Stories from the ground

ครูพี่เลี้ยง ผู้ช่วยคนสำคัญของครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง

May 31, 2021

เมื่อน้ำต้องพึ่งเรือ เสือยังต้องพึ่งพาผืนป่า ดังสุภาษิตไทยที่กล่าวไว้แต่โบราณ

เช่นเดียวกับความสำเร็จในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายสำคัญ ตามปณิธานของมูลนิธิ Teach For Thailand ซึ่งต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาไทย ให้เกิดความเสมอภาคอย่างยั่งยืน           การปฏิบัติภารกิจของครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงจะถึงจุดหมายปลายทางอย่างที่ตั้งใจได้ การได้รับความสนับสนุนและความช่วยเหลือจากครูประจำโรงเรียนจึงเป็นสิ่งสำคัญ

           “ช่วงแรกของการทำหน้าที่ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา รู้สึกว่าตัวเองสั่นมาก สอนอะไรไปเรียกได้ว่านักเรียนแทบไม่ฟังเลย ทำให้เรารู้สึกไม่อยากสอน ไม่อยากเข้าห้องเรียนห้องนี้

            แต่ด้วยความที่มีครูปิ่นเป็นครูพี่เลี้ยง คอยช่วยประกบให้คำปรึกษาพูดคุย แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน จนเราเริ่มปรับตัวจับจุดปัญหา และแก้ไขทุกอย่างให้ดีขึ้นได้ แม้วันนี้ทุกอย่างอาจจะยังไม่ดีขึ้น 100% เต็ม แต่หลายอย่างก็ดีขึ้นจนเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งคงเป็นไปไม่ได้เลย ถ้าไม่มีครูปิ่นเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือเราอย่างเต็มที่และดีที่สุด”

           ครูปลา-ยุภาภักดิ์ สมขาว ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ Teach For Thailand รุ่น 7 ถ่ายทอดประสบการณ์ที่ช่วยให้การปฏิบัติภารกิจอันยิ่งใหญ่ ในฐานะครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา จังหวัดชลบุรี ดำเนินต่อไปได้อย่างลุล่วง โดยครูปลาเล่าถึงสิ่งที่เธอประสบให้เห็นภาพชัดขึ้นว่า

           “ลังเลเหมือนกันกับการตัดสินใจเข้ามารับหน้าที่ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงทั้งที่ไม่ได้มีประสบการณ์อะไรเลย เพราะกลัวว่าจะทำออกมาได้ไม่ดี แต่ตลอดระยะเวลาที่เข้ารับการอบรม ทำกิจกรรมต่างๆรวมถึงการฝึกสอนกับ Teach For Thailand เราทุ่มเทอย่างเต็มที่ ยิ่งได้มารวมกลุ่มกับเพื่อนๆ เฟลโล่ที่ผ่านการคัดเลือกมาด้วยกันยิ่งรู้สึกเหมือนมีพลัง กระทั่งถึงเวลาที่ต้องออกไปทำหน้าที่ของตัวเองจริงๆ แม้จะกลัวแต่ก็บอกตัวเองว่าต้องทำให้ดีที่สุด”

           ครูปลายอมรับว่าไม่มีประสบการณ์การเป็นครูหรือการสอนหนังสือมาก่อนเพราะไม่ได้เรียนจบทางด้านการศึกษาโดยตรง ดังนั้นการเริ่มต้นเต็มไปด้วยความขลุกขลัก เพราะไม่รู้ว่าจะต้องจัดการกับชั้นเรียนอย่างไร ควรเตรียมการสอนเด็กรูปแบบไหน การที่เด็กแต่ละคน แต่ละห้องรับรู้เข้าใจได้ไม่เหมือนกัน คือสิ่งที่อยู่เหนือความคิดของครูปลา

            แต่ครูปิ่นก็ช่วยทำให้ทุกอย่างดีขึ้น คอยช่วยสอนในสิ่งที่ไม่รู้ และสื่อสารกันตลอด ก่อนเข้าสอนครูปิ่นจะช่วยเตรียมการสอน ในชั้นเรียนก็ช่วยสังเกตการณ์ดูว่ามีปัญหาอะไรบ้าง สอนจบก็เอามาพูดคุยกัน อะไรที่ทำดีแล้วครูปิ่นก็จะสนับสนุน ถ้ามีอะไรที่เพิ่มเติมได้ก็จะแนะนำ เพราะครูทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือการพัฒนาที่ดีขึ้นของนักเรียน

           จากความช่วยเหลือของครูปิ่นส่งผลให้ครูปลาสามารถทำหน้าที่ครูสอนวิทยาศาสตร์ และเป็นที่ยอมรับของนักเรียนได้ดีขึ้นภายในระยะเวลาไม่นาน นอกจากบรรยากาศการเรียนการสอนในชั้นเรียนจะดีขึ้น นักเรียนตั้งใจเรียนมากขึ้นและรู้จักรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองแล้ว ครูปลายังกลายเป็นขวัญใจของนักเรียนอีกด้วย

           “สิ่งที่เห็นได้ชัดคือ นักเรียนส่วนใหญ่ตั้งใจเรียน ให้ความร่วมมือภายในห้องเรียนมากขึ้น แต่สิ่งที่ยังทำไม่สำเร็จคือปัญหาเรื่องการไม่ส่งงาน เราก็พยายามหาวิธีแก้ไข สิ่งที่เรายึดเป็นหลักสำคัญในการทำหน้าที่ครูผู้นำฯ คือการให้เด็กรู้จักตั้งเป้าหมาย หาจุดแข็งจุดอ่อนของตัวเอง และฝึกให้คิดเชิงวิเคราะห์ นอกจากนั้นยังใช้สื่อการเรียนการสอนเข้ามาช่วย ทั้งเล่นเกม ทำการทดลอง ใช้เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาเสริม ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้เราได้นำมาถ่ายทอดให้ทั้งพี่ปิ่นและครูท่านอื่นในโรงเรียน เพื่อช่วยเสริมให้เกิดการเรียนการสอนที่สัมฤทธิ์ผลมากขึ้นด้วยเช่นกัน”

           ครูปลากล่าวว่า หากไม่มีครูปิ่นเธอคงไม่สามารถนำทักษะเหล่านี้มาใช้กับนักเรียนได้ เพราะการทำงานเพียงลำพังโดยไม่ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือ ย่อมไม่อาจขับเคลื่อนต่อไปได้อย่างราบรื่น

           น้องปลาเป็นเด็กที่มีความรู้ความสามารถเต็มเปี่ยม แต่ด้วยความที่ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน ประกอบกับยังไม่รู้บริบทของนักเรียนและโรงเรียน จึงอาจทำให้ติดขัดบ้างในช่วงเริ่มต้น หน้าที่ของเราจึงคอยเป็นผู้ช่วยให้เขาสามารถทำงานต่อไปได้และใช้ศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มที่ เรียกได้ว่าต่างฝ่ายต่างเรียนรู้ซึ่งกันและกันน่าจะดีกว่า เพราะเราเองก็ได้เรียนรู้จากครูปลาในหลายๆ อย่าง โดยเฉพาะในเรื่องของเทคโนโลยีที่นำมาใช้เป็นสื่อการสอน รวมถึงหลักคิด แนวการสอน ความสามารถในการใช้จิตวิทยากับเด็ก ซึ่งเห็นได้ชัดมาก ไม่ว่าเด็กจะดื้อรั้นหรือทำผิดอะไร ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงก็มีจิตวิทยาในการสอนเด็กให้เข้าใจได้โดยไม่ต้องใช้ความรุนแรง”

           นี่คือเสียงบอกเล่าจาก ครูสุภัค ชั้นสกุล หรือ “พี่ปิ่น” ครูพี่เลี้ยงผู้ให้ความช่วยเหลือครูปลา แม้จะเป็นการร่วมงานกับครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ Teach For Thailand เป็นครั้งแรก แต่ครูปิ่นรู้สึกยินดี ชื่นชมในตัวครูปลา ซึ่งเป็นครูที่มีความพยายามตั้งใจทุ่มเทเพื่อให้เด็กๆ ได้รับผลประโยชน์สูงสุดอย่างเต็มที่ ทั้งยังชื่นชมและอยากให้ประเทศไทยมีองค์กรอย่างTeach For Thailand เพิ่มขึ้น

         “Teach For Thailand ทำให้เรามีความหวังที่จะได้เห็นการพัฒนาของนักเรียน ที่ไม่ใช่แค่ครูหรือข้าราชการเท่านั้นที่จะเป็นผู้ทำหน้าที่นี้ แต่ยังมีองค์กรอันเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและสร้างเสริมคนที่พร้อมจะให้ความรู้ ช่วยเสริมสร้างทักษะ พัฒนานักเรียน รวมถึงครูในโรงเรียน และโรงเรียนไปด้วยพร้อมๆ กัน”

           ความประทับใจของครูปิ่นถูกเรียงร้อยผ่านถ้อยคำ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นพลังของการช่วยเหลือ พึ่งพาสนับสนุนกันและกัน เช่นเดียวกับสุภาษิต “น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า” อันจะช่วยนำพาไปสู่หมุดหมายแห่งความสำเร็จได้อย่างชัดเจน