ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ร่วมพัฒนาโปรแกรม
การเรียนออนไลน์ Darsel กับทีมวิจัยในสหรัฐฯ

ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ร่วมมือกับ ทีมพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ดาร์เซล (Darsel) จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ในสหรัฐอเมริกา เพื่อขยายโอกาสให้เด็กไทยเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ที่ไม่ต้องอาศัยอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและเพียงแค่มีโทรศัพท์ขั้นพื้นฐานที่รับสัญญาณอินเตอร์เน็ตได้ ก็สามารถเข้าใช้งานได้ทันที

ที่มาของความร่วมมือครั้งนี้ เริ่มจากการที่นักศึกษาชาวสหรัฐฯ ซึ่งเคยฝึกงานที่ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ได้แนะนำให้องค์กรรู้จักกับทีมผู้ก่อตั้งและพัฒนาโปรแกรม Darsel นำโดย คุณ Abdukhamid Haidar นักศึกษามหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ผู้คิดค้นโปรแกรมDarsel ซึ่งเป็นแฟลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ที่ไม่แสวงหาผลกำไร สำหรับนักเรียนที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและอุปกรณ์การสื่อสารคุณภาพสูง

ที่มา: เว็บไซต์ https://www.darsel.tech/

โปรแกรม Darsel ได้รับการคิดค้นขึ้นจากการเล็งเห็นว่า เด็กในชุมชนยากไร้ต้องเผชิญปัญหาการเข้าถึงการเรียนการสอนออนไลน์ช่วงวิกฤตโควิด-19 และมีเด็กจำนวนมากต้องหลุดออกจากระบบการศึกษา เนื่องจากไม่มีทั้งสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและมือถือหรือแท็ปเล็ตที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น ตัวโปรแกรมจึงอาศัยแฟลตฟอร์ม Messenger ของ Facebook เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้การแก้โจทย์คณิตศาสตร์ผ่านการทำแบบฝึกหัดและแชทตอบโต้กับโปรแกรมอัตโนมัติโดยไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อสัญญา อินเตอร์เน็ตตลอดเวลา นักเรียนสามารถใช้มือถือรุ่นทั่วไปที่รับสัญญาณอินเตอร์เน็ตได้เพื่อเข้าถึงบทเรียนได้ตามเวลาที่ต้องการโดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม

นอกจากนี้ โปรแกรม Darsel ยังสามารถปรับระดับความยากง่ายของโจทย์เลขตามพื้นฐานความสามารถของผู้เรียนอีกด้วย เช่น หากนักเรียนตอบคำถามไม่ถูกต้อง โจทย์ข้อต่อไปก็จะง่ายลง เพื่อให้นักเรียนพัฒนาทักษะการเรียนรู้และเริ่มทำโจทย์ที่ยากขึ้นได้ โดยโปรแกรมจะมีการเก็บข้อมูลเชิงสถิติเพื่อรายงานผลให้ครูผู้สอนทราบว่านักเรียนมีปัญหาติดขัดในการเรียนรู้เรื่องใดบ้าง ซึ่งทางผู้จัดทำกำลังพัฒนาระบบให้สามารถรายงานผลการเรียนรู้ได้อัตโนมัติ

ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงของทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ได้ร่วมกันคัดเลือกบทเรียนคณิตศาสตร์ ในโปรแกรม Darsel ที่เหมาะสำหรับเด็กไทยชั้นมัธยมต้น และแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย พร้อมทั้งทดลองใช้งานและปรับแต่งร่วมกับทีมผู้วิจัย เพื่อให้สามารถนำมาปรับใช้กับนักเรียนไทยได้ ปัจจุบันได้มีการนำไปทดลองใช้งานแล้วในบางโรงเรียน แต่ตัวโปรแกรมยังมีข้อจำกัดในการถ่ายทอดเนื้อหาในบางหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับกราฟหรือรูปภาพ ซึ่งมีความท้าทายในการอธิบายผ่านการพิมพ์ข้อความตอบโต้

การพัฒนาโปรแกรม Darsel เป็นอีกหนึ่งตัวอย่าง
ของ นวัตกรรมทางสังคม โดยการนำเทคโนโลยี
มาช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา จากแนวคิด
ที่ว่า เด็กทุกคนควรเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานได้
ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมใดก็ตาม นอกจากนี้ ยัง
แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของเครือข่ายความร่วมมือ
ระดับโลก ซึ่งสามารถนำนวัตกรรมนี้ไปขยายผลให้เข้าถึง
เด็กจำนวนมากได้ผ่านความร่วมมือของอาสาสมัคร
ในต่างประเทศที่ร่วมกันแปลเนื้อหาบทเรียนเป็นภาษา
ต่างๆ ปัจจุบันเนื้อหาบทเรียนในโปรแกรม Darsel ได้รับ
การแปลจากภาษาอังกฤษเป็น ภาษาไทย ภาษาสเปน
และภาษาอะราบิก

ผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานได้โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ https://www.darsel.tech/ และกดเลือก Try Darsel จากนั้นระบบจะลิ้งก์ไปที่หน้า Facebook Messenger ให้พิมพ์ข้อความ class xth แล้วกดส่ง คุณก็จะเข้าสู่ห้องเรียนคณิตศาสตร์ของ Darsel เวอร์ชั่นภาษาไทย และเริ่มต้นเรียนรู้ได้ทันที นอกจากนี้โปรแกรมยังเปิดรับอาสาสมัครในการร่วมพัฒนาระบบ ทั้งในด้านการออกแบบเนื้อหาบทเรียน การเขียนโปรแกรม และการแปลบทเรียนอีกด้วย

สำหรับครูผู้สอนที่สนใจนำโปรแกรม Darsel ไปใช้ในห้องเรียนและติดตามผลการเรียนรู้ของนักเรียน สามารถส่งอีเมลเข้ามาเพื่อพูด

คุยสอบถามเพิ่มเติมกับทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ได้ที่  tns@teachforthailand.org