กลับไปยังหน้าเรื่องราว
Highlight Event

Teach For Thailand Career Roadshow - ประมวลภาพกิจกรรมการสรรหาครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง

March 3, 2020

หนึ่งในกิจกรรมนอกจากการสื่อสารทางออนไลน์เพื่อสรรหาครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง คือการลงกิจกรรมในมหาวิทยาลัยเพื่อทำความรู้จักกับนักศึกษาและเสนอช่องทางที่พวกเขาสามารถเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาไทยได้ผ่านบทบาทการเป็นครู

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

นับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมกราคมตลอดจนถึงปัจจุบัน ทีมสรรหาครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงได้เดินทางไปร่วมกิจกรรม Jobfair และ Classroom talk ตามมหาวิทยาลัยอย่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, มหาวิทยาลัยหอการค้า, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, รวมไปถึงงาน Career fair โดย สามัคคีสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (Samaggi Samagom) ที่ประเทศอังกฤษ ซึ่งผลตอบรับจากการร่วมกิจกรรมในมหาวิทยาลัยได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้ามาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์อยุ่ที่ 186 ราย

ในส่วนเดือนมีนาคมนั้น จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ประเทศไทยกำลังเผชิญปัญหาเรื่องโรค covid-19 ทำให้มีหลายภาคส่วนรวมถึงทางผู้จัดงาน Jobfair และมหาวิทยาลัย ได้ยกเลิกกิจกรรมในช่วงเดือนมีนาคมไปเป็นจำนวนหนึ่ง ทำให้ทางทีมงานจะต้องปรับกลยุทธ์ในการสรรหาผ่านการประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อออนไลน์เพิ่มมากขึ้นต่อไป

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์