Day: April 29, 2023

มูลนิธิไอวีแอล หรือ IVL Foundation (IVLF) มอบเงินสนับสนุนให้ มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ติดต่อกันเป็นปีที่ 3

มูลนิธิไอวีแอล หรือ IVL Foundation (IVLF) ยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างความเท่าเทียมให้แก่การศึกษาไทยร่วมกับมูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยในปีนี้นั้น IVLF ได้บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงเป็นจำนวน 300,000 บาท

One Day in Wattakramen School with Teach For Thailand & SC Johnson

The SC Johnson joined our Leadership Development Associate in their school visit to Wattakramen School in Kanchanaburi Province on 14 March 2023. The team observed Mathayom 1 (7th grade) Math class taught by Teacher Nong-Kanokwan Rodprasit, our cohort 9th fellow.

หนึ่งวันที่โรงเรียนวัดตะคร้ำเอนกับมูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ และ SC Johnson

ในวันที่ 14 มีนาคมที่ผ่านมานั้น SC Johnson ได้เดินทางไปยังโรงเรียนวัดตะคร้ำเอน จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาความเป็นผู้นำของมูลนิธิฯ เพื่อเยี่ยมชมห้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยม 1 ของครูน้อง-กนกวรรณ รอดประสิทธิ ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่น 9