กลับไปยังหน้าเรื่องราว
Highlight Event

“School Visit” บทเรียนภาคสนามแรก กับการเตรียมความพร้อมเพื่อการเป็นครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงอย่างสมบูรณ์แบบ

September 30, 2020

             ก่อนจะก้าวเข้าสู่บทบาทการเป็นครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงอย่างเต็มตัวเพื่อการเริ่มต้นอย่างสมบูรณ์พร้อม มูลนิธิ Teach For Thailand จึงจัดให้มีการอบรม Training Institute เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 7 ก่อนปฏิบัติหน้าที่จริง โดยจัดให้มีการปฐมนิเทศไปเมื่อวันที่ 11 กันยายนที่ผ่านมา

           “สุรเชษฐ์ ตรรกโชติ” หรือ “เจ” Leadership Development Officer เจ้าหน้าที่ผู้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมครั้งนี้เล่าถึงรายละเอียดการติวเข้มเตรียมความพร้อมให้กับครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 7 โดยจะใช้ระยะเวลารวมทั้งสิ้นกว่า 2 เดือน ว่า “การฝึกอบรมจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด6 หลักสูตรด้วยกัน ซึ่งจะเป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในบทบาทของการเป็นครูในส่วนของหลักสูตรที่ 1 ที่เพิ่งอบรมกันไปเมื่อวันที่ 14-18 กันยายน คือ เรื่องของผู้นำการเรียนรู้ และหนึ่งในเรื่องราวของบทเรียนบทแรกที่ครูผู้นำฯรุ่นที่ 7 ได้เรียนรู้ด้วยการลงพื้นที่จริงคือ การไป School Visit เพื่อเรียนรู้ว่าชีวิตในหนึ่งวันของเหล่าครูผู้นำฯรุ่นพี่เขาเป็นอย่างไรบ้าง”

           บทเรียนแรกกับการลงสนามเป็นครั้งแรกด้วยการไปSchool Visit เมื่อวันที่ 17กันยายนที่ผ่านมา กลุ่มครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง รุ่น 7 ได้แบ่งกลุ่มแยกย้ายกันไปตามโรงเรียน โดยมีโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร 3 โรงเรียน และโรงเรียนในจังหวัดนครปฐม 3 โรงเรียน

           “เป้าหมายของ School Visit คือ เราต้องการให้ครูผู้นำฯ รุ่น 7ได้เห็นสิ่งที่เขากำลังจะต้องไปเจอตลอดระยะเวลา 2 ปีชัดเจนที่สุด โดยจะมีครูผู้นำฯ รุ่นพี่ คือรุ่นที่  5 และ 6 เป็นผู้ถ่ายทอดให้โดยตรง เขาจะได้เห็นภาพของวงจรชีวิตของครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มต้นตั้งแต่ยืนเข้าแถวรับนักเรียนหน้าโรงเรียนตอนเช้าว่ามีหน้าที่และปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนอย่างไรจากนั้นครูผู้นำฯ รุ่นพี่ก็จะพาทัวร์โรงเรียน แนะนำว่าตรงไหนคืออะไรนักเรียนใช้ชีวิตกันแบบไหน รวมถึงการได้เข้าพบพูดคุยกับผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองกับฝ่ายของผู้บริหาร” เจเล่าถึงสิ่งที่ครูผู้นำฯ รุ่น 7 ได้เจอในวัน School Visit ซึ่งเขาเล่าต่อว่า

            “นอกจากจะได้เห็นห้องเรียนของครูผู้นำฯรุ่นพี่แล้ว ครูผู้นำฯ รุ่น 7 ยังได้มีร่วมสังเกตการณ์การเรียนการสอนของครูในระบบที่อยู่ประจำโรงเรียนและช่วงบ่ายก็เป็นช่วงเวลาของการพูดคุยระหว่างครูผู้นำ ฯ รุ่นพี่กับรุ่นน้องซึ่งมีทั้งการเล่าประสบการณ์ว่าชั่วโมงแรกของการเรียนการสอนในฐานะครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรตลอดระยะเวลาเกือบ 2 ปีรุ่นพี่ได้เจอ ได้ทำอะไรมาบ้างซึ่งช่วงเวลานี้เรามองว่าเหมือนเป็นช่วงของการส่งไม้ต่อจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งและเป็นการส่งไม้ที่เต็มไปด้วยพลังแห่งความหวังหวังที่จะให้รุ่นน้องช่วยมาสานต่อให้สิ่งที่พวกเขามุ่งหวังให้การศึกษาไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความเสมอภาคอย่างที่พวกเขาตั้งใจซึ่งน่าจะสร้างพลังให้กับเหล่าว่าที่ครูคนใหม่ได้ไม่น้อย”

           นอกจากชีวิตในโรงเรียนแล้วการได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสชีวิตของเด็ก ๆ นอกโรงเรียนซึ่งก็คือชุมชนที่พวกเขาอยู่อาศัยและเติบโตเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญทั้งยังเป็นส่วนที่ช่วยให้การขับเคลื่อนในการสร้างความเสมอทางการศึกษาไทยเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนบทเรียนจากการไป School Visit จึงรวมถึงการได้ไปเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชนรอบๆ โรงเรียน รวมถึงการได้พูดคุยกับพ่อแม่ ผู้ปกครองของเด็กด้วย

           เจกล่าวว่า “แม้จะเป็นช่วงเวลาของการเรียนรู้ผ่านชีวิตจริงแค่เพียง 1 วัน แต่การไป School Visit ทำให้ครูผู้นำฯรุ่น 7 ได้เห็นว่าสิ่งที่พวกเขากำลังจะก้าวเข้าไปหรือภารกิจของเขาคืออะไรเป็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้น และพวกเขายังได้เรียนรู้เรื่องทักษะการระงับการตัดสินสิ่งใดสิ่งหนึ่งของตัวเองเพราะภาพที่เขาได้เห็น หรือสิ่งที่เขาได้รับการถ่ายทอดอาจสร้างความกระทบใจหรือขัดต่อความเชื่อบางอย่าง ทำให้เขาได้เริ่มรู้การเท่าทันใจตัวเองทบทวนความเชื่อของตัวเอง และเปลี่ยนมุมมองของตัวเองได้

         การรับบทบาทครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ Teach For Thailand เราไม่ได้ฝึกให้พวกเขาเพื่อเป็นครูนั่นคือเหตุผลหนึ่งว่าเพราะเหตุใดอายุการทำงานของครูผู้นำฯ จึงมีระยะเวลาเพียง 2ปีเพราะเราต้องการฝึกให้เขาเป็นผู้นำที่จะเป็นพลังในการขับเคลื่อนให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษาไทยเป้าหมายใหญ่ของเราคือหลังจาก 2 ปีที่เหล่าครูผู้นำฯ ได้เรียนรู้ความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงจากนักเรียนแล้วได้พัฒนาตัวเองแล้ว ได้ลองสร้างความเปลี่ยนแปลงแล้ว ได้เข้าไปสัมผัสกับปัญหาจริง และลองแก้ไขปัญหาจริงๆ ก้าวต่อไปคือ พวกเขาจะได้ออกไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคมเพื่อผลักดันประเด็นด้านการศึกษา หรืออาจเป็นส่วนในการสนับสนุนการเรียนการสอนจากภาคส่วนอื่นๆ ต่อไป เพื่อให้ทุกภาคส่วนขับเคลื่อนไปด้วยกัน โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือเพื่อให้เด็กไทยทุกคนสามารถเข้าถึงทางการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียมกันในอนาคต”

           ดังนั้นก่อนจะถึงช่วงเวลาของการลงสนามปฏิบัติจริงภายใต้บทบาทของครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงพวกเขาจึงต้องได้รับการเตรียมพร้อมอย่างสมบูรณ์ที่สุด