กลับไปยังหน้าเรื่องราว

กิจกรรมแลกเปลี่ยนกันระหว่างศิษย์เก่า Teach For Thailand และ Teach For Malaysia

August 18, 2020

Calvin Tan ประธานสมาคมศิษย์เก่า ทีช ฟอร์ มาเลเซีย เยือน ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องการก่อตั้งเครือข่ายศิษย์เก่า การพบปะกันครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องจากการประชุม Teach For All Asia-Pacific Alumni Gathering ซึ่งกว่า 100 เครือข่ายศิษย์เก่าจาก 12 ประเทศได้มารวมตัวกันเพื่อกระชับความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในบริบทที่แตกต่างกันไป ดูเพิ่มเติมที่ https://teachforall.org/news/sharing-insights-across-borders-building-strong-alumni-communities