Day: March 11, 2023

เรียนรู้โลกกว้าง เพื่อกำหนดอนาคตตนเอง

ครูคนนี้ชื่อว่า ครูปู สุวรรณา จำแนกวงษ์ ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ รุ่นที่ 6 เขาได้ใช้เวลา 2 ปี ทำงานเป็นครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม จังหวัดนครปฐม ในระหว่างที่สอนที่นั่น เขาได้จัดโครงการมากมายที่ช่วยให้นักเรียนได้ค้นหาตนเอง และเรียนรู้เกี่ยวกับเส้นทางชีวิตหลังเรียนจบ สาเหตุหนึ่งที่ครูปูให้ความสนใจกับเรื่องนี้ อาจเป็นเพราะบริบทของเด็กๆในหลากพื้นที่ที่ครูปูได้เรียนรู้มา

“ความอยากรู้” เท่านั้น ที่จะพาข้ามทุกอุปสรรค

ครูณัท ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ รุ่นที่ 6 พูดถึงแรงบันดาลใจที่ทำให้เธออยากเข้าร่วมโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลง ปัจจุบันเธอเป็น Learning Experience Designer ของ EdTech ที่ชื่อว่า Conicle

?งานของณัทเป็นการออกแบบประสบการณ์เรียนรู้ให้แก่องค์กรต่างๆที่ต้องการมาใช้แพล็ตฟอร์มของทางบริษัท มีทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์?