กลับไปยังหน้าเรื่องราว
Partnership

ปลูกป่าชายเลน ลดใช้พลาสติก ณ วิสาหกิจชุมชนศูนย์คลองโคน

December 8, 2020

       ในโลกของการเรียนรู้ในปัจจุบันไม่ได้ถูกจำกัดไว้เพียงแค่ในห้องเรียนเท่านั้นเพราะชีวิตคือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตความสามารถในการเรียนรู้นับเป็นหนึ่งในทักษะที่จำเป็นในปัจจุบันและอนาคตเนื่องจากโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างรวดเร็วบริษัท ชับบ์ สามัคคี ประกันภัย จํากัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในจุดนี้จึงได้ร่วมมือกับมูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่เพื่อเปิดประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน รู้จักปลูกป่าชายเลน และใช้วัสดุที่ไม่ใช่พลาสติกณ วิสาหกิจชุมชนศูนย์คลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา โดยมีพนักงานบริษัทชับบ์สามัคคีประกันภัย100 คน และนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 1-3จำนวน 100 คน จากโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม (40 คน) โรงเรียนภัทรญาณวิทยา (30 คนและโรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ (30 คน)

       นอกจากการเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นแล้วก็ยังมีการเรียนรู้ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างพนักงานบริษัทชับบ์สามัคคีประกันภัยและน้อง ๆ นักเรียน เกิดขึ้นอีกด้วย นับว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างการเรียนรู้ แรงบันดาลใจและความประทับใจได้เป็นอย่างดี

“ผมก็ดีใจที่ได้มา ผมไม่เคยเห็นป่าโกงกางมาก่อนพอได้มาเห็นแล้วผมรู้สึกอยากนั่งเรือเพราะผมยังไม่เคยนั่งเรือมาก่อนและผมก็ดีใจที่จะได้ไปปลุกต้นไม้สักต้นหนึ่ง มันไม่มีมลพิษให้โลกเราด้วยโครงการนี้ทำให้ขยะไม่เยอะ ย่อยสลายได้ ส่วนเมื่อเช้าผมชอบกิจกรรมผ้ามัดย้อมมากที่สุดผมได้ทำลายจับจีบสลับไปมา”
เด็กชายบัณฑิต แซ่คู (เบียร์) ม.3/4 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม จังหวัดนครปฐม

“ปกติมากับชับบ์ทุกครั้ง อันนี้เหมือนการปฏิบัติจริงนักเรียนจะรู้ว่านอกจากห้องเรียน เรายังสามารถเรียนรู้อะไรได้อีกบ้างเราเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รู้สิ่งใหม่ ๆ วันนี้ได้ทำถุงผ้ามัดย้อมและขวดกล่องดินสอให้น้อง แล้วก็ปลูกต้นโกงกาง นี่ก็เป็นครั้งแรกของเราเหมือนกันชอบโครงการนี้ เหมือนบางคนอาจจะไม่ได้มีโอกาสหรือเวลามาทำแบบนี้ได้ เราอยากให้มีกิจกรรมแบบนี้ต่อไป”
นางสาวธันยธรณ์ สรรค์วนิชพัฒนา (ขนมถ้วย) พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล

“ผมรู้สึกดีและเปิดประสบการณ์ด้วย นี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้มาต่างจังหวัดมันดูร่มรื่นกว่าในกรุงเทพ กรุงเทพมองไปก็มีแต่ตึก ผมได้มาเข้าร่วมโครงการนี้โดยผมผ่านการสัมภาษณ์ ผมว่าโครงการนี้มันดีได้มาเปิดโลกนอกห้องเรียนทำให้ไม่น่าเบื่อ”
นายชิติพัทธ์ จันทพิศมิตร (อารี่) ม.3/3 โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร