กลับไปยังหน้าเรื่องราว
Highlight Event

ปิดรับสมัครโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 6 รอบที่ 3

January 10, 2020

ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับการรับสมัครรอบที่ 3 ของโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 6 โดยทางโครงการได้ผลตอบรับที่ดีอย่างยิ่ง โดยการได้ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่อาสาใช้ช่วงเวลาว่างของตนเองมาเป็นหนึ่งในทีมงานออกตามงาน jobfair ต่าง ๆ ทำให้เราได้รับการลงทะเบียนและใบสมัครเป็นจำนวนมาก โดยในรอบนี้เราได้รับใบลงทะเบียนแสดงความสนใจทั้งหมด 918 ใบ, 171 ใบสมัครที่แจ้งความจำนงต้องการเข้าโครงการ โดยจะมีกิจกรรมการคัดเลือกในช่วงตั้งแต่วันที่ 23-27 เมษายน เพื่อได้มาซึ่งครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 6

ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมการคัดเลือก ทางทีมสรรหาผู้นำการเปลี่ยนแปลงจะเตรียมพร้อมผู้ผ่านการคัดเลือกใบสมัครด้วยการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมผ่านกิจกรรม Assessment Center Support Space ในช่วงวันที่ 18-19 เมษายน เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้สมัครได้เข้าใจภาพรวมกิจกรรมรวมถึงทำความรู้จักโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น รวมถึงได้มีโอกาสมาพบปะและรู้จักกับทีมงานและผู้สมัครกันเอง เพื่อสร้างเครือข่ายที่ดีคนที่ทำงานเพื่อขับเคลื่อนสังคมกว้างขึ้น

กิจกรรมการคัดเลือกของทีช ฟอร์ ไทยแลนด์นั้น จะเป็นกิจกรรมด่านสุดท้ายสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกจากใบสมัคร โดยเป็นกิจกรรมที่มองหาคุณลักษณะของผู้สมัครที่พร้อมสำหรับการลงไปทำงานร่วมกับโรงเรียนและชุมชน โดยจะมีกิจกรรมตั้งแต่การทดลองสอน การจำลองสถานการณ์ในโรงเรียน รวมถึงการสัมภาษณ์เพื่อเข้าใจถึงจุดมุ่งหมายและเป้าประสงค์ที่สอดคลองกับทีช ฟอร์ ไทยแลนด์

สำหรับการรับสมัครรอบสุดท้ายจะเริ่มขึ้นวันที่ 29 เมษายน นี้ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวการรับสมัครได้ทาง Facebook และเว็บไซต์ของเราครับ