ข่าวสารและกิจกรรม

ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ได้รับเงินสนับสนุนจาก ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ เป็นปีที่ 3

     ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ยังคงมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาไทยอย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบันมีครูผู้นำ 87 ท่านดำเนินการสอนเพื่อช่วยเหลือนักเรียนกว่า 10,000 คนต่อเทอม ในปีนี้ทางมูลนิธิยังคงได้รับการสนับสนุนจากโครงการ “ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม” ซึ่งได้อนุเคราะห์เงินสนับสนุนเป็นจำนวน 800,000 บาท เป็นปีที่ 3

     โครงการ “ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม” เริ่มต้นขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2553 จากการบริจาคทุนส่วนตัวของ คุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ผู้มีเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือสังคม แต่เนื่องจากมีเวลาไม่มากพอในการร่วมกิจกรรมต่างๆ จึงได้จัดตั้งโครงการจากกองทุนส่วนตัวเพื่อตอบแทนสังคมในนามของบริษัทฯ โดยได้พิจารณาเลือกบริจาคทุนให้กับมูลนิธิหรือองค์กรต่างๆ เพื่อใช้ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในด้าน ศาสนา การศึกษา และสังคม ตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้

     ในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ได้นำเงินสนับสนุนจากทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ รวมถึงสร้างนวัตกรรมต่างๆ เพื่อให้เด็กนักเรียนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้ แม้โรงเรียนไม่สามารถเปิดทำการได้ตามปรกติ ทำให้เด็กๆ หลายคนยังอยู่ในระบบการศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง