ทุกการ
เปลี่ยนแปลง
มีเรื่องราว

รวบรวมเรื่องเล่าจากห้องเรียน
โดยคุณครูทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ และสมาชิก
ในชุมชนของเรา ข่าวสาร และกิจกรรม

ทุกการ
เปลี่ยนแปลง
มีเรื่องราว

รวบรวมเรื่องเล่าจากห้องเรียน
โดยคุณครูทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ และสมาชิก
ในชุมชนของเรา ข่าวสาร และกิจกรรม

ทุกการ
เปลี่ยนแปลง
มีเรื่องราว

รวบรวมเรื่องเล่าจากห้องเรียน
โดยคุณครูทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ และสมาชิก
ในชุมชนของเรา ข่าวสาร และกิจกรรม

ติดตามข่าวสารการศึกษา

แรงบันดาลใจที่ได้ทั้งผู้ให้และผู้รับ…จากกิจกรรม School engagement ร่วมกับ มูลนิธิสวารอฟสกี้

มูลนิธิสวารอฟสกี้ สวารอฟสกี้แมนูแฟคเจอริ่งและบริษัท ทีโรลิท ร่วมกับมูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ จัดกิจกรรมในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ ม.1 และกิจกรรมแนะแนวอาชีพในนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา จังหวัดชลบุรี

มูลนิธิเอสซีจี มอบเงินสนับสนุนให้ มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ติดต่อกันเป็นปีที่ 8

เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจของทั้งสององค์กรในการพัฒนาคุณค่าของคน ผ่านการเสริมสร้างการศึกษาและศักยภาพของเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่อง

เรื่องเล่าจากห้องเรียน

Parental Engagement … ผู้ปกครองสัมพันธ์ จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง

Teach For Thailand มีเป้าหมายในการยุติความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาในประเทศไทยผ่านการสร้างเครือข่ายผู้นำที่เข้มแข็ง ผ่านการสรรหาบุคคลที่มีความสามารถเพื่อทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในห้องเรียนและชีวิตของนักเรียน

การเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

ครูยีราฟ (สรวิศ ไพบูลย์รัตนากร) ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่น 1

มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์โดยครูยีราฟ ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่น 1 ของทีชฟอร์ไทยแลนด์ ร่วมมือกับ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา

ทักษะและเส้นทางอาชีพของเยาวชนในศตวรรษที่ 21

ครูดิว (สุคนธา นิลหยก) ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่น 7

อาชีพในศตวรรษที่ 21 ไม่ได้มีคำจำกัดความที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายเหมือนอาชีพที่เรารู้จักมานาน เช่น หมอ ทหาร ตำรวจ พยาบาล ครู ฯลฯ แต่อาชีพในยุคปัจจุบันมีความซับซ้อน หลากหลาย และต้องอาศัยทักษะที่ต่างกันไป ยังมีอาชีพอีกมากมายที่เด็กๆ หรือแม้แต่ผู้ใหญ่เองก็ยังไม่รู้จัก ซึ่งการแนะแนวให้เยาวชนรู้จักอาชีพที่หลากหลายและทักษะต่างๆ ที่จำเป็นเหล่านี้ ย่อมสร้างโอกาสในการเรียนรู้ ออกแบบและวางแผนเส้นทางชีวิตของพวกเขาเองได้ในอนาคต

“Community Selection” จุดเริ่มต้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรม การคัดเลือกผู้นำการเปลี่ยนแปลง

‘เสียง’ ที่สะท้อนออกมาจากการที่ มูลนิธิฯ รับฟังต่อชุมชนคือ พวกเขาต้องการครูที่ ‘เข้าใจ’ ต่อบริบท และสามารถทำงานให้สอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่นั้น ๆ ได้ ดังนั้น เสียงและมุมมองที่มาจากพวกเขานั้นจึงเป็นตัววัดความเข้าใจต่อพวกเขาได้ดีที่สุด ทำให้ครูผู้นำฯ ที่ผ่านการคัดเลือกและได้เข้าไปทำงานตรงนี้สามารถแก้ไขปัญหาและทำงานได้อย่างเป็นคนที่เข้าใจบริบทและคนในพื้นที่จริง ๆ นี่จึงเป็นสาเหตุหลักที่ต้องมีการเปิดพื้นที่รับฟังและเพิ่มการทำงานร่วมกับชุมชนเข้ามา เพราะเราเชื่อว่า ‘เราเข้าไปทำงานในชุมชน คนที่ตอบเราได้ดีที่สุดก็คือชุมชน’

กระบวนการสร้าง “วิสัยทัศน์ร่วม” ณ โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ปราจีนบุรี

Teach For Thailand ร่วมจัดกิจกรรมการดึงการมีส่วนร่วมของชุมชนและการสร้าง “วิสัยทัศน์ร่วม” หรือ “Collective Vision” ณ โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2565

ห้องเรียนที่การเล่น = การเรียนรู้

ครูก้านตอง (จิรชัย แสวงแก้ว) ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง รุ่น 8

ธรรมชาติของเด็กย่อมอยากเล่นสนุกมากกว่าเรียนหนังสือ เด็กบางคนติดโทรศัพท์มือถือมากจนไม่สนใจเรียน ครูก้านตอง (จิรชัย แสวงแก้ว) ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง รุ่น 8 จึงพยายามเข้าใจเด็กๆ และลองผิดลองถูกจนค้นพบวิธีที่ทำให้นักเรียนเล่นสนุกและได้ความรู้ไปพร้อมกัน