กลับไปยังหน้าเรื่องราว

ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ร่วมพัฒนาโปรแกรมการเรียนออนไลน์ Darsel กับทีมวิจัยในสหรัฐฯ

December 21, 2021

            ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ร่วมมือกับ ทีมพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ดาร์เซล (Darsel) จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ในสหรัฐอเมริกา เพื่อขยายโอกาสให้เด็กไทยเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ที่ไม่ต้องอาศัยอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และเพียงแค่มีโทรศัพท์ขั้นพื้นฐานที่รับสัญญาณอินเตอร์เน็ตได้ ก็สามารถเข้าใช้งานได้ทันที

            ที่มาของความร่วมมือครั้งนี้ เริ่มจากการที่นักศึกษาชาวสหรัฐฯ ซึ่งเคยฝึกงานที่ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ได้แนะนำให้องค์กรรู้จักกับทีมผู้ก่อตั้งและพัฒนาโปรแกรม Darsel นำโดย คุณ Abdukhamid Haidar นักศึกษามหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ผู้คิดค้นโปรแกรม Darsel ซึ่งเป็นแฟลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ที่ไม่แสวงหาผลกำไร สำหรับนักเรียนที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและอุปกรณ์การสื่อสารคุณภาพสูง

ที่มา: เว็บไซต์ https://www.darsel.tech/

            โปรแกรม Darsel ได้รับการคิดค้นขึ้นจากการเล็งเห็นว่า เด็กในชุมชนยากไร้ต้องเผชิญปัญหาการเข้าถึงการเรียนการสอนออนไลน์ช่วงวิกฤตโควิด-19 และมีเด็กจำนวนมากต้องหลุดออกจากระบบการศึกษา เนื่องจากไม่มีทั้งสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและมือถือหรือแท็ปเล็ตที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น ตัวโปรแกรมจึงอาศัยแฟลตฟอร์ม Messenger ของ Facebook เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้การแก้โจทย์คณิตศาสตร์ผ่านการทำแบบฝึกหัดและแชทตอบโต้กับโปรแกรมอัตโนมัติ โดยไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตตลอดเวลา นักเรียนสามารถใช้มือถือรุ่นทั่วไปที่รับสัญญาณอินเตอร์เน็ตได้เพื่อเข้าถึงบทเรียนได้ตามเวลาที่ต้องการ โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม

            นอกจากนี้ โปรแกรม Darsel ยังสามารถปรับระดับความยากง่ายของโจทย์เลขตามพื้นฐานความสามารถของผู้เรียนอีกด้วย เช่น หากนักเรียนตอบคำถามไม่ถูกต้อง โจทย์ข้อต่อไปก็จะง่ายลงเพื่อให้นักเรียนพัฒนาทักษะการเรียนรู้และเริ่มทำโจทย์ที่ยากขึ้นได้ โดยโปรแกรมจะมีการเก็บข้อมูลเชิงสถิติเพื่อรายงานผลให้ครูผู้สอนทราบว่านักเรียนมีปัญหาติดขัดในการเรียนรู้เรื่องใดบ้าง ซึ่งทางผู้จัดทำกำลังพัฒนาระบบให้สามารถรายงานผลการเรียนรู้ได้อัตโนมัติ

            ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงของทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ได้ร่วมกันคัดเลือกบทเรียนคณิตศาสตร์ ในโปรแกรม Darsel ที่เหมาะสำหรับเด็กไทยชั้นมัธยมต้น และแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย พร้อมทั้งทดลองใช้งานและปรับแต่งร่วมกับทีมผู้วิจัย เพื่อให้สามารถนำมาปรับใช้กับนักเรียนไทยได้ ปัจจุบันได้มีการนำไปทดลองใช้งานแล้วในบางโรงเรียน แต่ตัวโปรแกรมยังมีข้อจำกัดในการถ่ายทอดเนื้อหาในบางหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับกราฟหรือรูปภาพ ซึ่งมีความท้าทายในการอธิบายผ่านการพิมพ์ข้อความตอบโต้

ตัวอย่างการพิมพ์ตอบโต้กับระบบแชทอัตโนมัติ
            การพัฒนาโปรแกรม Darsel เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของ นวัตกรรมทางสังคม โดยการนำเทคโนโลยีมาช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา จากแนวคิดที่ว่า เด็กทุกคนควรเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมใดก็ตาม นอกจากนี้ ยังแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของเครือข่ายความร่วมมือระดับโลก ซึ่งสามารถนำนวัตกรรมนี้ไปขยายผลให้เข้าถึงเด็กจำนวนมากได้ผ่านความร่วมมือของอาสาสมัครในต่างประเทศที่ร่วมกันแปลเนื้อหาบทเรียนเป็นภาษาต่างๆ ปัจจุบันเนื้อหาบทเรียนในโปรแกรม Darsel ได้รับการแปลจากภาษาอังกฤษเป็น ภาษาไทย ภาษาสเปน และภาษาอะราบิก

             ผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานได้ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ https://www.darsel.tech/ และกดเลือกTry Darsel จากนั้นระบบจะลิ้งก์ไปที่หน้า Facebook Messenger ให้พิมพ์ข้อความ class xth แล้วกดส่ง คุณก็จะเข้าสู่ห้องเรียนคณิตศาสตร์ของ Darsel เวอร์ชั่นภาษาไทย และเริ่มต้นเรียนรู้ได้ทันที นอกจากนี้โปรแกรมยังเปิดรับอาสาสมัครในการร่วมพัฒนาระบบ ทั้งในด้านการออกแบบเนื้อหาบทเรียน การเขียนโปรแกรม และการแปลบทเรียนอีกด้วย

            สำหรับครูผู้สอนที่สนใจนำโปรแกรม Darsel ไปใช้ในห้องเรียนและติดตามผลการเรียนรู้ของนักเรียน สามารถส่งอีเมลเข้ามาเพื่อพูดคุยสอบถามเพิ่มเติมกับทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ได้ที่  tns@teachforthailand.org