บางจากฯ ร่วมสนับสนุน มูลนิธิ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เพื่อพัฒนา ส่งเสริม และลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษาของเยาวชน และประเทศ

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดย นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อความยั่งยืน มอบเงินสนับสนุนจำนวน 200,000 บาท ให้แก่ มูลนิธิ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์