กลับไปยังหน้าเรื่องราว
Highlight Event

รอบสุดท้าย!! เปิดรับสมัครโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 6

January 13, 2020

สังคมที่ดี เริ่มต้นจากคนที่มีคุณภาพ
และคุณภาพของคน เริ่มต้นจากการศึกษาที่เสมอภาค
เพื่อให้เด็กทุกคนสามารถกำหนดชะตาชีวิตที่ถูกต้องได้


โอกาสสุดท้าย ที่คุณจะได้เริ่มสร้างอนาคตประเทศไทยผ่านการศึกษา
ถูกหรือผิด คุณสร้างได้ เริ่มที่การศึกษา

โครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 6
เปิดรับสมัครรอบสุดท้าย 29 เมษายน นี้

ศึกษาและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่
www.teachforthailand.org