ครูผู้สอนวิธีรู้ สู่ประสบการณ์เปลี่ยนชีวิต

“ครูเขาไม่ได้เดินเข้ามาสอนแล้วออกไป แต่เป็นครูในทุก ๆ สถานที่ ทุกช่วงเวลาของชีวิต“ ‘บีท’ — นรากร แก้วมณี สะท้อนถึงประสบการณ์ 2 ปีเต็มที่ได้เรียนกับ ‘ครูแข’ ภรปภัช พิศาลเตชะกุล และ ‘ครูกอล์ฟ’ ศุภเกียรติ คุ้มหอยกัน ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 1 ที่โรงเรียนวัดสังฆราชา ซึ่งขณะนั้นบีทเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

     “ตอนเรียนม. 2 ทางโรงเรียนได้รับครูทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เข้ามาเป็นครั้งแรก คือครูแขและครูกอล์ฟ ผมจึงได้รู้จักมูลนิธินี้ผ่านครูทั้งสองคน”

     บีทเล่าว่า แม้เขาและกลุ่มเพื่อนจะชอบทำกิจกรรมโรงเรียนมานาน แต่ก็เป็นกิจกรรมที่ไม่ได้แปลกใหม่ มีตามประเพณีหรือธรรมเนียมปฏิบัติโรงเรียนที่สานต่อกันมา แต่หลังจากได้รู้จักครูแขและครูกอล์ฟ คำว่า ‘กิจกรรม’ ก็เปลี่ยนแปลงไป เพราะห้องสื่อภาษาอังกฤษที่ครูทั้งสองประจำอยู่มักมีกิจกรรมสนุก ๆ และการเรียนรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ 

     “จากที่เคยออกไปเล่นช่วงเวลาพัก ก็ใช้เวลาว่างตรงนั้นมาพูดคุยกับครูแขครูกอล์ฟแทน เพราะได้แลกเปลี่ยนและมีกิจกรรมให้ทำตลอด ทำให้ผมได้ซึมซับกระบวนการ วิธีการทำงาน และการใช้ชีวิตแบบใหม่ ๆ”

     “ไม่ต้องมีโทรศัพท์ก็ได้ ขอแค่มีห้องครูแขครูกอล์ฟพวกผมก็พอใจแล้ว” 

     อีกสิ่งที่ทำให้บีทและเพื่อน ๆ สนุกกับการไปโรงเรียนยิ่งขึ้น คือห้องเรียนของครูทั้งสองที่เน้นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และการได้ลงมือทำ ไม่ใช่จากการทำใบงานเพียงอย่างเดียว ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมที่บีทยังประทับใจไม่ลืมคือการที่ครูแขให้นักเรียนแบ่งกลุ่มไปสัมภาษณ์ชาวต่างชาติ และถ่ายวิดีโอมาตัดต่อเป็นคลิปสั้น 

     “กระบวนการสอนของครูแข เป็นการสอนที่ให้เด็กได้ลงมือทำและเรียนรู้ไปด้วยตัวเอง จากที่ไม่ชอบวิชานี้ กลายเป็นพวกผมชอบวิชาภาษาอังกฤษกันมาก ๆ”

     ”ตอนม. 3 ครูแขได้ให้นักเรียนไปลองสัมภาษณ์ชาวต่างชาติ เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่สำหรับพวกผมเพราะตามปกติแล้วแทบไม่มีโอกาสได้เจอคนต่างชาติเลย และพี่แขพี่กอล์ฟไม่ได้สอนแค่คำศัพท์เท่านั้น แต่ยังสอนทักษะการตัดวิดีโอคลิปอีกด้วย“

     ปัจจุบัน บีทกำลังสอบใบประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูและฝึกสอนที่โรงเรียนวัดสังฆราชา เขานำประสบการณ์ ทักษะ และวิธีการคิดของครูแขและครูกอล์ฟมาปรับใช้กับนักเรียนของตนเอง

     “แนวคิดของครูแขครูกอล์ฟที่ผมยังจดจำมาใช้จนวันนี้ คือการให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสการเรียนรู้เท่ากัน”

     ”อย่างเช่น โครงการ Learners to Leaders ทุกคนมีสิทธิ์ส่งเรียงความเพื่อสมัครเข้าเหมือนกันหมด ครูแขครูกอล์ฟเข้าถึงและไม่เคยแบ่งแยกนักเรียนด้วยเกรด ไม่ว่าจะมาจากห้องเก่งหรือไม่ ก็สามารถเรียนรู้ แข่งขัน หรือเล่นด้วยกันได้ ผมก็เอาแนวคิดนี้มาใช้กับนักเรียนของผมด้วย”

     “ผมไม่รู้ว่าสำหรับครูทั้งสอง โครงการนี้ประสบความสำเร็จแค่ไหน แต่ผมประสบความสำเร็จได้จากโครงการนี้ครับ”

     ปัจจุบัน บีทกำลังสอบใบประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูและฝึกสอนที่โรงเรียนวัดสังฆราชา เขานำประสบการณ์ ทักษะ และวิธีการคิดของครูแขและครูกอล์ฟมาปรับใช้กับนักเรียนของตนเอง

     “แนวคิดของครูแขครูกอล์ฟที่ผมยังจดจำมาใช้จนวันนี้ คือการให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสการเรียนรู้เท่ากัน”

     ”อย่างเช่น โครงการ Learners to Leaders ทุกคนมีสิทธิ์ส่งเรียงความเพื่อสมัครเข้าเหมือนกันหมด ครูแขครูกอล์ฟเข้าถึงและไม่เคยแบ่งแยกนักเรียนด้วยเกรด ไม่ว่าจะมาจากห้องเก่งหรือไม่ ก็สามารถเรียนรู้ แข่งขัน หรือเล่นด้วยกันได้ ผมก็เอาแนวคิดนี้มาใช้กับนักเรียนของผมด้วย”

     และแม้เวลาจะผ่านมาสิบปีแล้ว บีทยังคงติดต่อกับครูแขครูกอล์ฟ นำประสบการณ์ สิ่งที่พบเจอ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอยู่เสมอ 

     “ครูเขาไม่ได้เดินเข้ามาสอนแล้วออกไป แต่เป็นครูในทุก ๆ สถานที่ ทุกช่วงเวลา เป็นครูที่สอนประสบการณ์ชีวิต” บีททิ้งท้าย 

     ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เชื่อมั่นว่ายังมีอีกหลายคนที่มองเห็นและต้องการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย เราจึงรวบรวมบุคลากรที่เต็มไปด้วยแรงขับเคลื่อนเหล่านี้มาเป็นครูผู้จัดการสอน เช่น ครูแขและครูกอล์ฟที่นอกจากจะสร้างการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริงแล้ว ยังยึดมั่นในหลักการเดียวกับทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ที่ว่า นักเรียนทุกคนต้องมีโอกาสการเข้าถึงการศึกษาคุณภาพอย่างเท่าเทียม ซึ่งทำให้นักเรียนของคุณครูทั้งสองสามารถกำหนดอนาคตของตนเองได้