กลับไปยังหน้าเรื่องราว

ทวงคืนความสูญเสียทางการศึกษาจากโควิด-19

September 5, 2021

        ในช่วงเวลากว่า 1 ปีที่ผ่านมา พวกเราที่มูลนิธิ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ได้เห็นผลกระทบที่รุนแรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ต่อระบบการศึกษาในประเทศไทย ผลสำรวจล่าสุดจากนักเรียน 6,604 คน พบว่า 90% ของนักเรียนต้องเรียนออนไลน์ แต่มีนักเรียนถึง 40% ที่ขาดอุปกรณ์สำหรับเรียนออนไลน์ และนักเรียนอีก 47% ที่ไม่มีอินเตอร์เน็ต ซึ่งปัญหาเหล่านี้ทำให้อัตราการเข้าเรียนออนไลน์ตกต่ำมาก โดยในหลายโรงเรียนมีนักเรียนเข้าเรียนน้อยกว่าครึ่ง

ดังนั้น เมื่อสถานการณ์กลับมาเป็นปกติและนักเรียนกลับเข้าห้องเรียนได้อีกครั้ง จะมีนักเรียนมากมายที่เรียนไม่ทันเพื่อน และคุณครูจะต้องใช้ทั้งความรู้และความสามารถอย่างมาก ในการช่วยให้นักเรียนเหล่านี้ไม่ตกชั้น และมีความรู้เทียบเท่านักเรียนคนอื่น

แต่ปัญหาที่ร้ายแรงกว่านั้นคือ การไม่ได้เข้าเรียนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นให้นักเรียนและผู้ปกครองในบางครอบครัวล้มเลิกความตั้งใจในการศึกษาและไม่กลับมาโรงเรียนอีกเลย ส่งผลให้มีนักเรียนหลายคนหลุดออกจากระบบการศึกษา ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหานี้ เราจึงมุ่งมั่นและวางแผนรับมือ โดย 

  1. ตั้งเป้าหมายเพิ่มจำนวนครูผู้นำ เพื่อให้ระบบการศึกษามีบุคลากรที่มีคุณภาพมากขึ้น ในการต่อสู้กับความสูญเสียทางการศึกษาอันเป็นผลมาจากโควิด-19
  2. ทำงานร่วมกับผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน และครูในโรงเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันถึงความสำคัญในการผลักดันให้นักเรียนที่ขาดเรียนในช่วงโควิด-19 ได้กลับเข้ามาในระบบการศึกษา
  3. อบรมครูผู้นำให้มีความสามารถในการใช้เครื่องมือออนไลน์ในการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหากการเรียนการสอนสามารถกลับมาเป็นปกติได้ จะต้องเพิ่มการอบรมเพื่อให้ครูผู้นำสามารถบูรณาการการสอนให้ควบรวมไปถึงเนื้อหาสาระที่ตกหล่นไป เพื่อช่วยให้นักเรียนที่ขาดเรียนเพราะโควิด-19 มีความรู้เทียบเท่ามาตรฐาน
  4. หาเครื่องมือชี้วัดความสูญเสียทางการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น และความต้องการของนักเรียนที่ขาดเรียนในช่วงโควิด-19
  5. หาองค์กรพันธมิตรที่จะร่วมผนึกกำลังในการต่อสู้กับความสูญเสียทางการศึกษาอันเป็นผลมาจากโควิด-19
  6. ทำงานร่วมกับศิษย์เก่าโครงการครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดแรงผลักดันในการเปิดเรียนอย่างปลอดภัย พร้อมสนับสนุนแนวทางการแก้ปัญหาความสูญเสียทางการศึกษาที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในวงกว้างได้อย่างยั่งยืน
  7. สร้างเสริมองค์กรให้แข็งแกร่งและพัฒนาความเข้าใจร่วมกัน เพื่อให้ทุกคนในองค์กรมีเป้าหมายเดียวกัน ในการทวงคืนความสูญเสียทางการศึกษาจากโควิด-19

ด้วยเงินเพียง 540 บาท คุณสามารถเปลี่ยนชีวิตเด็กไทย 1 คนให้มีการศึกษาที่มีคุณภาพได้ตลอด 1 ปีเต็ม