กลับไปยังหน้าเรื่องราว
Highlight Event

สรุปภาพรวมการรับสมัครโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 6

January 13, 2020

ก่อนที่เรากำลังจะเริ่มการรับสมัครครั้งใหม่ในรุ่นถัดไป วันนี้เราอยากชวนทุกคนมาดูสรุปผลการรับสมัครโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 6 ที่ผ่านมา ไปย้อนดูเส้นทางตั้งแต่สถิติการลงทะเบียน จำนวนผู้ผ่านการคัดเลือกรวมถึงสถิติที่น่าสนใจอื่น ๆ ไปพร้อมกัน

ในการรับสมัครผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 6 นี้ มีหลายสิ่งที่น่าสนใจ การรับสมัครในปีนี้ ถือเป็นครั้งแรกของเราที่มีผู้ลงทะเบียนสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากถึง 1,680 คน มากที่สุดตั้งแต่เราเริ่มโครงการมากันเลยทีเดียว โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวน 465 คนเข้าร่วมกิจกรรมการคัดเลือก 170 คน และได้รับเข้าร่วมโครงการปัจจุบันที่ 60 คน

อีกสถิติที่น่าสนใจ คือในด้านข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัคร โดยโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงยังคงเป็นที่สนใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และพึ่งจบใหม่มากที่สุด ตามด้วยคนวัยทำงานช่วงแรกเป็นอันดับถัดมา  --  ซึ่งมหาวิทยาลัย 5 อันดับแรกที่มีการลงทะเบียนเข้ามามากที่สุด ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามลำดับ

ด้านสาขาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ อันดับหนึ่งจากการลงทะเบียนแสดงความสนใจคือคณะวิทยาศาสตร์ โดยเป็นไปตามความตัองการของมูลนิธิที่ต้องการบุคลากรที่มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นพิเศษ เพื่อตอบรับความต้องการของโรงเรียนในประเทศที่ขาดแคลนครูในสองวิชาดังกล่าว โดยคณะอย่างคณะศิลปศาสตร์ และ คณะสังคมศาสตร์ได้รับความสนใจรองลงมาตามลำดับ

ปิดท้ายด้วยสถิติการเข้าถึงการสมัครโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยช่องทางออนไลน์อย่าง Facebook ยังคงเป็นช่องทางหลักที่หลายคนทราบเกี่ยวกับการเปิดรับสมัคร ในขณะเดียวกันการลงพื้นที่ในมหาวิทยาลัยผ่านการจัดบูธ และ การได้รู้จักโครงการจากคนใกล้ตัว ไม่ว่าจะเป็นเพื่อน รุ่นพี่ หรือคนรู้จักได้แชร์และบอกต่อ ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้ยอดผู้ลงทะเบียนในปีนี้สูงขึ้นมากกว่าปีก่อน ๆ

ติดตามการเปิดรับสมัครโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 7
ได้ที่ www.teachforthailand.org และ Facebook: TeachForThailand