เรื่องเล่าจากห้องเรียน

เมื่อการศึกษายุคนี้ต้องใช้การเข้าถึง เข้าใจ และกฎแห่งแรงดึงดูด

บทสนทนาที่น่าเอ็นดูและน่าขบขันระหว่างครูและนักเรียนผ่านแอปพลิเคชันอินสตาแกรมว่าด้วยเรื่องของข้อเสียของการกินขนมซึ่งถือเป็นอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ สู่การหาหนทางแก้ไขว่าปัญหานี้จะหมดไปได้ถ้าหาก “ครูซื้อมาแบ่งนักเรียน” และปิดท้ายลงด้วย “ความหวังดี”

Parental Engagement … ผู้ปกครองสัมพันธ์ จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง

Teach For Thailand มีเป้าหมายในการยุติความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาในประเทศไทยผ่านการสร้างเครือข่ายผู้นำที่เข้มแข็ง ผ่านการสรรหาบุคคลที่มีความสามารถเพื่อทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในห้องเรียนและชีวิตของนักเรียน

ทักษะและเส้นทางอาชีพของเยาวชนในศตวรรษที่ 21

ครูดิว (สุคนธา นิลหยก) ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่น 7

อาชีพในศตวรรษที่ 21 ไม่ได้มีคำจำกัดความที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายเหมือนอาชีพที่เรารู้จักมานาน เช่น หมอ ทหาร ตำรวจ พยาบาล ครู ฯลฯ แต่อาชีพในยุคปัจจุบันมีความซับซ้อน หลากหลาย และต้องอาศัยทักษะที่ต่างกันไป ยังมีอาชีพอีกมากมายที่เด็กๆ หรือแม้แต่ผู้ใหญ่เองก็ยังไม่รู้จัก ซึ่งการแนะแนวให้เยาวชนรู้จักอาชีพที่หลากหลายและทักษะต่างๆ ที่จำเป็นเหล่านี้ ย่อมสร้างโอกาสในการเรียนรู้ ออกแบบและวางแผนเส้นทางชีวิตของพวกเขาเองได้ในอนาคต

“Community Selection” จุดเริ่มต้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรม การคัดเลือกผู้นำการเปลี่ยนแปลง

‘เสียง’ ที่สะท้อนออกมาจากการที่ มูลนิธิฯ รับฟังต่อชุมชนคือ พวกเขาต้องการครูที่ ‘เข้าใจ’ ต่อบริบท และสามารถทำงานให้สอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่นั้น ๆ ได้ ดังนั้น เสียงและมุมมองที่มาจากพวกเขานั้นจึงเป็นตัววัดความเข้าใจต่อพวกเขาได้ดีที่สุด ทำให้ครูผู้นำฯ ที่ผ่านการคัดเลือกและได้เข้าไปทำงานตรงนี้สามารถแก้ไขปัญหาและทำงานได้อย่างเป็นคนที่เข้าใจบริบทและคนในพื้นที่จริง ๆ นี่จึงเป็นสาเหตุหลักที่ต้องมีการเปิดพื้นที่รับฟังและเพิ่มการทำงานร่วมกับชุมชนเข้ามา เพราะเราเชื่อว่า ‘เราเข้าไปทำงานในชุมชน คนที่ตอบเราได้ดีที่สุดก็คือชุมชน’

กระบวนการสร้าง “วิสัยทัศน์ร่วม” ณ โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ปราจีนบุรี

Teach For Thailand ร่วมจัดกิจกรรมการดึงการมีส่วนร่วมของชุมชนและการสร้าง “วิสัยทัศน์ร่วม” หรือ “Collective Vision” ณ โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2565

ห้องเรียนที่การเล่น = การเรียนรู้

ครูก้านตอง (จิรชัย แสวงแก้ว) ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง รุ่น 8

ธรรมชาติของเด็กย่อมอยากเล่นสนุกมากกว่าเรียนหนังสือ เด็กบางคนติดโทรศัพท์มือถือมากจนไม่สนใจเรียน ครูก้านตอง (จิรชัย แสวงแก้ว) ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง รุ่น 8 จึงพยายามเข้าใจเด็กๆ และลองผิดลองถูกจนค้นพบวิธีที่ทำให้นักเรียนเล่นสนุกและได้ความรู้ไปพร้อมกัน

ห้องเรียนกลางดอย

ครูปั๊ม (ปภาวิชญ์ จริงจิตร) ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 7

เมื่อการศึกษามีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความกินดีอยู่ดีของผู้เรียน แล้วการศึกษาแบบไหนถึงจะนำไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ห้องเรียนที่ดีควรเป็นอย่างไร และความรู้อะไรที่นักเรียนควรได้รับ

บทบาทของครูที่ไม่จบแค่ในห้องเรียน

ครูดิว (สุคนธา นิลหยก) ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง รุ่น 7

เพราะหน้าที่หลักของครูคือผู้ให้ความรู้ แต่ความรู้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียน ครูดิว (สุคนธา นิลหยก) ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง รุ่น 7 ซึ่งสอนภาษาอังกฤษ ที่โรงเรียนภัทรญาณวิทยา จังหวัดนครปฐม จึงมุ่งมั่นในการตั้งคำถามและค้นหาคำตอบ

ทำอย่างไรให้เด็กๆ อยากเรียนหนังสือ

ครูเต้ (พิฆเนศ จันทรา) ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง รุ่น 8

เด็กส่วนใหญ่ในวัยมัธยมต้นต่างชอบเล่นซนมากกว่าตั้งใจเรียน หลายคนไม่เข้าใจว่า ทำไมต้องเรียนคณิตศาสตร์ ทำไมต้องท่องสูตรคูณ การทำให้เด็กๆ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาและเรียนรู้ที่จะวางเป้าหมายของตนเองจึงเป็นเป้าหมายแรกของครูเต้ในการเริ่มสอนเทอมแรกที่โรงเรียนทุ่งช้าง จังหวัดน่าน