งานที่มี
ความหมาย

โอกาสที่คุณจะได้นำประสบการณ์และศักยภาพที่มี
สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคม
ผ่านบทบาทของทีมงาน

งานที่มี
ความหมาย

โอกาสที่คุณจะได้นำประสบการณ์และศักยภาพที่มี
สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคม
ผ่านบทบาทของทีมงาน

งานที่มี
ความหมาย

โอกาสที่คุณจะได้นำประสบการณ์และศักยภาพที่มีสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมผ่านบทบาทของทีมงาน

สิ่งที่คุณจะได้รับ

โอกาสในการ
พัฒนาตัวเอง

โอกาสในการพัฒนาตัวเองอย่าง สม่ำเสมอจากองค์กรพันธมิตร และเครือข่ายทีช ฟอร์ ออล (Teach For All) ทั่วโลก

การทำงานที่
ยืดหยุ่น

ทำงานจากบ้านหรือนอกสถาน ที่ได้ เพื่อจัดสรรเวลาส่วนตัวและ เพิ่มคุณภาพชีวิตของคุณเอง

เพื่อนร่วมงานที่มี
ความเชื่อเหมือนกัน

แหล่งรวมคนที่พร้อมด้วย ประสบการณ์ ศักยภาพ และ มุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนสังคม หนึ่งในประเด็นที่สำคัญ ที่สุดของประเทศไทย

เป็นส่วนหนึ่งของการ
ขับเคลื่อนสังคม

ใช้ความสามารถและศักยภาพ ของคุณ ในการสร้าง ผลกระทบ เชิงบวกให้กับการศึกษาไทย

คุณค่าที่เรายึดมั่น

นโยบายที่เรายึดมั่น

ตำแหน่งที่เปิดรับ

Senior Communication Manager

Seniority level
Senior
Communication Manager
Employment type
Full-time
Job Function

Communications strategy Marketing
Brand communications
Public relation

Location
Bangkok, Thailand

External Relations Associate

Seniority level
External Relations Associate
Employment type
Full-time
Job Function

Partnership Engagement Support
Research
Communications
Content Writing

Location
Bangkok, Thailand

โครงการฝึกงาน

หากคุณเป็นนักศึกษาหรือพึ่งจบการศึกษาที่กำลังอยากลองประสบการณ์การทำงานที่ท้าทาย อยากใช้ความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาทักษะที่มีในระหว่างที่เรียนอยู่ เราขอเชิญชวนให้คุณสมัครเข้าร่วมโครงการ Internship Program