กลับไปยังหน้าเรื่องราว

ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมระดับโลกของ ทีช ฟอร์ ออล

November 11, 2021

            การประชุมระดับโลกของ ทีช ฟอร์ ออล จัดขึ้นในวันที่ 27 – 30 ตุลาคมที่ผ่านมา ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ โดยงานนี้ได้รับความสนใจ และมีผู้เข้าร่วมหลายร้อยคนจากนานาประเทศทั่วโลก

            ธีมงานประชุมปีนี้ ตั้งขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความท้าทายที่ชุมชนทั่วโลกต้องเผชิญร่วมกันในการพัฒนาระบบการศึกษา ท่ามกลางสภาวะวิกฤติจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ โดยใช้ธีมงานว่า “ความเป็นผู้นำแบบไหนที่เราต้องการในขณะนี้?” (What leadership do we need now?) และมีประเด็นสำคัญแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความเป็นผู้นำในห้องเรียน ด้านความเป็นผู้นำในชุมชนและระบบ และ ด้านความเป็นผู้นำในองค์กร

            เจ้าหน้าที่ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ 2 ท่าน คือ คุณเปา และ คุณเอ็ม ได้เป็นวิทยากรเข้าร่วมบรรยายในหัวข้อ “ชุมชนพันธมิตร: แนวทางการทำงานร่วมกับชุมชนในรูปแบบใหม่ (Community Partnership: A New Way of Working Together With Communities)” ร่วมกับ Andrea Pastorelli, CEO ของทีช ฟอร์ อิตาลี ซึ่งได้บรรยายเกี่ยวกับการทำงานขององค์กรเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในระหว่างการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ในงานนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย จำนวนมากกว่า 50 คนจากองค์กรต่างๆ ทั่วโลก

            คุณเอ็มได้บรรยายเกี่ยวกับ โครงการคัดเลือกครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงโดยชุมชน ที่จัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งในแง่ของ หลักการ วัตถุประสงค์ และรูปแบบการดำเนินงาน โครงการนี้ถือเป็นโครงการนำร่องของ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เพื่อเสริมสร้างการตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาจากทั้งโรงเรียน หน่วยงานรัฐ ชุมชน ครอบครัว โดยการให้ตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการคัดเลือกครูผู้นำด้วย

            คุณเปา เล่าให้ฟังถึงเกณฑ์การคัดเลือกสำหรับครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงในชุมชนที่มีความแตกต่างไปจากเกณฑ์ปรกติ เนื่องจากปรับให้เข้ากับความต้องการของคนในชุมชน จากเดิมที่เคยคาดว่าคนในชุมชนต้องการครูผู้นำฯ ที่มาจากท้องถิ่นของตนเอง แต่กลับค้นพบว่า คนในชุมชนต้องการครูที่มาจากที่อื่น เพราะต้องการองค์ความรู้และมุมมองที่ต่างจากที่คนในท้องถิ่นมี

            ในด้านการออกแบบกิจกรรมการคัดเลือก ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ได้ร่วมประชุมกับผู้คนในชุมชน เพื่อรับฟังความต้องการของชุมชน จากนั้นนำมาสรุปเป็นเกณฑ์การคัดเลือก เมื่อได้เกณฑ์คัดเลือกแล้ว จึงนำมาออกแบบกิจกรรมและเกณฑ์การให้คะแนน แล้วจึงนำกลับไปให้ทางชุมชนประเมินและให้ข้อเสนอแนะอีกครั้ง

            เมื่อจบการบรรยาย มีผู้สนใจเข้าร่วมการถาม-ตอบจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่ให้ความสนใจในวีธีการออกแบบเกณฑ์การให้คะแนน เพื่อชี้วัดคุณภาพของผู้สมัครตามที่ชุมชนต้องการ นอกจากนี้ยังมีผู้ร่วมแสดงความคิดในเชิงบวกและบอกเล่าสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงการนี้ผ่านทางกล่องแชทจำนวนมากอีกด้วย ตัวอย่างข้อความ เช่น

“สุดยอดไปเลย! ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ไม่ได้แค่ขอข้อมูลจากชุมชน แต่ลงไปทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับชุมชน นับว่าเป็นการสร้างพันธมิตรที่แท้จริง” – Sanaya จากทีช ฟอร์ ออล

“ผมชอบที่พวกเขาบอกเล่าเกี่ยวกับกระบวนการว่า ทำไมมันถึงมีความหมายต่อพวกเขา มันเป็นเรื่องราวที่ทรงพลังงานมาก” Wei Jie Tan จากทีช ฟอร์ ออล

“เราต้องรู้ว่าผู้คนขาดอะไรและต้องการอะไรซึ่งต้องมองให้ลึกกว่าคำพูดของพวกเขา” Pixie Cigar จากทีช ฟอร์ ออล

“เราต้องเข้าใจบริบททางสังคมของชุมชนที่พวกเขาอยู่” Afiq Fauzi จากทีช ฟอร์ มาเลเซีย