Community Stories

ครอบครัวน้องโรส โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา

March 26, 2019

“พ่อกับแม่ไม่ขออะไรเลย ขอให้ลูกแม่กลับมาแข็งแรงหายดีเหมือนเดิม” “คือลูกสาว น้องโรส เป็นเด็กที่เรียนเก่งนะ เขาสอบเข้าติดโรงเรียนประจำจังหวัด ชื่อโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม เป็นโรงเรียนพระราชทานได้ลำดับที่ 22 เป็นตัวจริง แต่จุดเปลี่ยนมันมาอยู่ตอนที่พบว่าน้องมีอาการแพ้นมวัว ซึ่งจะว่าเป็นความผิดพลาดทางการรักษาอย่างไรไม่รู้ กว่าจะรู้ลูกก็มีอาการถ่ายเป็นเลือดแล้ว”

“การรักษาช่วงที่ผ่านมาเขาต้องฉีดสเตรอยด์ กินยารวมกัน 14 เม็ดต่อวัน ส่งผลให้การเติบโตของน้องช้ากว่าเด็กปกติ ซึ่งทำให้น้องไม่สามารถมาโรงเรียนได้เพราะภูมิคุ้มกันต่ำมาก เมื่อขาดเรียนเพื่อไปรักษาอยู่เป็นประจำ ทำให้ค้างงานและขาดสอบ แต่ที่สำคัญคือการเรียนไม่ทันเพื่อน ตัวพี่เองถึงแม้จะเป็นครูและเราเลือกที่จะโฮมสคูลกับลูกที่บ้าน แต่ต้องยอมรับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยด้วยภาระหน้าที่ของเราที่ต้องทั้งทำงานดูแลคนในครอบครัว และโฮมสคูลลูกไปพร้อมกัน”

“การที่เรารู้จักกับครูทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ อย่างครูบีม ทำให้เรามีครูหนึ่งคนที่เป็นจุดเชื่อมระหว่างพี่กับโรงเรียน ครูบีมจะเป็นครูที่ดูแลน้องตลอด แทบจะเป็นทุกเรื่องของการดูแลลูกแม่เลย ตั้งแต่ติวสอบ สอนนอกเวลาเรียน จนถึงการไปรับส่งระหว่างโรงเรียนและที่บ้าน ซึ่งนอกจากครูบีมแล้ว แม่ก็ได้ครูภูมิที่มาช่วยลงโปรแกรมเรียนคณิตศาสตร์ให้ที่บ้าน รวมถึงครูกรีนที่เคยดูแลน้องโรสตอนชั้นม.1”

“คือเราเป็นครูด้วยกัน พี่เห็นจิตวิญญานของการเป็นครูในตัวของครูบีมและทุกคน มันคือการทำนอกเหนือบทบาทการสอนของตัวเองซึ่งแม่ขอบคุณครูบีมมากที่ทุ่มเทให้กับการดูแลลูกของเรา เขาทำด้วยเชื่อว่ายังมีเด็กที่ขาดความพร้อมในการเรียน แต่มีศักยภาพมีคุณค่าบางอย่างที่รอคนมาปลดล็อก ขอเพียงเรามีใจสู้ที่อยากให้คนอื่นมีชีวิตที่ดีขึ้นได้เพราะการทำของเรา อันนั้นคือคนที่มีหัวใจของการเป็นครู”

“สำหรับพี่แล้ว ชีวิตนี้เรามีความพอใจแล้ว คือฐานะความพร้อมทุกอย่างเรามีแล้ว แต่มีอยู่อย่างเดียวในชีวิตที่อยากได้ คือให้ลูกหายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยนี้ เรารักลูกเรามากที่สุด คือเงินทองมันหาได้แต่ความสุขของลูก ทุกอย่างเราพร้อมแล้ว พ่อกับแม่หวังว่าถ้าน้องโรสหายป่วยเราอยากให้ลูกมีการงานที่มั่นคง อยากให้เขาอยู่กับเราไปนานที่สุด อันนั้นแหละเป็นของขวัญที่อยากได้ที่สุดแล้วในชีวิตนี้” พ่อและแม่น้องโรส - ผู้ปกครองโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา โรงเรียนครูบีม ครูภูมิ และครูกรีน รุ่นที่ 4