กลับไปยังหน้าเรื่องราว
Partnership

เงินติดล้อ ร่วมมือกับ มูลนิธิ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนไทยและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

September 13, 2021

          บริษัทเงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) โดย นางสาวนิภา วนิชวัฒน์ ผู้บริหารระดับสูง สายงานกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นตัวแทนมอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่ มูลนิธิ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เพื่อสนับสนุนพันธกิจสำคัญในการสร้างพื้นฐานความรู้ให้กับเยาวชนและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพให้กับนักเรียน ซึ่งถือเป็นการช่วยลดความเลื่อมล้ำทางด้านความรู้และการศึกษาที่เป็นพื้นฐานสำคัญของการสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยมี นายวิชิตพล ผลโภค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งมูลนิธิ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เป็นตัวแทนรับมอบเงินสนับสนุนดังกล่าว ผ่านการจัดกิจกรรมในรูปแบบ Virtual Online Meeting เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

          “การสนับสนุน ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ในครั้งนี้ เป็นการสนับสนุนการสร้างพื้นฐานความรู้ให้กับเยาวชนเพื่อลดช่องว่างทางการศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหาทางการศึกษาของประเทศไทย และช่วยส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักเรียน ที่ถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในอนาคต” นางสาวนิภา วนิชวัฒน์ ให้สัมภาษณ์

          นายวิชิตพล ผลโภค กล่าวขอบคุณ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ที่เล็งเห็นความสำคัญและสนใจให้การสนับสนุน ซึ่งที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้ขับเคลื่อนเครือข่ายผู้นำที่ทำงานเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้แก่เด็กไทยทุกคน ผ่านโครงการครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในการสรรหาและพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพ เพื่อไปเป็นครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนที่มีบริบทท้าทายและทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับชุมชนเป็นเวลาสองปี โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพซึ่งจะสามารถช่วยให้พวกเขากำหนดอนาคตที่ดีกว่าให้แก่ตนเองและคนรอบข้าง ส่วนผู้ที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการของทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ จะได้รับประสบการณ์ที่ทำให้พวกเขามุ่งมั่นเปลี่ยนแปลงสังคมเพื่อประโยชน์ของเด็กและเยาวชนสืบไป  

เกี่ยวกับ เงินติดล้อ

          บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือหุ้น TIDLOR เป็นผู้ให้บริการทางการเงินชั้นนำที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ เพื่อลูกค้ารายย่อย ซึ่งมุ่งเน้นการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมผ่านการบุกเบิกและนำแพลตฟอร์มด้านเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ของลูกค้าผ่านช่องทางการจำหน่ายหลากหลาย (Omni-channel) โดยแบ่งการให้บริการออกเป็น 2 ธุรกิจหลัก ได้แก่ธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันครบวงจร และธุรกิจนายหน้าประกันภัย ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสทางการเงินไปพร้อมกับการส่งเสริมความรู้ด้านการเงินขั้นพื้นฐาน ให้กับประชาชนทั่วประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและช่วยให้ลูกค้าในกลุ่มฐานรากมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น