กลับไปยังหน้าเรื่องราว
Highlight Event

เรื่องราวดีๆบนเส้นทางที่เปลี่ยนไปของทีมสรรหาและคัดเลือกครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง

August 31, 2020

          ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนเกิดเป็นรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ New Normal ด้วยสถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19ที่ยังคงส่งผลกระทบไปทั่วโลกนอกจากจะต้องปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิตของตัวเองเพื่อป้องกันการติดเชื้อแล้วหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ล้วนต้องปรับตัว เพื่อให้ทุกอย่างขับเคลื่อนต่อไปได้แม้แต่การคัดเลือกเข้าโครงการครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ Teach For Thailand ก็เช่นกัน

           ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.62-9 มิ.ย.63 คือช่วงเวลาของการรับสมัครโครงการครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 7 ซึ่ง “สิริพร ราธี” หรือ “บิว” Head of Scale ผู้ดูแลโครงการฯ เล่าถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการรับสมัครตามแบบฉบับของยุค New-Normal ที่ต้องระดมความคิดทั้งตรึกตรองและกลั่นกรองจนได้วิธีที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่สุดและพบว่าการเดินทางในรูปแบบใหม่มีเรื่องราวใหม่ๆ ให้สนุก ตื่นเต้น และไม่ได้แย่เลย

           “นับเป็นช่วงที่อยู่ในภาวะที่คาดการณ์ทุกอย่างลำบากมากโดยปกติแล้วการทำงานของทีมสรรหาและคัดเลือกครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง หรือ Talent Acquisition จะลงพื้นที่ไปมหาวิทยาลัยต่างๆรวมถึงไปออกบู๊ทงานจ็อบแฟร์ พูดคุยกับนักศึกษาโดยตรงเพื่อแนะนำโครงการให้เขารู้ว่าเราคือใคร รวมถึงไปทำเวิร์คช็อป Leadership ในงานปัจฉิมนิเทศซึ่งเราต้องหยุดทุกอย่างและเปลี่ยนช่องทางการสื่อสารมาอยู่บนแพล็ตฟอร์มของออนไลน์ทั้งหมดช่วงคัดเลือกคนจากใบสมัครเพื่อทำทดสอบทำกิจกรรมต่างๆที่ปกติจะเป็นกิจกรรมที่เราได้เจอกัน แต่พอมาเป็นออนไลน์ตอนแรกค่อนข้างกังวลเหมือนกัน เพราะเราไม่สามารถสังเกตพฤติกรรมของเขาได้ชัดเจน ทำให้รู้สึกไม่ค่อยมั่นใจว่าการทดสอบจะได้คุณภาพอย่างที่ตั้งไว้มั้ยความที่เส้นทางของโครงการครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ TFT ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเงินตอบแทนก็ไม่เยอะ คนที่จะเข้ามาจึงต้องเป็นคนที่มีแพชชั่นตรงกับเราจริงๆ ต้องมีภาวะความเป็นผู้นำมีความสนใจเข้าใจในเรื่องความเหลื่อมล้ำ มีความเป็นนักสู้ และพร้อมที่จะสู้ไปกับเราจริงๆ

         สุดท้ายกลายเป็นว่าความกังวลใจที่มีในเบื้องต้น กลับกลายเป็นความประหลาดใจ และความตื่นเต้นเนื่องจากเราได้รับความสนใจ มีคนสมัครเข้ามาหลากหลายมากกว่าทุกปีโดยมีผู้สนใจลงทะเบียน 2,293 คน ส่งใบสมัครแบบถูกต้องครบถ้วน 908 คนเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึง 443 คนมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือก 300 คนผ่านการทดสอบความรู้รายวิชาและผ่านเข้าร่วมโครงการ 89 คนและมีผู้ตอบรับเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 64 คน ซึ่งสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกแปลกใจและนับว่าเป็นเรื่องที่ดีมากคือความหลากหลายของผู้เข้าสมัครโครงการ ฯ นอกจากนักศึกษาจบใหม่ หรือกลุ่ม first-jobber ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักแล้ว ปีนี้ยังมีกลุ่มคนที่ทำงานมากกว่า 5 ปี โดยมีโปรไฟล์ของสาขาอาชีพแตกต่างกันไป เรียกว่าเกือบครบทุกสาขา รวมถึงนักศึกษาจบใหม่จากมหาวิทยาลัยต่างจังหวัดที่ก่อนหน้านี้แทบจะไม่เคยปรากฏก็ยังมีเข้ามา และสามารถผ่านการคัดเลือกด้วยส่วนผู้สม้ครจากคณะและมหาวิทยาลัยที่เป็นเป้าหมายหลักของเราก็ยังถือว่าสามารถทำได้ตามเป้าโดยส่วนใหญ่ตัวเลขผู้สมัครที่สูงที่สุดมาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมีผู้สมัครจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 5 คนด้วยกัน โดยสรุปปีนี้มีนักศึกษาจบใหม่สมัครเข้าโครงการทั้งหมด 31 มหาวิทยาลัยมาจาก 89 คณะและมีผู้สมัครจากกลุ่มคนที่มีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วมากกว่า 5 ปีหรือกลุ่ม Young Professional and Career Changersจำนวน 312 คน คิดเป็น 34% ของผู้สมัครทั้งหมด”

         จากความหลากหลายของกลุ่มผู้เข้าสมัครที่เหนือความคาดหมายครั้งนี้ยังส่งผลให้หัวหน้าทีมสรรหาและคัดเลือกครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงสามารถนำมาต่อยอดเป็นแนวทางให้กับโครงการฯ ในปีต่อไป

        “ถึงสัดส่วนของผู้สมัครและผ่านการคัดเลือกจะเป็นนักศึกษาจบใหม่จากมหาวิทยาลัยชื่อดังในกรุงเทพฯ จะยังคงเป็นกลุ่มที่มากที่สุดแต่เรายังคงอยากที่จะให้มีความหลากหลายแบบนี้เกิดขึ้นต่อไปเพื่อตอบโจทย์ข้อหนึ่งของ TFT คือ การสร้าง Community Impact เพื่อให้คนในพื้นที่จริงๆได้เข้าไปสอนในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่บ้านเกิดของเขาเอง ซึ่งเราหวังว่าจะทำให้เกิดความยั่งยืนยิ่งขึ้นโดยกลุ่มเป้าหมายหลักของเราคือกลุ่มนักศึกษาจบใหม่เนื่องจากโครงการของเราคือครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงซึ่งคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งจบการศึกษาเป็นกลุ่มคนที่มีไฟในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในการอยากทำอะไรเพื่อสังคมแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วสิ่งเหล่านี้สามารถมีอยู่ในคนทุกคน หากเขามีแพชชั่นมีความตั้งใจจริงที่ต้องการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

         นอกจากนั้นเรายังมีความหวังว่าในอนาคตอยากให้คนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการคัดเลือกครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงเจ้าของพื้นที่ควรจะเป็นคนที่บอกว่าอยากได้ผู้นำแบบไหน หรืออยากได้ครูอย่างไรเพื่อที่เราจะได้สรรหาครูผู้นำที่เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละโรงเรียนจริงๆ”