กลับไปยังหน้าเรื่องราว
Highlight Event

เสียงสะท้อนการเรียนรู้จากน่าน

January 13, 2020

ในช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 6 ของเราได้เข้าสู่ช่วงการเตรียมความพร้อมร่วมกับทีมอบรมและสนับสนุนเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ โดยในเดือนที่ผ่านมา หนึ่งในกิจกรรมการเรียนรู้ที่อยากชวนผู้อ่านไปด้วยกันนั่นคือการไปเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงที่เปียงก่อ จังหวัดน่าน เราอยากชวนทุกคนไปเรียนรู้การพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านบันทึกของน้องรัช Extern ของเราจาก Bain & Company ที่ได้มาร่วมการเรียนรู้นี้ผ่านมุมมองจากคนในภาคเอกชน

"ทุกคนรู้ว่าการสอนให้คนตกปลามากกว่าแค่ให้ปลาคนนั้นคือวิธีที่ถูกต้อง แต่สิ่งที่เรามักจะลืมคือความจริงที่ว่ามีคนที่ไม่ต้องการเรียนรู้แม้กระทั่งวิธีตกปลา"

"ห้าวันของรัชที่ได้มีโอกาสไปอยู่อาศัยในบริเวณภูเขาตอนเหนือของประเทศไทย (น่าน) โดย ความร่วมมือของ Teach For Thailand และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงช่วยทำให้รัชเห็นความสำคัญในการสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมให้แก่คนที่เรากำลังช่วยพัฒนา เขาคนนั้นจะต้องรู้ว่า (ก) ความหิวเป็นปัญหาและ (ข) เขาจะต้องจับปลาทุกวัน ไม่เช่นนั้นเขาเองจะอดอาหาร การแก้ปัญหาที่ยั่งยืนจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อฮีโร่ (ผู้ได้รับความช่วยเหลือ) ตะหนักที่จะแก้ปัญหานั้น ที่น่าน แม่ฟ้าหลวงจะเริ่มดำเนินโครงการในชุมชนก็เมื่อคนในชุมชนเห็นด้วยเท่านั้น ตัวอย่างเช่น เกษตรกรจะได้หมูจากแม่ฟ้าหลวงก็ต่อเมื่อพวกเขาคืนหมูสามตัวต่อหมูแต่ละตัวที่พวกเขายืมในเวลา 3 ปี"

"วิธีการนี้จะทำให้มั่นใจได้ว่าหมูจะได้รับการแพร่พันธุ์และเป็นแหล่งรายได้เสริม ไม่ใช่เป็นเพียงวัตถุดิบหลักในมื้ออาหารของเกษตรกร องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรต้องสร้างโครงสร้างที่เหมาะสมเพื่อให้คนที่พวกเขากำลังช่วยลงทุนในปัญหานั้นเองและกลายเป็นฮีโร่ของพวกเขาเอง (โดย NGO ช่วยเหลือเพียงเล็กน้อยหลังจากนั้น) ซึ่งนั่นคือการระเบิดจากภายใน การตระหนักรู้ถึงปัญหาและหาทางออกจากตัวของเจ้าของปัญหานั้นด้วยตนเอง"

"รัชมีโอกาสในการเรียนรู้ที่ดีมากมายที่ Teach For Thailand อย่างเช่น การไปร่วมกิจกรรมฝึกอบรมที่น่าน รัชได้ลงพื้นที่เพื่อเรียนรู้จากมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญต่าง ๆ - ผู้นำชุมชน ผู้นำรัฐบาลท้องถิ่น ผู้ปกครอง และคนที่เราต้องการช่วย นั่นคือนักเรียน ซึ่งทำให้รัชรู้สึกชื่นใจที่ได้เห็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการเรียนรู้และพัฒนาพนักงานเช่น Teach For Thailand ซึ่งมีกสรการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนเข้าร่วมโอกาสการเรียนรู้มากเท่าที่เป็นไปได้ แม้ว่าโอกาสจะอยู่นอกขอบเขตการทำงานของพวกเขาก็ตาม"