลี่ยนแปลงแปลว่าอะไร?

เราจะสร้างเครือข่ายของผู้นำฯได้อย่างไร?

และที่สำคัญคือ เครือข่ายผู้นำฯจะทำให้การศึกษาดีขึ้นได้อย่างไร?

มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์เชื่อมั่นว่าปัญหาการศึกษาไทยไม่ใช่ปัญหาที่ผู้ใดผู้หนึ่ง หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งจะสามารถแก้ไขได้แต่เพียงลำพัง เพราะการจะทำให้เด็กทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้นั้น จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่ในห้องเรียน แต่ต้องเป็นทั้งระบบ และเราไม่ได้พูดถึงแค่ระบบการศึกษา 

ระบบเศรษฐกิจก็มีผลกระทบ เพราะหากเศรษฐกิจไม่ดี หลายครอบครัวอาจจำเป็นต้องดึงลูกออกจากโรงเรียนเพื่อมาช่วยทำงานหาเลี้ยงครอบครัว

ระบบสาธารณสุขก็มีผลกระทบ เพราะหากเด็กป่วยและเข้าถึงการรักษาไม่ได้ ก็ไม่สามารถไปโรงเรียนได้

ระบบคมนาคมก็มีผลกระทบ เพราะมีเด็กมากมายที่ยังนึกไม่ออกว่าจะเอาตัวเองไปนั่งในห้องเรียนนั้นได้อย่างไร

ทุกอย่างมีผลกระทบ และหลายคนคงจะไม่มีวันเข้าใจปัญหาเหล่านี้ได้เลย หากไม่ได้เข้าไปสัมผัสด้วยมือ และเห็นกับตาว่าปัญหาของนักเรียนหนึ่งคนนั้นมีอะไรบ้าง นี่เป็นสาเหตุว่าทำไมมูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ จึงมองว่าการดึงคนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ครูเป็นเวลา 2 ปี จะสามารถผัน “ผู้นำ” เป็น “ผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา” ได้ เพราะเมื่อได้สัมผัสปัญหาเหล่านี้ด้วยมือตัวเองแล้ว คงเป็นเรื่องยากที่จะละเลย 

ศิษย์เก่าโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงแทรกซึมอยู่ในทุกวงการ และใช้ประสบการณ์ผนวกกับความเข้าใจในต้นตอของปัญหาการศึกษา ร่วมกันผลักดันการเปลี่ยนแปลงในแบบของตน หลายคนตัดสินใจเป็นครูต่อหลังจบโครงการ หลายคนจบไปทำงานร่วมกับภาครัฐเพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบาย และหลายคนทนไม่ไหว ตั้งมูลนิธิของตนเองเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา

10 ปีที่แล้ว เราไม่มีเรื่องราวเหล่านี้มายืนยันแนวคิดของเรา แต่บริษัท PTTEP กลับกล้าที่จะเชื่อมั่น และตัดสินใจเป็นผู้บริจาครายแรกของเราในวันนั้น

แม้เวลาล่วงเลยมาเนิ่นนาน แต่บริษัท PTTEP ยังเล็งเห็นว่าโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงยังคงสร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่การศึกษาไทยได้อย่างต่อเนื่อง และได้ให้การสนับสนุนมูลนิธิฯเป็นจำนวนเงิน 250,000 บาทในปีนี้

มูลนิธิฯสามารถส่งครูผู้นำฯ กว่า 100 คน ไปสอนใน 50 โรงเรียน 15 จังหวัดทั่วประเทศในปี 2565 ที่ผ่านมา และการสนับสนุนของ บริษัท PTTEP จะเป็นอีกส่วนสำคัญที่จะสนับสนุนการขยายโครงการเพื่อเข้าถึงนักเรียนกว่า 26,000 ในปี 2566 นี้

เกี่ยวกับ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปตท.สผ. มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความสมดุลขององค์ประกอบสำคัญ 3 ประการคือ ธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยได้นำเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Goals – UN SDGs) มาเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ทางบริษัทสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง โดยมีการให้ทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงอุดมศึกษาในทุกพื้นที่ปฏิบัติการ ผ่านโครงการทุนการศึกษาประจำปี และทุนการศึกษาต่อเนื่องในระดับปริญญาตรี แก่นักเรียนในพื้นที่ปฏิบัติการของบริษัททั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุนโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยในประเทศไทยนั้น ปตท.สผ. ร่วมกับกลุ่ม ปตท. ก่อตั้งโรงเรียนกำเนิดวิทย์และสถาบันวิทยสิริเมธี เพื่อยกระดับการศึกษาและพัฒนางานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ