กลับไปยังหน้าเรื่องราว
Partnership

กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีชิงทุนการศึกษา 'Say Yes To Less Plastic' จาก Chubb

December 8, 2020

       เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19ทำให้หลายๆครอบครัวได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจโดยตรง และยังส่งผลกระทบต่อการให้การศึกษากับบุตรหลานของพวกเขาอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการขาดแคลนทุนทรัพย์ค่าใช้จ่ายในการเรียน หรือการให้บุตรหลานหยุดเรียนหนังสือเพื่อมาช่วยทำงานหารายได้เสริมให้กับครอบครัว

       บริษัท ชับบ์ สามัคคี ประกันภัย จํากัด(มหาชน) จึงได้จัดโครงการประกวดวาดภาพระบายสีชิงทุนการศึกษา หัวข้อธรรมชาติในฝันจากชุมชนของฉัน ภายใต้โครงการ ชับบ์พร้อมใจลดใช้พลาสติก 'Say Yes To Less Plastic' ร่วมกับมูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์กิจกรรมนี้มีการมอบทุนการศึกษาจำนวน 20 ทุน ทุนละ 5,000 บาท และรางวัลขวัญใจ จำนวน 5 ทุน ทุนละ 1,000 บาท ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายทีช ฟอร์ ไทยแลนด์เพื่อเพื่อจุนเจือ และบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 ให้กับครอบครัวของนักเรียนประสบปัญหาเรื่องรายได้

รายชื่อนักเรียนที่ชนะการประกวดมีรายชื่อดังต่อไปนี้

   1.  โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์

      - นายอดิเทพ พั่วศรี

      - เด็กชายโสภณ สมสวย

      - เด็กหญิงอรปรียา คำแก้ว

   2. โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

      - เด็กหญิงพิณทิพย์  ปุ๊กหน่อย

      - นางสาววนิดา ธิยะคำ

   3. โรงเรียนแม่วินสามัคคี

      - เด็กหญิงณัฎฐณิชา จินดาธนโชติ

   4. โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม

      - เด็กหญิงกัญญากมล เจริญพร

   5. โรงเรียนท่าข้ามพิทยา

      - เด็กชายวัชระ ต้นแท่น

   6. โรงเรียนน้ำพองศึกษา

      - เด็กชายภัควัต แก้ววิเชียร

   7. โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์

      - เด็กชายยศพล ศรีภุมมา

   8. โรงเรียนมัธยมป่ากลาง

      - เด็กหญิงภานิสา แสนท้าว

   9. โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง

      - เด็กหญิงกมลพร คำพิสัย

   10. โรงเรียนศรีมโหสถ

      - เด็กชายโชติชัย ศิริคง

      - เด็กหญิงสุจิตตรา เชาวนะพานิช

   11. โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม

      - เด็กหญิงมติกานต์ กมลพลาธิป

      - เด็กชายธนากร ใจสม

   12. โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม

      - เด็กหญิงปิยพร เขียวสะอาด

      - เด็กหญิงฐิติพร จำปาเกตุ

      - เด็กหญิงประภัสสร บุญศิริกร

      - เด็กหญิงรุจิรัตน์ เชื้อวังคำ