ภาษาไทยEnglish

10 ปีแห่งการสร้างผลกระทบ
ในวงกว้างต่อการศึกษาไทย

เพราะพวกเขาได้รับการศึกษาที่เสมอภาคอย่างเท่าเทียมกัน ความเชื่อนี้คือความเชื่ออันเข้มข้นของ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ที่สะท้อนอยู่ในเรื่องราวการก่อตั้งองค์กร ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา เราเชื่อในพลังของผู้คนและการให้เครื่องมือกับผู้คน เพื่อแก้ปัญหายากๆ และท้าทายอย่างไม่หยุดนิ่ง เราเชื่อว่าไม่ว่าใครๆ ก็มีศักยภาพที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเอง และเราใช้ความเชื่อนั้นขับเคลื่อนเป้าหมายที่สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับสังคมไทย เพื่อเติมเต็มการศึกษา สานต่ออนาคตให้แก่ประเทศไทย

ลมใต้ปีกของมูลนิธิฯ

ภารกิจสานต่ออนาคตเด็กไทยต้องการลมใต้ปีกที่จะทำให้องค์กรเริ่มนับหนึ่งได้ และลมใต้ปีกนี้มาจากแรงของทีมผู้ก่อตั้งที่บุกไปข้างหน้า ไม่ยอมแพ้ และหาทุกวิธีที่จะทำให้คนอื่นเชื่อเหมือนพวกเขาแม้บางครั้งเจอทางตัน แต่ทุกคนก็ไม่หยุดหาทางออก จนในทุกวันนี้ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 ที่ได้เติมเต็มการศึกษาให้เด็กไทย ทำให้มีผู้เชื่อตามพวกเรามากขึ้นเรื่อยๆ ว่า “ การศึกษาไทยเปลี่ยนให้สู้ประเทศอื่นได้ ”

“ ความเชื่อในความเป็นไปได้ ศักยภาพของคน และเครื่องมือ
ผลักดันให้เราเดินหน้าเพื่อการศึกษาไทยอย่างต่อเนื่อง ”

โอกาสและผลกระทบที่เราสร้าง

ผลกระทบของเราต่อ…

โรงเรียนและชุมชน
ในระดับ โรงเรียน และ ชุมชน
ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ได้เติมเต็ม
ความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง

นักเรียน
นักเรียนจำนวนมาก
ที่ได้เรียนกับครูผู้นำฯ
มีพัฒนาการอย่างชัดเจน

ระบบการศึกษา

หลังจบโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลง ศิษย์เก่าของเราได้ทำงานในภาคส่วนต่างๆ ดังนี้

data-image-4-th

10 ปีแห่งการสร้างผลกระทบ
ในวงกว้างต่อการศึกษาไทย

เพราะพวกเขาได้รับการศึกษาที่เสมอภาคอย่างเท่าเทียมกัน ความเชื่อนี้คือความเชื่ออันเข้มข้นของ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ที่สะท้อนอยู่ในเรื่องราวการก่อตั้งองค์กร ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา เราเชื่อในพลังของผู้คนและการให้เครื่องมือกับผู้คน เพื่อแก้ปัญหายากๆ และท้าทายอย่างไม่หยุดนิ่ง เราเชื่อว่าไม่ว่าใครๆ ก็มีศักยภาพที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเอง และเราใช้ความเชื่อนั้นขับเคลื่อนเป้าหมายที่สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับสังคมไทย เพื่อเติมเต็มการศึกษา สานต่ออนาคตให้แก่ประเทศไทย

ลมใต้ปีกของมูลนิธิฯ

ภารกิจสานต่ออนาคตเด็กไทยต้องการลมใต้ปีกที่จะทำให้องค์กรเริ่มนับหนึ่งได้ และลมใต้ปีกนี้มาจากแรงของทีมผู้ก่อตั้งที่บุกไปข้างหน้า ไม่ยอมแพ้ และหาทุกวิธีที่จะทำให้คนอื่นเชื่อเหมือนพวกเขาแม้บางครั้งเจอทางตัน แต่ทุกคนก็ไม่หยุดหาทางออก จนในทุกวันนี้ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 ที่ได้เติมเต็มการศึกษาให้เด็กไทย ทำให้มีผู้เชื่อตามพวกเรามากขึ้นเรื่อยๆ ว่า“ การศึกษาไทยเปลี่ยนให้สู้ประเทศอื่นได้ ”

“ ความเชื่อในความเป็นไปได้ ศักยภาพของคน และเครื่องมือ
ผลักดันให้เราเดินหน้าเพื่อการศึกษาไทยอย่างต่อเนื่อง ”

โอกาสและผลกระทบที่เราสร้าง

ผลกระทบของเราต่อ…

โรงเรียนและชุมชน
ในระดับ โรงเรียน และ ชุมชน
ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ได้เติมเต็ม ความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง

นักเรียน
นักเรียนจำนวนมาก
ที่ได้เรียนกับครูผู้นำฯ มีพัฒนาการอย่างชัดเจน

ระบบการศึกษา

หลังจบโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลง ศิษย์เก่าของเราได้ทำงานในภาคส่วนต่างๆ ดังนี้

ความสำเร็จที่สำคัญของเรา

เราได้เติมให้การศึกษาเต็มขึ้น ก้าวไปสู่อนาคตที่สานต่อเอาไว้อย่างสมบูรณ์ขึ้น ผ่านสิ่งต่างๆ เหล่านี้

ขอบคุณผู้สนับสนุนและผู้มีส่วนร่วม

ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา เราได้รับเงินบริจาคกว่า 400 ล้านบาท จากผู้สนับสนุนกว่า 70 ราย
ขอบคุณผู้สนับสนุน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่เชื่อมั่นในการเดินทางของ
ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ และสานความร่วมมือกันมาตลอด
รวมทั้งเชื่อว่าปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาสามารถแก้ไขได้
โดยเริ่มจากคนธรรมดาอย่างพวกเราทุกคน

ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา เราได้รับเงินบริจาคกว่า 400 ล้านบาท จากผู้สนับสนุนกว่า 70 ราย ขอบคุณผู้สนับสนุน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่เชื่อมั่นในการเดินทางของทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ และสานความร่วมมือกันมาตลอดรวมทั้งเชื่อว่าปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาสามารถแก้ไขได้ โดยเริ่มจากคนธรรมดาอย่างพวกเราทุกคน

ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงกับเรา

คนหนึ่งคนสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ เริ่มจากความเชื่อว่าการศึกษาไทยสามารถเปลี่ยนได้
ยังมีการเดินทางอีกไกลที่ยังต้องการพลังและการสนับสนุนจากทุกคน

สมัครเป็นครูผู้นำ
การเปลี่ยนแปลง

ประสบการณ์ 2 ปี ครั้งเดียวในชีวิตที่จะเปลี่ยนชีวิตของตัวคุณเอง เด็กๆ และชุมชน ประสบการณ์ที่จะทำให้คุณเข้าใจปัญหาการศึกษาอย่างแท้จริง และยังได้พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำผ่านการเป็นครูในโรงเรียนที่มีบริบทท้าทาย

ร่วมบริจาค

แรงใจจากทุกท่านจะทำให้เราส่งครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงเข้าไปสู่ห้องเรียนในโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศได้มากขึ้น และขยายเครือข่ายศิษย์เก่าที่ผลักดันการศึกษาไทยในทุกภาคส่วน

ร่วมสนับสนุนและ
เป็นพันธมิตรกับเรา

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ เช่น ให้นักเรียนในโครงการได้ศึกษาดูงานในองค์กรของท่าน เป็นคุณครูรับเชิญ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ออกแบบกิจกรรมอื่นๆ ร่วมกับมูลนิธิฯ หรือช่วยเป็นกระบอกเสียงให้มูลนิธิฯ เพื่อการศึกษาไทยที่ดีกว่า

ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา เพื่อโอกาสในการพัฒนาตนเองผ่านงานที่มีความหมายต่อทั้งตัวคุณ และสังคม