กลับไปยังหน้าเรื่องราว
Partnership

มูลนิธิใจกระทิงร่วมพัฒนาการศึกษาไทยผ่านการสนับสนุนเงินบริจาคแก่มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์

January 13, 2020ข่าวประชาสัมพันธ์ [นครสวรรค์, 18 มิถุนายน 2562]

มูลนิธิใจกระทิงร่วมพัฒนาการศึกษาไทยผ่านการสนับสนุนเงินบริจาคแก่มูลนิธิยุวพัฒน์เพื่อโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลง ของทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ จำนวน 6 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมการทำงานของเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้แก่เด็กไทย

คุณสราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานกรรมการมูลนิธิใจกระทิงได้กล่าวถึงที่มาของการสนับสนุนดังกล่าวว่า“เราเล็งเห็นความสำคัญในการสร้างพื้นที่ให้กับคนรุ่นใหม่ ในการเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาสังคม ผมรู้สึกดีใจที่ได้เห็นพลังของครูผู้นำฯ และศิษย์เก่า ของทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ที่กล้าจะทำความดีเพื่อคนอื่น ในการร่วมสร้างสังคมให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืน”คุณสราวุฒิกล่าวต่อว่า“เรื่องของการศึกษาคือหนึ่งในเสาหลักของมูลนิธิใจกระทิง และทีช ฟอร์ ไทยแลนด์เป็นองค์กรชั้นนำที่พัฒนาคนรุ่นใหม่เพื่อเข้าไปทำงานร่วมกับโรงเรียน และชุมชนอย่างมุ่งมั่น และต่อเนื่องเพื่อยกระดับความเสมอภาคของการศึกษาไทยเราเชื่ออย่างยิ่งว่าการศึกษาที่มีคุณภาพควรเป็นของเด็กไทยทุกคนและทุกพื้นที่ของประเทศ และพลังของเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงจากมูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์จะช่วยเติมเต็มเป้าหมายดังกล่าวให้เป็นไปได้”ทางด้านคุณวิชิตพล ผลโภค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งมูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เสริมว่า “มูลนิธิใจกระทิงและทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ มีความเชื่อร่วมกันว่า การลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดคือการลงทุนผ่านการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมสำหรับเด็กไทยทุกคน ไม่ว่าพวกเขาจะมาจากภูมิหลังใดก็ตาม เราขอขอบคุณมูลนิธิใจกระทิงที่เป็นแรงสนับสนุนสำคัญต่อการสรรหาครูผู้นำฯที่มีคุณภาพ รวมถึงเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเสริมความแข็งแรงเครือข่ายศิษย์เก่าของเรายิ่งขึ้น นอกจากนี้ การสนับสนุนของมูลนิธิใจกระทิง ยังช่วยให้เราสามารถขยายโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนและชุมชนในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งจะเป็นจังหวัดนำร่องในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพิ่มเติมจากหกจังหวัดที่เราดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน”

ด้วยภาคอีสานเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีความต้องการด้านการศึกษาเป็นลำดับต้นของประเทศ การสนับสนุนดังกล่าวช่วยให้มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ขยายการทำงานไปสู่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นก้าวแรกของการขยายพื้นที่โรงเรียนไปสู่ภาคอีสาน ผ่านการทำงานของผู้นำการเปลี่ยนแปลง ที่จะเข้าไปพัฒนานักเรียนกว่า 12,000 คน ทำงานร่วมกับครูในระบบ 333 คน จาก29 โรงเรียน โดยในอนาคต ทางมูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ได้วางแผนการสร้างความเข้มแข็งกับโรงเรียนเครือข่ายเพิ่มขึ้นต่อไปความเป็นมาของมูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์  

มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ก่อตั้งขึ้นในปี 2555 โดยมีวิสัยทัศน์ในการส่งเสริมการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม เพื่อให้เด็กไทยทุกคนสามารถกำหนดชะตาชีวิตได้ด้วยตนเองผ่านการสร้างเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลง ที่เข้าไปทำงานในบทบาทครูเป็นเวลา 2 ปี ร่วมกับโรงเรียนและชุมชนเพื่อพัฒนานักเรียนอย่างยั่งยืน

ช่วงเวลา 2 ปี จะเป็นประสบการณ์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้เปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองไปพร้อมกับนักเรียนและชุมชน หลังจากได้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นเวลาครบ 2 ปีแล้ว พวกเขาจะเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อระบบและปัญหาการศึกษาไทย พร้อมมีส่วนลงมือแก้ไขพัฒนาร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืนความตระหนักและเข้าใจในปัญหาดังกล่าวจะผลักดันให้พวกเขาร่วมกันสานต่อผลกระทบเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง และกลายเป็นส่วนหนึ่งของ “เครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลง” ที่ทำงานขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคมต่อไป

ปัจจุบัน โครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงได้ดำเนินการมาถึงรุ่นที่ 6 และมีศิษย์เก่าจากรุ่น 1 ถึงรุ่น 3 จำนวน 114 คน โดยมีครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 4 และ 5 ที่กำลังดำเนินการสอนอยู่ในโรงเรียนจำนวน 73 คน ทำงานใน 29 โรงเรียน ร่วมกับครูในพื้นที่ 333 คน และเข้าถึงนักเรียนกว่า 9500 คน ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร นครปฐม ลพบุรี กาญจนบุรี นครสวรรค์ และ เชียงใหม่

ผู้สนับสนุนปัจจุบันของมูลนิธีทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ มีทั้งหมด 8 รายได้แก่ ร้อยพลังการศึกษา,ธนาคารกสิกรไทย,มูลนิธิใจกระทิง, มูลนิธิแองเจิลส์ วิงส์ ฟาวน์เดชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล,ธนาคารแห่งอเมริกา, ธนาคารไทยพาณิชย์, บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน),มูลนิธิเอสซีจี

ความเป็นมาของมูลนิธิใจกระทิง

“มูลนิธิใจกระทิง” ถือกำเนิดขึ้นตามปณิธานและความรับผิดชอบที่มีต่อประเทศไทยของ
ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจ TCP ที่ต้องการส่งต่อพลังดีๆสู่สังคมไทยผ่านหัวใจอันแข็งแกร่ง
ดั่งกระทิง โดยมีความมุ่งมั่นที่ต้องการยกระดับสังคมไทยให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืน

ปัจจุบันโครงการต่างๆของมูลนิธิฯมุ่งเน้นไปที่การสร้างความยั่งยืนใน 3 ด้าน ได้แก่
การศึกษาส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยมีโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพให้ทันต่อวิวัฒนาการต่างๆของโลก เพื่อพัฒนาให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม เล็งเห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและปกป้องรักษาพัฒนาสิ่งแวดล้อมของชาติ ให้เกิดความยั่งยืน
สาธารณสุข ส่งเสริมให้คนไทยตระหนักรู้และเข้าถึงการมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี
รวมทั้งให้การสนับสนุนงานด้านสาธารณะสุขต่างๆ

ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจ TCP ในปัจจุบันได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2499
ในระยะแรกเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในชื่อ “หจก. ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล”
เริ่มต้นทำธุรกิจเกี่ยวกับยาและบุกเบิกตลาดเครื่องดื่มไทยในหลากหลายรูปแบบ
เช่น เครื่องดื่มกระทิงแดง, สปอนเซอร์ และผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มคุณภาพอื่นๆ
จนกลายเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มชั้นนำของประเทศ

ทางกลุ่มผู้บริหารจึงมีความคิดที่อยากจะตอบแทนสังคมให้สามารถเดินหน้าและสร้างคุณค่าให้กับสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมในทุกที่ที่เราดำเนินธุรกิจ