ติดตามข่าวสาร

แรงบันดาลใจที่ได้ทั้งผู้ให้และผู้รับ…จากกิจกรรม School engagement ร่วมกับ มูลนิธิสวารอฟสกี้

มูลนิธิสวารอฟสกี้ สวารอฟสกี้แมนูแฟคเจอริ่งและบริษัท ทีโรลิท ร่วมกับมูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ จัดกิจกรรมในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ ม.1 และกิจกรรมแนะแนวอาชีพในนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา จังหวัดชลบุรี

มูลนิธิเอสซีจี มอบเงินสนับสนุนให้ มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ติดต่อกันเป็นปีที่ 8

เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจของทั้งสององค์กรในการพัฒนาคุณค่าของคน ผ่านการเสริมสร้างการศึกษาและศักยภาพของเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่อง

บางจากฯ ร่วมสนับสนุน มูลนิธิ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เพื่อพัฒนา ส่งเสริม และลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษาของเยาวชน และประเทศ

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดย นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อความยั่งยืน มอบเงินสนับสนุนจำนวน 200,000 บาท ให้แก่ มูลนิธิ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์

เงินติดล้อ มอบเงินสนับสนุนให้ มูลนิธิ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เพื่อส่งเสริมการทำงานในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และสร้างการเรียนรู้ที่ยั่งยืนให้เยาวชนไทยติดต่อกันเป็นปีที่ 2

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ณ มูลนิธิ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ อาคารอรรถกระวี 2 กรุงเทพมหานคร บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) โดยมีนางสาวนิภา วนิชวัฒน์ ผู้บริหารระดับสูง สายงานกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นตัวแทนมอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่ มูลนิธิ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์

ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ได้รับเงินสนับสนุนจาก ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ เป็นปีที่ 3

ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ยังคงมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาไทยอย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบันมีครูผู้นำ 87 ท่านดำเนินการสอนเพื่อช่วยเหลือนักเรียนกว่า 10,000 คนต่อเทอม ในปีนี้ทางมูลนิธิยังคงได้รับการสนับสนุนจากโครงการ “ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม” ซึ่งได้อนุเคราะห์เงินสนับสนุนเป็นจำนวน 800,000 บาท เป็นปีที่ 3

Teach For Thailand ประกาศผลรางวัลชนะเลิศและรางวัลพิเศษ พร้อมมอบรางวัลให้ทีมผู้ร่วมแข่งขัน ‘EdChange Maker Challenge 2022’

Teach For Thailand จัดการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศและรอบชนะเลิศเพื่อตัดสินและประกาศผลรางวัลให้ทีมผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับคัดเลือกทั้งหมด 8 ทีม ในการแข่งขัน ‘EdChange Maker Challenge 2022’ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าแข่งขันนำเสนอโครงการและกลยุทธ์ที่สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมการศึกษาของนักเรียน

ถ้าการศึกษาไทยที่ไม่มี….

เอกลักษณ์ บรรดาล (ใหม่) และ สริภัทร เอี่อมสอาด (เนส)

เมื่อ เกาที่ไม่มีเจ และ เจที่ไม่มีเกา แล้วกลายเป็นหนัง fast and feel love ,
แล้วถ้าการศึกษาไทย ไม่มีผู้คนเหล่านี้ จะเกิดอะไรขึ้น

IVLF ให้การสนับสนุน TFT อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่สอง

ในปี 2022 IVL Foundation (IVLF) ให้การสนับสนุน Teach For Thailand (TFT) ในการสร้างเสริมครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีศักยภาพเพื่อร่วมพัฒนาการศึกษาไทยและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเป็นปีที่สอง

บมจ. ชับบ์สามัคคีประกันภัย
มอบรางวัลให้นักเรียนผู้ชนะ
การประกวดในโครงการ
ชับบ์พร้อมใจ ลดใช้พลาสติก

บมจ. ชับบ์สามัคคีประกันภัย ประกาศรายชื่อและมอบเงินรางวัลให้นักเรียนผู้ชนะการประกวดภาพวาดและภาพถ่ายใน “โครงการชับบ์พร้อมใจลดใช้พลาสติก” ซึ่งจัดร่วมกับทีช ฟอร์ ไทยแลนด์