กลับไปยังหน้าเรื่องราว

โครงการฝึกงานช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน

May 2, 2020

ปิดเทอมฤดูร้อนเป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนที่นักเรียนหลายคนตั้งตารอ หลังจากใช้แรงกายและแรงใจในการเรียนรู้ตลอดเทอมที่ผ่านมา บรรยากาศของโรงเรียนที่มีชีวิตชีวาจึงเงียบลงเมื่อปราศจากเสียงพูดคุยจากนักเรียน แต่ภายใต้บรรยากาศสงบเงียบของโรงเรียนนั้น การปิดเทอมช่วงฤดูร้อนเป็นช่วงเวลาที่ครูหลายคนใช้ในการเรียนรู้ พัฒนาตนเอง และเตรียมตัวเข้าสู่ภาคปีการศึกษาใหม่อย่างเข้มข้น ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ Teach For Thailand ก็ได้ใช้ช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้นี้ ในการพัฒนาตนเองผ่านโครงการ Summer Internship 2020 เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาไทยเช่นกัน

โครงการ Summer internship 2020 เป็นโครงการที่มีระยะเวลาดำเนินการในช่วงปิดเทอมฤดูร้อน อันเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง ผ่านประสบการณ์การทำงานกับองค์กรและภาคส่วนต่างๆ ที่ทำงานด้านการศึกษาทั้งภาคเอกชนและภาครัฐกว่า 20 ที่ เช่น สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, โรงเรียนสาธิตเเห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ มูลนิธิเพื่อคนไทย, สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นต้น และแม้ว่าสถานการณ์ COVID-19 จะทวีความรุนแรงขึ้นในระหว่างช่วงปิดเทอมฤดูร้อน จนหลายองค์กรต้องเปลี่ยนจากการทำงานแบบพบปะกันไปเป็นการทำงานออนไลน์แทน แต่ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงของเราก็สามารถแสดงความเป็นผู้นำ ผ่านการแสดงความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเอง แสดงออกถึงความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ และปรับตัวภายใต้ข้อจำกัดต่างๆ ได้เป็นอย่างดี จนโครงการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา

จากสนามที่ชื่อว่า “โรงเรียน” สู่สนามของภาคส่วนต่างๆ ด้านการศึกษาที่กว้างใหญ่ขึ้น การเดินทางในช่วงโครงการ Summer Internship นี้ ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงได้มีโอกาสมองเห็นภาพการศึกษา และเห็นความเชื่อมโยงของบทบาทที่ตนเองมีต่อการพัฒนาการศึกษามากขึ้น รวมทั้งได้มีโอกาสพัฒนาทักษะต่างๆ เช่น ทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ ทักษะการบริหารเวลา ทักษะการสื่อสาร ทักษะการวางแผน และการใช้เครื่องมือออนไลน์ต่าง ๆ ทำให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน และบทบาทหรือการเข้ามามีส่วนร่วมขององค์กรต่าง ๆ ที่มีจุดมุ่งหมายในการขับเคลื่่อนการศึกษาเช่นเดียวกันกับ Teach For Thailand การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจึงสร้างผลลัพธ์ที่น่าประทับใจสำหรับตัวครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงและองค์กรที่ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงได้ร่วมงานด้วย นับเป็นก้าวแรกที่มีความหมาย และเปิดทางไปสู่การร่วมงานกันในโอกาสต่อไป
 

เมื่อเราได้เคลื่อนตัวของเราออกมามองภาพที่กว้างขึ้น เเละได้ซึมซับถึงหน้าที่ของภาคส่วนต่างๆที่พยายามขับเคลื่อนเครื่องยนต์ที่ชื่อว่าการศึกษานี้ให้ไปในทิศทางเดียวกัน อันเป็นทิศทางที่จะนำไปสู่คุณภาพชีวิตของเด็กไทยที่ดียิ่งขึ้น ทำให้ครูผู้นำความเปลี่ยนเเปลงยิ่งตระหนักในการทำหน้าที่ ที่แม้จะเป็นชิ้นส่วนเล็ก ๆ แต่ก็มีบทบาทที่สำคัญในการเติมเต็มภาพใหญ่ ให้ทั้งระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้มากขึ้นต่อไป และหากไม่มีการก้าวมาอยู่ในจุดนี้ ความมุ่งมั่นที่จะทะยานไปยังจุดหมายปลายทางใน "สักวันหนึ่ง......" ของพวกเราทุกคนอาจจะยังดูไม่ชัดเจนนัก แต่ใน Summer Internship ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงได้มองเห็นภาพ ๆ นั้นได้ชัดเจนมากขึ้น เเละได้ประลองฝีมือในสนามนี้ เพื่อเพิ่มทักษะ และประสบการณ์ของทุกคน ให้มีความพร้อมมากที่สุด สำหรับเตรียมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเปลี่ยนเเปลงในเเบบยั่งยืนต่อไปให้กับการศึกษาของประเทศเราต่อไป  


เขียนและเรียบเรียงโดย

ครูศรนันท์ แก้วอนุ
ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 6
ฝึกงานฝ่าย Public Partnerships & Content Developer

คุณนิภัทรา วิลเคส
Alumni Network Manager

ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์