ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง รุ่น 6

“เพราะทุกคาบคือการเรียนรู้”

จากที่เคยเป็นครูโรงเรียนกวดวิชา เมื่อได้ก้าวเข้าไปยืนหน้าชั้นเรียนคณิตศาสตร์ ม.ต้น ครูซันค้นพบว่าได้เรียนรู้อะไรมากมายไปพร้อมกับเด็กๆ การเป็นครูสอนหนังสือไม่ได้มีหน้าที่แค่การให้ความรู้เท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ พร้อมทั้งปลูกฝังทัศนคติที่ดีเพื่อให้พวกเขากล้าที่จะกำหนดอนาคตของตนเองได้ ในขณะเดียวกันครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงเองก็ได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านการสอนนักเรียนไปด้วยเช่นกัน

บทสัมภาษณ์ครูซัน ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่น 6 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม กาฬสินธุ์

เราเรียนรู้ที่จะฟังอย่างตั้งใจ และนำมาปรับปรุงพัฒนาการสอนของตนเองอยู่ตลอดเวลา ทั้งยังพัฒนาทักษะการสื่อสารที่จำเป็นอย่างยิ่งในการปรับตัวและทำงานร่วมกับครูท่านอื่นๆ ในโรงเรียนด้วย

สภาพแวดล้อมที่โรงเรียนเป็นอย่างไร

โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคมเป็นโรงเรียนขยายโอกาสประจำอำเภอ มีเด็กนักเรียนประมาณ 200 คน ครูประมาณ 20 คน เด็กๆ ส่วนใหญ่เดินทางมาจากหมู่บ้านไกลๆ แต่ก็มีเด็กๆ ในพื้นที่ด้วยเช่นกัน

การทำงานที่โรงเรียนเป็นอย่างไรบ้าง

ในช่วงแรก เราต้องปรับตัวกับทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่น อาหารการกิน ภาษาถิ่น และวัฒนธรรมโรงเรียน รวมถึงการทำงานร่วมกันกับครูที่โรงเรียน เพราะเราเป็นรุ่นบุกเบิกของทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ที่หนองกุงศรีวิทยาคม 

มีการปรับตัวเพื่อทำงานร่วมกับครูในโรงเรียนอย่างไร

เราสื่อสารมากขึ้น เรียนรู้ที่จะพูดคุยกับครูท่านอื่นๆ มากขึ้น ทั้งครูพี่เลี้ยง ผู้อำนวยการ และครูในโรงเรียน ซึ่งครูทุกท่านก็จะช่วยแนะนำจากประสบการณ์การสอน เช่น วิธีการสอน อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอน รวมถึงแนะนำเรื่องเอกสารต่างๆ ที่ต้องส่งโรงเรียน

การเป็นครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงทำให้ได้พัฒนาในด้านไหนบ้าง

ในทุกคาบที่เราสอน เราจะเห็นข้อผิดพลาดของตนเอง และเราจะเริ่มวางแผนพัฒนาตนเอง เพื่อแก้ไขสิ่งที่เราเห็นในคาบที่ผ่านมา เช่น เราเห็นว่ามีบางจุดที่เราอธิบายไม่ละเอียด คาบถัดไปเราก็จะอธิบายให้ละเอียดมากขึ้น เราพยายามเตรียมการสอนให้เด็กๆ ได้พัฒนาทักษะเชิงคิดวิเคราะห์มากขึ้น เราได้พัฒนาตัวเองและเรียนรู้ไปพร้อมกับเด็กตลอดเวลา

นอกจากนี้ การได้พัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ทั้งด้านการสื่อสาร การนำเสนอ การวางแผนการสอน ทำให้เรารู้สึกมีความมั่นใจในการทำงานมากขึ้น

แบ่งปันประสบการณ์ประทับใจในการสอนที่โรงเรียน

สร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง

มีคาบหนึ่งที่เราให้เด็กๆ เล่น Kahoot ซึ่งเป็นเกมที่ให้เด็กๆ ได้ร่วมตอบคำถามพร้อมกันผ่านโปรแกรมในมือถือ โดยที่เราฉายคำถามขึ้นบนกระดาน และให้เด็กทุกคนเข้าระบบผ่านโทรศัพท์มือถือแล้วตอบคำถาม ซึ่งก็สร้างการมีส่วนร่วมในห้องเรียนและเด็กๆ สนุกกันมาก พอวันถัดมา เด็กๆ กลุ่มหนึ่งนำ Kahoot ไปทำเป็นคำถาม K-Pop เกาหลี แล้วเปิดห้องเรียนเล่นกันเอง พร้อมทั้งชวนเราไปเล่นด้วย มันทำให้เราภูมิใจที่ได้พัฒนาและส่งเสริมให้เด็กๆ เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ค้นหาข้อมูลและเรียนรู้ที่จะต่อยอด ใช้งานโปรแกรมในมือถือได้ด้วยตนเอง

 

กิจกรรมการตั้งเป้าหมาย

เราให้เด็กๆ ดูภาพภาพหนึ่งแล้วจากนั้นจึงปิดภาพและถามรายละเอียดในภาพ เช่นให้ดูภาพโต๊ะทำงาน แล้วปิดภาพและถามว่าจำได้ไหมว่าบนโต๊ะมีคลิปหนีบกระดาษกี่ตัว เมื่อเด็กๆ ตอบไม่ได้ก็สอดแทรกบทเรียนว่า ถ้าเราไม่รู้คำถามเราก็โฟกัสไม่ถูกว่าต้องดูที่อะไรในภาพ เปรียบเสมือนการใช้ชีวิต เมื่อเรามีเป้าหมายเราก็รู้ว่าเราต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายนั้น ซึ่งกิจกรรมในวันนั้นค่อยข้างวุ่นวาย เราก็ไม่แน่ใจว่า เด็กๆ จะเข้าใจสิ่งที่ต้องการสื่อหรือไม่ แต่วันต่อๆ มา ตอนที่เรากำลังวาดรูปเลขาคณิตเพื่อเตรียมตั้งโจทย์เลข แต่ยังไม่ได้เริ่มเขียนโจทย์ เด็กๆ ก็พยายามทายว่าเราต้องการให้ทำอะไร และมีเด็กคนหนึ่งจำบทเรียนที่ได้รับจากกิจกรรมวันนั้นได้และนำมาเปรียบเทียบกับรูปวาดบนกระดานที่ยังไม่มีการตั้งโจทย์คำถาม เรารู้สึกประทับใจที่เด็กๆ จำสิ่งที่เราสอนได้แล้วนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

อยากฝากอะไรถึงครูทีชรุ่นใหม่

สำหรับครูทีชรุ่นใหม่ สิ่งที่อยากฝากคือ “ให้ใจเย็นๆ” เพราะแต่ละคนที่เข้ามาต่างก็มีไฟและเล็งที่จะเปลี่ยนแปลงการศึกษา รวมถึงอยากมองเห็นอะไรสักอย่างเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี แต่การเปลี่ยนแปลงต้องใช้ทั้งเวลาและแรงของคนหลายๆ คน เราต้องให้คนอื่นมาร่วมลงแรงด้วยเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน ก็อยากบอกว่า “สู้ๆ นะ ใจเย็นๆ”

อยากฝากอะไรถึงผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เป็นสถานที่ที่ดีสำหรับการเติบโต เพราะมีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง มีวิสัยทัศน์และค่านิยมที่ชัดเจน ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงไม่ว่ารุ่นไหนก็มีค่านิยมในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ คอยรับฟังเสียงของครูผู้นำและศิษย์เก่าในการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ เป็นองค์กรที่สร้างการมีส่วนร่วมและเปิดรับฟังความคิดเห็น

บทสัมภาษณ์ ครูซัน (ภาสกร ระเบียบโอษฐ) ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่น 6

โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม กาฬสินธุ์