การเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ (Saturday School) ที่ก่อตั้งโดยครูยีราฟ (สรวิศ ไพบูลย์รัตนากร) ศิษย์เก่าผู้เคยเป็นครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่น 1 ของทีชฟอร์ไทยแลนด์ ร่วมมือกับ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาให้โรงเรียนในสังกัดของกทม.

       จากการที่ผู้ว่ากทม. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ มีนโยบาย Open Education (เปิดการศึกษา เปิดการเรียนรู้) ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมการขับเคลื่อนด้านการศึกษาทั้งหมด 6 กิจกรรม ได้แก่ 1. เปิดโรงเรียนวันหยุดเป็นพื้นที่กิจกรรม 2. After School Program 3. วิชาชีพเลือกเสรีสำหรับนักเรียน 4. พี่สอนน้องนอกเวลาเรียน 5. Digital Talent ผู้ช่วยด้านเทคโนโลยีให้ครู และ 6. เพิ่มครูผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ช่วยเฉพาะทาง นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่ากทม. ได้ติดต่อประสานงานกับมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์เพื่อร่วมมือกันผลักดันนโยบายเหล่านี้ให้เกิดขึ้นจริง

       ครูยีราฟเล่าว่า “มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์มีหลักการและแนวทางการดำเนินงานที่ตรงกับนโยบาย Open Education อยู่ก่อนแล้ว ซึ่งทางมูลนิธิมุ่งเน้นให้คนในสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา ผ่านการจัดกิจกรรมให้เด็กนักเรียนที่โรงเรียนในเช้าวันเสาร์ ทางรองผู้ว่ากทม. ศานนท์ จึงได้ติดต่อมาที่มูลนิธิเพื่อชักชวนไปทำงานร่วมกัน”

       จากประสบการณ์การดำเนินงานมูลนิธิและเครือข่ายคนทำงานที่มีอยู่ ครูยีราฟจึงได้เข้าไปเป็นผู้ดูแลนโยบายต่างๆ ใน Open Education และใช้ช่องทางของมูลนิธิในการช่วยประชาสัมพันธ์เพื่อเปิดรับบริษัท องค์กร และบุคคลทั่วไป เข้าไปมีส่วนร่วมเป็นอาสาสมัครในการทำงาน ภายใต้ชื่อทีม Saturday School Bangkok (SS BKK)

       ครูยีราฟอธิบายว่า “ทีมของเราเข้าไปเป็นที่ปรึกษาของสำนักการศึกษา กทม. และดำเนินโครงการไปด้วยกัน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นโรงเรียนในสังกัด กทม. 437 โรงเรียน ในโครงการแรก แล้วจะค่อยๆ ขยายออกไป เรากำลังเปิดรับผู้ร่วมงานใน 3 ภาคส่วน ได้แก่ บริษัทและองค์กรต่างๆ อาสาสมัครทีมงานหลัก และครูอาสา โดยจะมีระยะเวลาดำเนินโครงการช่วงเตรียมงานตั้งแต่เดือนกันยายน ถึง ต้นเดือนพฤศจิกายน และช่วงการสอนเริ่มพร้อมกับการเปิดภาคเรียนของเด็กในเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์ แล้วปิดโครงการด้วยงาน Big Day ที่เด็กๆ จะได้แสดงผลงานร่วมกันในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566”

       เมื่อวันที่ 10 กันยายนที่ผ่านมา Saturday School ได้จัดกิจกรรม Big Day ขึ้นที่สามผ่านมิตรทาวน์ ซึ่งผู้ว่ากทม. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้มาร่วมกิจกรรมด้วย ในงานนี้ ผู้ว่ากทม. ได้กล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาว่า ‘การเรียนรู้ในวันนี้มีความสำคัญมากสำหรับอนาคต’

       ครูยีราฟเล่าถึงประสบการณ์การทำงานด้านการศึกษาที่ผ่านมาว่า “เมื่อตอนเริ่มเป็นครูผู้นำในโครงการทีชฟอร์ไทยแลนด์ยังมีผู้ประกอบการด้านการศึกษา (Edupreneur) จำนวนน้อย แต่พอเริ่มก่อตั้งมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ ก็เริ่มเห็นองค์กรต่างๆ ผุดมามากขึ้น มีกิจกรรมมากขึ้น ทั้งภายนอกและภายในกรุงเทพมหานคร ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2562 เริ่มมีการรวมกลุ่มกันและจัดกิจกรรมต่อเนื่องขึ้น ส่วนใหญ่แต่ละกลุ่มต่างก็มีทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจนอยู่แล้วและมีวิสัยทัศน์ที่ต่างกันไป จึงอาจจะมีการจัดกิจกรรมร่วมกันบ้างเป็นบางครั้ง”

       ปัจจุบันมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์มีอาสาสมัครปีละประมาณ 500 คนที่ทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนกว่า 8,000 คนในโรงเรียนทั่วกรุงเทพมหานคร และในจังหวัด นนทบุรี ภูเก็ต และขอนแก่น ซึ่งในอนาคตมีแผนจะขยายกิจกรรมไปยังจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดอื่นรอบๆ กรุงเทพ

       องค์กรและบุคคลที่สนใจมีส่วนร่วม สามารถติดตามและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เพจ Facebook ของSaturday School หรือเพจของมูลนิธิ https://saturday-school.org/