It Takes a Village to Raise a Child

“It takes a village to raise a child” เป็นคำกล่าวที่ทั้งคุณวิชิตพล ผลโภค และคุณสราวุฒิ อยู่วิทยา เอ่ยถึงเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการอบรมครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่น 10 ณ TK Park ห้างเซ็นทรัลเวิร์ล

10 ปีที่ผ่านมาของมูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ทำให้ CEO ขององค์กรอย่างคุณวิชิตพล เข้าใจดีถึงความยากลำบากในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและศึกษาของเด็กไทย “การเป็นครูมันไม่ใช่เรื่องที่ง่าย ถ้ามันเป็นเรื่องที่ง่ายเราคงไม่ต้องมี Teach For Thailand การเป็นครูคือการสร้างคนรุ่นใหม่ที่จะพัฒนาตัวเองและพัฒนาสังคมของเราได้ … และเมื่อเข้าไปในโรงเรียน มันจะไม่ใช่แค่ครูผู้นำฯคนเดียวที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตนักเรียน มันต้องร่วมมือกับผู้ปกครอง กับครูคนอื่น กับผอ. กับชุมชน”

     4 ปีของการสนับสนุนเราอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประธานกรรมการมูลนิธิใจกระทิงอย่างคุณสราวุฒิเห็นพ้องและเห็นภาพของความท้าทายในการสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน “เรื่องการศึกษามันไม่ใช่แค่คะแนนสอบอย่างเดียว มันไปถึงทักษะของเด็ก ความกล้าแสดงออกของเด็ก วิธีการคิดของเด็ก ปัญหาชีวิตของเขา ปัญหาในครอบครัวของเขา … ถ้าจะให้เด็กสักคนเติบโตขึ้นมามันไม่ใช่เพราะครูอย่างเดียว มันคือทั้งหมู่บ้าน มันคือพ่อแม่ ผอ. เพื่อน และชุมชน เพราะฉะนั้นอยากให้ลองพยายามไปฟังชุมชน เพราะบางทีปัญหาเรื่องการศึกษาเราแก้ที่ห้องเรียนอย่างเดียวไม่ได้”

     เพราะเราเข้าใจดีถึงความท้าทายของส่งเสริมการศึกษาไทยดังกล่าว การอบรมครูผู้นำฯรุ่น 10 ตลอดช่วงเวลา 8 สัปดาห์ที่ผ่านมาจึงถูกออกแบบมาเพื่อปิดทุกช่องโหว และเปิดทุกโอกาสเพื่อให้ครูผู้นำฯที่ผ่านการอบรมทั้ง 80 คน ใช้เวลา 2 ปีเพื่อขับเคลื่อนทั้งหมู่บ้านให้มาร่วมกันเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย

     แน่นอนว่าทักษะการสอนในห้องเรียนนั้นเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญ ซึ่งประสบการณ์ 10 ปีของเราสามารถทำให้การอบรมในประเด็นนี้ “เข้มข้นมากๆ ได้ทั้งทฤษฎี ได้ทั้งปฏิบัติ จากตอนแรกที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไง ไม่รู้ว่าจะทำยังไง ตอนนี้ก็พอจะรู้แล้ว ได้ฝึกทำ ได้เขียนแผน ได้เทคนิคต่างๆที่จะเอาไปใช้ในห้องเรียน … ได้ความมั่นใจที่จะไปสอน และอยากที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงกับเด็กที่จะได้เรียนกับเรา” ครูตา-กฤษณา พิมลแสงสุริยา ผู้ซึ่งผ่านการอบรมมาสดๆร้อนๆยืนยันถึงความมั่นใจที่เธอได้จากการอบรมเพื่อนำไปพัฒนาห้องเรียนของเธอ

     ส่วนครูคุญ ภัทรเกษมวงศ์ ได้มากกว่านั้น “การอบรมมันไม่ได้ให้แค่ความรู้ แต่มันให้ทักษะชีวิตด้านอื่น ซึ่งมันสำคัญกับคุญมาก เพราะมันได้ปลดล็อกปมหลายๆอย่าง” จนทำให้เวลา 8 สัปดาห์นี้ เปลี่ยนคุญจากคนที่ไม่กล้าจับไมค์พูดต่อหน้าคนหลักสิบ เป็นคนที่มีความมั่นใจและเห็นคุณค่าในตัวเอง จนสามารถพูดต่อหน้าคนหลักร้อยได้อย่างง่ายดาย

     แต่ที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดนั้น การอบรมของเราทำให้ครูนำฯ รู้สึกได้ว่า “เราเก่งขึ้น ดีขึ้นในการจะไปเป็นครูในอีก 2 ปีข้างหน้า เราเข้าใจสังคมมากขึ้น เราใจบริบทของประเทศไทยมากขึ้น เพราะบางทีภาพที่เรามองไป เราเห็นแค่ผิวๆแต่เราไม่ได้เข้าใจปัญหาจริงๆ” ครูภู-ภูชิต แสงเพ็งอธิบายถึงภาพกว้างของการอบรมของเราที่จะทำให้ครูผู้นำฯมีความรู้ ทักษะ และความเข้าใจในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยอย่างยั่งยืนผ่านการทำงานร่วมกับผู้ปกครอง โรงเรียน และ ชุมชน

     ขอขอบคุณมูลนิธิใจกระทิงและผู้บริจาคทุกท่านสำหรับข้อคิด กำลังใจ และการสนับสนุนภารกิจของเราตลอด 10 ปีที่ผ่านมา และขอบคุณครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่น 10 ทั้ง 80 คนที่ตัดสินใจเข้ามาเป็นกำลังสำคัญเพื่อชวนทุกหมู่บ้านในทุกชุมชนมาขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน