Stories from the ground

กำลังเสริม กำลังดี

June 29, 2020

เมื่อครูต้องทำหน้าที่เป็นกำลังเสริมให้กับเด็ก ๆแล้วกำลังเสริมแบบไหนกันถึงจะเรียกว่า กำลังดี ?

ในสถานการณ์วิกฤตเช่นนี้ปัจจัยและเหตุจำเป็นหลายอย่างส่งผลต่อการศึกษาของเด็กๆ ทั้งการเลื่อนเปิดเทอม และการเรียนรู้จากห้องเรียนที่ต้องย้ายมาอยู่บนหน้าจอ นอกจากนี้ยังมีเด็ก ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจภายในครอบครัว หลายคนต้องเรียนและทำงานหนักไปพร้อมกันและมีจำนวนไม่น้อยที่จำเป็นต้องหยุดพักเรื่องเรียนเพื่อทำงานก่อน แม้ในใจจะยังคงคิดถึงห้องเรียนอยู่ก็ตาม

เช่นเดียวกับนักเรียนของครูมุกและครูโมนา ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 6 โรงเรียนห้วยยางศึกษาจังหวัดระยอง ที่เด็ก ๆต้องเผชิญกับอุปสรรคการเรียนรู้ในแต่ละวัน คุณครูทั้งสองจึงอาสาเป็นกำลังเสริมพร้อมกำลังใจช่วยเด็กๆ โดยการตั้งเป้าหมายและแนวทางร่วมกัน เพื่อนำไปปรับใช้ต่อในรายละเอียดและวิธีการ

ในส่วนของครูโมนา เมื่อนักเรียนแต่ละคนมีอุปสรรคและความกังวลในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปคุณครูจึงสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ขึ้นมา เพื่อรวบรวมเสียงจากพวกเขา หลังจากนั้นจึงนำมาสรุปเป็นอุปสรรคในการเรียนออนไลน์ช่วงโควิดและแนวทางรับมือจากเพื่อน ๆ ของเรา 4 หัวข้อ ว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้าง ?1.ถ้าเราไม่ค่อยมีเวลา ต้องทำงานด้วย 2.ถ้าเราไม่ค่อยเข้าใจบทเรียน3.ถ้าเราไม่ค่อยเข้าใจแบบฝึกหัด 4.ถ้าเน็ตเราช้า วิดีโอสะดุด โหลดนาน

จากนั้นเราให้นักเรียนช่วยกันเสนอความคิดเห็น แบ่งปันเทคนิค และวิธีการจากประสบการณ์ของตัวเองแบบไหน ได้ผลหรือไม่ได้ผล เพื่อช่วยกันแก้ปัญหา ไปพร้อม ๆ กับแรงสนับสนุนของคุณครู หลังจากนั้นสรุป พร้อมหาวิธีเพิ่มเติมหรือช่องทางที่เหมาะสมกำลังดีให้กับปัญหาของเด็ก ๆ และนำมาแชร์ให้กับนักเรียนทุกคนเพื่อให้พวกเขาได้เห็นไอเดียจากมุมมองใหม่ ๆ และได้ลองไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง

 

ในส่วนของครูมุก สำหรับนักเรียนชั้น ม.3 ที่จะต้องมีการเลือกเรียนศึกษาต่อเราจึงส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักวิธีการตั้งเป้าหมายเพื่อให้เขารู้เส้นทางและแนวทางของตัวเอง อยากเป็นอะไร อยากทำอะไร แล้วต้องทำอย่างไรเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ โดยเริ่มต้นจากการตั้งเป้าหมายเล็ก ๆ ในแต่ละวันฝึกฝนให้นักเรียนรู้จักการบริหารจัดการเวลา รู้เป้าหมายของตัวเอง เห็นความคืบหน้าเข้าใจอุปสรรค และกล้าที่จะเผชิญหน้า เพื่อพัฒนาให้เป็นทักษะที่จะติดตัวเขาต่อไปในอนาคต 

นอกจากนี้การที่นักเรียนรู้เป้าหมายของตัวเอง ทำให้คุณครูสามารถทำหน้าที่เป็นกำลังเสริมได้แข็งแรงขึ้นช่วยเหลือ  และแนะนำแนวทาง ที่กำลังดีสำหรับพวกเขาได้ให้นักเรียนได้เป็นตัวของตัวเอง และได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

ท่ามกลางสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ต้องเผชิญ ทั้งอุปสรรคและความกังวล การมีกำลังเสริมที่รับฟังเข้าใจ และใส่ใจ คอยช่วยเหลือและสนับสนุนในสิ่งที่กำลังดีและเหมาะสมให้กับนักเรียนก็สามารถทำให้พวกเขามีกำลังใจและแนวทางในการก้าวข้ามผ่านช่วงเวลานี้ไปได้

เขียนโดย

Nook Pawanrat