“การสอนคือการสร้างอนาคต (I touch the future, I teach)” – Christa McAuliffe ครูและนักบินอวกาศชาวอเมริกัน

การเป็นครูเป็นมากกว่าแค่การให้ความรู้ แต่คือการเปลี่ยนแปลงนักเรียนจากภายใน ครูที่ดีสามารถช่วยให้นักเรียนบรรลุศักยภาพสูงสุดของตนเอง หรือแม้แต่เปลี่ยนแปลงชีวิตนักเรียนได้ แต่งานของครูนั้นไม่ง่ายและต้องการการสนับสนุนจากทุกฝ่าย เนื่องในโอกาสวันครู ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ขอนำเสนออีกหนึ่งโครงการ ที่สนับสนุนครู เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในห้องเรียนของตนเองได้สำเร็จ

     วันที่ 16 มกราคม ของทุกปีเป็นวันไหว้ครู เริ่มขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2500 โดยในปี พ.ศ. 2499 จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ได้กล่าวในที่ประชุมครูทั่วประเทศถึงความสำคัญของครูในฐานะ “ผู้ให้แสงสว่าง” แก่นักเรียน และควรมีวันครูเพื่อให้ลูกศิษย์ได้แสดงความเคารพต่อครูซึ่งเป็นผู้เสียสละ

     คำว่า ครู มีรากศัพท์มาจากภาษาสันสกฤต คือ ‘คุรุ’ แปลว่าหนัก งานของครูเป็นงานที่หนัก และต้องการแรงเสริมและกำลังใจจากทุก ๆ ฝ่ายเท่าที่จะทำได้

     ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เองในฐานะองค์กรที่ทำงานร่วมกับครูทั่วประเทศเองนั้น ได้ช่วยให้งานของครูง่ายขึ้น โดยมี “โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้นำครูสังคมศึกษา” เป็นการผนวกครูในระบบ ซึ่งสอนวิชาสังคมศึกษา เข้ามาเป็นหนึ่งในเครือข่ายผู้นำของมูลนิธิฯ ผ่านการอบรม จัดกิจกรรม และติดตามการดำเนินงาน เสริมแรงให้ครูในระบบทำงานขับเคลื่อนนักเรียนไปสู่เป้าหมายที่คุณครูหรือโรงเรียนมี

     โครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลง เน้นผลิตครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ แต่หมวดวิชาสังคมศึกษา เป็นอีกหนึ่งหมวดที่ส่งผลต่อชีวิตของนักเรียนอย่างมาก ครูสังคมศึกษา คือหนึ่งในผู้มีบทบาทสำคัญในการจัดกิจกรรมและดำเนินนโยบายของโรงเรียน อีกทั้งวิชาสังคมศึกษา ก็เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิต การปรับตัวอยู่ร่วมกับสังคม และการเข้าใจระบบสังคมที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและคนรอบข้าง ทีช ฟอรฺ์ ไทยแลนด์จึงมองว่า เครือข่ายครูผู้นำ ฯ ในหมวดวิชาสังคมศึกษาจะเป็นอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญ ที่ช่วยขับเคลื่อนการศึกษาไทย”

     ครูสุทธาสินีย์ ฉวีศักดิ์ จากโรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม หนึ่งในครูที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายผู้นำครูสังคมศึกษา ได้ให้ความเห็นว่า

     “โครงการนี้มีส่วนมากในการช่วยออกแบบการสอน และจัดทำแผนการสอน ทีมงานได้ติดตาม และมีการอบรมนิเทศแบบกัลยาณมิตร เพื่อเติมเต็มว่าเราควรเน้นย้ำการเรียนการสอนอะไรอีกได้บ้างเพื่อดึงศึกยภาพนักเรียนออกมา”

     “ขอบคุณที่เติมเต็มการเรียนการสอนของเรา รวมทั้งได้สะท้อนผลการสอนจากความเห็นจากนักเรียนจริงๆ ทำให้เราหยิบประเด็นเหล่านี้ไปทำการวิจัยในชั้นเรียนได้” ครูสุธาสินีเสริม

     อีกท่านหนึ่งคือ ครูรัตนชาติ สาระโป จากโรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้ความเห็นไว้อย่างน่าสนใจเกี่ยวกับการเติมไฟและสร้างแรงบันดาลใจให้ตนเอง รวมทั้งครูคนอื่นๆ

     “หลังจากที่อบรม รู้สึกว่าโครงการนี้เติมไฟในตัวเรา ทำให้รู้สึกมีแรงที่จะไปสู้ต่อ เพราะมีกิจกรรมที่ครูในเครือข่ายที่มีประสบการณ์คล้ายกันกับเรื่องที่เราเจอได้มาแลกเปลี่ยนกัน”

     “หลังจากเข้าร่วมแล้วทำให้การสอนมีโฟกัสดีขึ้น ผมได้มองนักเรียนได้รอบด้านมากยิ่งขึ้น ทำให้เรารู้ว่าจะดูแลนักเรียนคนไหนเป็นพิเศษ เรารู้สึกว่าเราสนใจนักเรียนมากขึ้น และมีการไปเยี่ยมชั้นเรียนของครูคนอื่นเพื่อให้กำลังใจกัน ผมได้ให้คำแนะนำกับครูคนอื่นต่อไปด้วย ทำให้ครูคนอื่นรู้สึกดีกับนักเรียนมากขึ้น และมีกำลังใจในการสอนมากขึ้น”

     ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ อยากเชิญชวนให้ทุกท่านสนับสนุนคุณครูในระบบการศึกษาทุกคน ด้วยการโพสต์หรือแชร์เรื่องราว เพื่อขอบคุณคุณครูทั่วประเทศ ที่มุ่งมั่นทำงานเพื่อผลักดันการศึกษาไทยไปข้างหน้าอย่างไม่ท้อถอย  การศึกษาเป็นเรื่องของพวกเราทุกคน ไม่ใช่เฉพาะครูเท่านั้น และคุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงได้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

     เราเชื่อว่า ด้วยความร่วมมือจากทุกคน วันหนึ่ง เด็กไทยทั่วประเทศจะได้รับการศึกษาคุณภาพอย่างเท่าเทียมดังวิสัยทัศน์ของเรา

สนับสนุนภารกิจของ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ด้วยการบริจาคได้ที่นี่ /ร่วมสนับสนุน/