ศิษย์เก่า

หากเรามี
เครือข่ายผู้นำ

ที่ล้วนมีประสบการณ์และมีเป้าหมายเดียวกันในการขับเคลื่อนการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมให้แก่เด็กไทย ประเทศของเราจะไปได้ไกลขนาดไหน..

สมัครโครงการ

ประสบการณ์ที่ศิษย์เก่าได้เข้าร่วมโครงการฯ จะเป็นก้าวแรกที่ปูทางให้พวกเขามีความรู้ ทักษะ และทัศนคติในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์เด็กและเยาวชนต่อไป

ดูประวัติผู้เข้าร่วมโครงการ

พบกับ กอล์ฟ

ศุภเกียรติ  ยมบุญ (รุ่นที่ 1)
ปัจจุบันเจ้าหน้าที่โครงการ มูลนิธิสยามกัมมาจล 

"เมื่อก่อนผมเชื่อว่าเด็กที่มีปัญหาความรุนแรงควรนำเข้าสถานพินิจ สถานบำบัด และเมื่อออกมาพวกเขาจะเปลี่ยนกลับมาเป็นคนดีได้ ผมเปลี่ยนความคิดดังกล่าวหลังจากผมได้เข้าไปสัมผัสชีวิตการเป็นครูด้วยตัวเอง นั่นคือไม่ว่าใคร จะดีหรือร้าย เด็กคือมนุษย์คนหนึ่งที่สามารถพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ และกระบวนการในโรงเรียนสามารถที่จะช่วยสนับสนุนพวกเขาเหล่านั้น" - ปัจจุบัน กอล์ฟเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาดูแลพื้นที่นวัตกรรมการศึกษากว่า 50 โรงเรียนใน 3 จังหวัดผ่านมูลนิธิสยามกัมมาจล

พบกับ ดิว

ธิดามาส  เต็มสาร (รุ่นที่ 2)
ปัจจุบัน คุณครูโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา จังหวัดลำปาง 

ดิวเป็นหนึ่งศิษย์เก่า ที่เคยเล่าให้เราฟังว่าเธอเป็นเพียงไม่กี่คนในหมู่บ้านที่ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย เมื่อมองย้อนกลับไปทำให้ดิวอยากที่จะทำให้การศึกษาในบ้านเกิดของเธอมีคุณภาพเทียบเท่ากับที่อื่น ๆ เมื่อจบโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลง ดิวจึงเลือกเส้นทางศิษย์เก่าผ่านการเป็นครูในบ้านเกิดของตัวเองดิวได้ริเริ่มทำระบบคัดกรองเด็กพิเศษและเขียนแผนให้เด็กพิเศษสามารถเรียนกับเด็กปกติได้ เธอเป้าหมายระยะยาวคือการเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนในจังหวัดบ้านเกิด

พบกับ ทราย

ณัฐฐาพร  พรหมแสง (รุ่นที่ 1)
ปัจจุบัน Senior Business Development Executive ที่ True Corporation 

จากประสบการณ์ทางการศึกษาและการทำงานอาสาสมัครของตนเอง ทรายพบว่าความไม่เท่าเทียมทางการศึกษามีอยู่จริงและอยากช่วยให้คุณภาพชีวิตของคนในประเทศดีขึ้นผ่านการศึกษา หลังจากจบโครงการครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 1 ประสบการณ์ที่ทรายเข้าใจถึงการทำงานของโรงเรียนในภาครัฐ ทำให้ทรายเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการโครงการ ConnextED ในโรงเรียนพลังประชารัฐจำนวนกว่า 4,000 แห่ง เพื่อเชื่อมโยงภาคเอกชนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย

พบกับ โด้

ปฐวี เสวกวรรณ์ (รุ่นที่ 2)
ปัจจุบัน Office Administrator ที่ EdWings Education  

"อาหารที่มีคุณภาพ = การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ" โด้ ตัดสินใจที่จะนำความรู้ในด้านสาธารณะสุขมาพัฒนาชีวิตนักเรียนของเขาจากความเชื่อดังกล่าว ซึ่งประสบการณ์ 2 ปีผ่านการเป็นครู ทำให้โด้ได้ค้นพบว่ามีเด็กไทยจำนวนมากไม่ได้รับอาหารที่มีคุณภาพ ส่งผลให้คุณภาพการเรียนรู้ของพวกเขาก็ลดลงไปเช่นกัน นั่นจึงทำให้โด้ริเริ่มแก้ไขปัญหาเรื่องการขาดโภชนาการของเด็กในโรงเรียนผ่านโครงการ First Meal ที่ Edwing Education ที่นักเรียนจะได้อาหารเปี่ยมโภชนาการภายใต้ราคาที่เข้าถึงได้

พบกับ ยีราฟ

สรวิศ ไพบูลย์รัตนากร (รุ่นที่ 1) 
ปัจจุบัน ผู้ก่อตั้ง มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ l Saturday School 

จุดเปลี่ยนจากโปรแกรมเมอร์มาเป็นครูของยีราฟเริ่มต้นด้วยคำถามว่า 'เราอยากเป็นผู้ใหญ่เป็นแบบไหนในสังคมไทย ?' จากพื้นฐานที่ยีราฟมักร่วมงานอาสาเสมอตั้งแต่สมัยเรียน เขาเลือกที่จะลงมือตอบคำถามนั้นด้วยตัวเองด้วยการมาเป็นครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 1 ด้วยไอเดียที่ยีราฟเคยอยากริเริ่มธุรกิจเพื่อสังคมอยู่แล้ว ประสบการณ์การเป็นครูช่วยเสริมให้ยีราฟได้ริเริ่ม Saturday School  ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นมูลนิธิที่เปิดโอกาสให้เด็กพัฒนาทักษะนอกห้องเรียนผ่านครูอาสาจากหลากหลายสาขาอาชีพ

พบกับ ภูมิ

ภูมิ เพ็ญตระกูล (รุ่นที่ 4)  
นักวิเคราะห์และบริหารโครงการวิจัย ด้านการผลิตและพัฒนาครู กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

ภูมิ นับว่าเป็นหนึ่งคนที่ได้รับการศึกษาที่ดีมาตลอดชีวิต ก่อนมาเข้าร่วมทีช ฟอร์ ภูมิจบการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย London School of Economics and Political Science ตั้งแต่เด็กภูมิได้รับรู้ถึงความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาจากคนในครอบครัวที่เป็นครูมาเสมอ นั่นจึงทำให้ภูมิเลือกที่จะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ประสบการณ์การเป็นครู 2 ปีของภูมิ ช่วยให้ภูมิได้เข้าใจว่าปัญหาการศึกษาและความยากจนมีความสัมพันธ์กันอย่างยิ่ง ทำให้ภูมิเลือกที่จะพัฒนาการศึกษาต่อผ่านการเป็นนักวิเคราะห์และบริหารโครงการวิจัย ที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

พบกับ ตี๋

วินิทร เธียรวณิชพันธุ์ (รุ่นที่ 2)
นักวิจัย ทีมนโยบายปฏิรูปการศึกษา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย: Thailand Development Research Institute (TDRI)

"ประสบการณ์ 2 ปีที่ผ่านมาทำให้เราเข้าใจเรื่องระบบการศึกษาว่าองค์กรการศึกษาทำงานกันอย่างไร เนื่องจากเราได้เห็นภาพในจุดย่อยที่สุดมาก่อน ทำให้เมื่อเรามาพูดตอนวิจัยเรื่องเด็กมีปัญหาเรื่องความยากจน เราจะนึกได้ทันทีว่าเป็นอย่างไร ซึ่งบางคนอาจจะมองภาพไม่ออก แต่เรามีประสบการณ์ตรง เช่น เวลาเขาพูดถึงปัญหาว่าเด็กอ่านหนังสือไม่ออก เราจะรู้ว่าปัญหานั้นอยู่ในระดับไหน หรือแม้แต่ปัญหาในการทำงานระหว่างหน่วยงานทางการศึกษา เราจะรู้ว่ามีหน่วยงานอะไรบ้างที่เกี่ยวข้อง เข้าใจว่าเกิดปัญหากันอย่างไร" - ปัจจุบัน ตี๋ ใช้ประสบการณ์ที่ทำงานกับทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ในการทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาผ่าน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย: Thailand Development Research Institute (TDRI)

ผลลัพธ์จากศิษย์เก่า

137

จำนวนศิษย์เก่าทั้งหมด

64%

เปอร์เซ็นต์ของศิษย์เก่าทำงานต่อในด้านการศึกษา

72%

เปอร์เซ็นต์ของศิษย์เก่ายังติดต่อกันในเครือข่ายช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา