กลับไปยังหน้าเรื่องราว

พิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่น 8

October 19, 2021

            เมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ได้จัดพิธีปิดการอบรมเตรียมความพร้อม และมอบประกาศนียบัตรให้ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่น 8 ที่ผ่านการอบรมทั้งหมด 60 คน ผ่านระบบออนไลน์

           แม้ว่าพิธีดังกล่าวจะจัดขึ้นออนไลน์ แต่มีการใช้โปรแกรม Gather ที่สร้างบรรยากาศให้ผู้ใช้งานรู้สึกเสมือนได้เข้าร่วมพิธีปิดจริง โดยมีการจัดเวทีและเชิญตัวแทนผู้บริจาค ผู้สนับสนุน และพันธมิตรของมูลนิธิขึ้นกล่าวให้โอวาทและมอบประกาศนียบัตรแก่ครูผู้นำแต่ละคน พร้อมทั้งถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก

           ตัวแทนจากโครงการร้อยพลังงานการศึกษา และ โครงการร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ มูลนิธิเพื่อคนไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานพันธมิตรของทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ต่างแสดงความยินดีแก่ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้ พร้อมทั้งได้ร่วมกล่าวให้โอวาทและอวยพรครูผู้นำ

“จากการที่โครงการร้อยพลังการศึกษาได้ทำงานใกล้ชิดกับโรงเรียนต่างๆ ก็ได้รับคำชื่นชมจากผอ. และครูในโรงเรียนเกี่ยวกับครูผู้นำที่เข้าไปปฏิบัติงานแต่ละรุ่นเสมอ จากที่ได้สังเกตการณ์มาก็เห็นความตั้งใจของทุกคน และคิดว่าจะมีโอกาสได้ทำงานร่วมกันและพัฒนาการศึกษาของไทยไปเรื่อยๆ อยากให้ครูผู้นำได้เรียนรู้ประสบการณ์ตลอด 2 ปี ที่เข้าไปทำงานในโรงเรียน ซึ่งจะเป็นประสบการณ์ที่ทำให้เข้าใจบริบทการศึกษาไทยดีขึ้น และอาจเป็นแรงบันดาลใจต่อไปหลังจากจบ 2 ปีไปแล้ว ในการใช้ชีวิตหรือทำงานสายงานอื่นๆ ต่อไป ก็หวังว่าทุกคนจะได้รับอะไรดีๆ กลับไป”

คุณลาวัลย์ รองผู้อำนวยการโครงการร้อยพลังงานการศึกษา กล่าวให้โอวาท

“รู้สึกมีความหวังกับคนรุ่นใหม่ซึ่งคือครูรุ่นนี้ เพราะที่ผ่านมาทุกรุ่น หลังจบการสอน 2 ปี เราได้เห็นบุคลากรที่มีคุณภาพเยอะมากซึ่งมาทำงานในหลายส่วนของประเทศ พี่มองว่าทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ พัฒนาศักยภาพคนออกมาได้ เห็นแล้วดีใจที่ทุกปีมีกลุ่มคนที่ได้รับการพัฒนาออกมาอย่างมีคุณภาพ ได้เห็นความหวัง ถึงวันนี้เราต้องเผชิญวิกฤตแต่เรายังมีความหวังรออยู่”

คุณพัดชา มหาทุมะรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ มูลนิธิเพื่อคนไทย กล่าว

              นอกจากนี้ยังมีตัวแทนผู้บริจาคและผู้ให้การสนับสนุนทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ คือ IVL Foundation และ เงินติดล้อ ร่วมเป็นเกียรติในการมอบประกาศนียบัตร ซึ่งทั้งสององค์กรต่างมีพันธกิจในทิศทางเดียวกันกับทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ที่มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาไทย โดยตัวแทนจากทั้งสององค์กรได้ให้สัมภาษณ์ถึงความรู้สึกจากการเข้าร่วมงานในวันนี้

              “การที่เงินติดล้อได้มาสนับสนุนทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เพราะได้รับคำแนะนำจากผู้ถือหุ้น ซึ่งทางทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ มีนโยบายที่ตรงกับเงินติดล้อ เพราะเงินติดล้อเป็นผู้ให้บริการทางการเงินแก่กลุ่มรากหญ้า ซึ่งเราเชื่อมั่นว่า ความรู้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เราหลุดพ้นจากปัญหาต่างๆ รวมถึงเรื่องการเงิน เงินติดล้อให้ความรู้แก่พนักงานและลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้หลุดพ้นจากการเป็นหนี้

               ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ และเงินติดล้อ มีเป้าหมายเดียวกันในการพัฒนาสังคมไทยให้ดีขึ้น ด้วยการส่งเสริมความรู้อันเป็นพื้นฐานให้เค้าหลุดพ้นจากปัญหาต่างๆ การศึกษาเป็นปัญหาใหญ่ของไทย รู้สึกดีมากที่ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ มาทำตรงนี้เพราะต้องใช้พลังเงินและการสนับสนุนมากๆ ซึ่งไม่ได้ทำง่ายๆ ขอเป็นแรงสนับสนุนให้องค์กรมีความยั่งยืนและให้ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์และเงินติดล้อร่วมเดินไปด้วยกัน”

คุณนิภา วนิชวัฒน์ ผู้บริหารระดับสูง สายงานกิจกรรมเพื่อสังคมบริษัทเงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) กล่าว

               “งานวันนี้เป็นอะไรที่แปลกใหม่และน่ารักเหมาะกับครูผู้นำในยุคนี้ เนื่องจากหนึ่งในพันธกิจของ IVL Foundation คือการมุ่งมั่นสนับสนุนโครงการเพื่อพัฒนาการศึกษาในสาขาต่างๆ และสร้างโอกาสและความเท่าเทียมกันให้นักเรียนในประเทศไทย โดยเฉพาะนักเรียนที่มาจากครอบครัวที่เสียเปรียบทางพื้นฐานเศรษฐกิจ เรารู้สึกดีใจที่ได้เห็นและเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนคนรุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองและคนรอบข้างเพื่อแก้ไขความเหลื่อมล้ำในสังคมของเรา”

คุณชญาดา บินหะซัน ผู้ประสานงาน IVL Foundation กล่าว

               ครูผู้นำที่ได้เข้าร่วมพิธีปิดในวันนี้ต่างรู้สึกยินดีและภาคภูมิใจที่ผ่านการอบรมที่เข้มข้น อย่างต่อเนื่อง เป็นเวลา 10 สัปดาห์ และทุกคนรู้สึกพร้อมที่จะออกไปเป็นครูผู้นำในโรงเรียนที่ได้รับมอบหมาย โดยตัวแทนครูผู้นำได้ให้กล่าวให้สัมภาษณ์ว่า

“ในระยะเวลาที่อบรมมีทั้งความท้าทายและได้เจอสิ่งใหม่ๆ วันนี้จึงมีหลายความรู้สึก ทั้งโล่งใจที่จบ เพราะเราอบรมมาอย่างเข้มข้น ทำให้เราพร้อมที่จะเข้าไปในโรงเรียน และรู้สึกดีใจที่ได้เจอเพื่อนที่มีความคิดเหมือนๆ กัน รู้สึกขอบคุณ โล่งใจ

              ส่วนความรู้สึกในงาน นี่เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานแบบนี้ ตอนแรกเราคิดภาพไม่ออก แต่พอได้เข้าร่วมงาน มีการเตรียมแถวมีเวที ทำให้เราได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น ได้ feel ตื่นเต้น ทุกคนมีการแต่งตัว เตรียมพร้อม ซึ่งเราเอามาปรับใช้ได้ว่า ถึงเราจะสอนในโรงเรียนในสถานการณ์ออนไลน์ แต่เทคโนโลยีก็ทำให้เราเชื่อมโยงกับนักเรียนได้ และการที่มีผู้สนับสนุนมาเข้าร่วมมอบเกียรติบัตรทำให้เรารู้สึกมีกำลังใจที่ทางผู้สนับสนุนให้ความสำคัญ” ครูผู้นำ ภัสสราภรณ์ สุริยาปี (แพร) กล่าว

“รู้สึกโล่งใจที่ผ่านการอบรม ได้รับความรู้ และเตรียมความพร้อม แล้วก็รู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เข้าไปในโรงเรียน ในส่วนของกิจกรรมวันนี้ ผมรู้สึกว่าทุกอย่างเป็นไปได้ตามที่ทีมทีชวางไว้และเห็นผล แม้จะเป็นออนไลน์แต่ก็มีประสิทธิภาพ ทำให้เรารู้ว่า จริงๆ เราก็ทำกิจกรรมออนไลน์ได้

              นอกจากนี้ ยังรู้สึกประทับใจเพื่อน Fellow ที่อบรมร่วมกันมา ถึงจะไม่เคยเจอกัน ก็สนิทกันมาก ระหว่างการอบรมเราได้เห็นว่า โรงเรียนมีความขาดแคลนขนาดไหน วันนี้ก็รู้สึกขอบคุณผู้บริจาคที่เข้ามามีสนับสนุนเพื่อให้การเรียนการสอนของเราเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น” ครูผู้นำ จงกฤษฏ์ หวังสิริวรกุล (บูม) ให้สัมภาษณ์

“ผมรู้สึกภูมิใจที่ผ่านการอบรมร่วมกับเพื่อนทุกคน โครงการได้สร้างอุปสรรคให้เราก้าวข้ามมันไป และเราไม่ได้ก้าวข้ามไปคนเดียว เราก้าวไปพร้อมเพื่อนทุกคน ทำให้เราเห็นคุณค่าของสิ่งรอบตัวมากขึ้น

               การได้ร่วมทำงานกันโดยเปลี่ยนจากออฟไลน์มาเป็นออนไลน์ถึงช่วงแรกจะไม่ค่อยชิน แต่ก็ได้รู้จักเพื่อนและสร้างสัมพันธ์กันได้เร็วมาก เราทำงานโดยใช้ความเข้าใจและปราศจากอคติ ทุกคนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ยอมรับความคิดเห็นกัน ช่วยกันพัฒนา ทำให้เรามีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆ จนจบการอบรมก็รู้สึกภูมิใจ ในระหว่างอบรมมีหน่วยงานพันธมิตรมาร่วมสังเกตการณ์ เวลามีกิจกรรมและแยกห้องทดลองสอนก็มีองค์กรมานั่งดู มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม ก็ทำให้รู้สึกอุ่นใจ” ครูผู้นำ ไชยภพ ณนคร (ไทม์) รุ่น 8 กล่าว

“การอบรมสองเดือนเหมือนสนามรบจริงๆ เหมือนเรามาเรียนรู้อะไรที่ไม่รู้มาก่อน พัฒนาตนเองเยอะมาก มีทั้งอุปสรรค ปัญหา และเราก็ก้าวข้ามมาได้ ในอีก 2 ปีข้างหน้า ถึงจะต้องเจอปัญหาอุปสรรคแต่เรารับมือได้แน่นอนเพราะทีช ไม่ได้สอนแต่ความรู้ แต่สอนให้เราปรับทัศนคติ เรานำจุดนี้ไปส่งต่อให้นักเรียนได้

              ถึงการอบรมจะค่อนข้างยากเพราะเป็นระบบออนไลน์ แต่ทางทีชก็จัดการปัญหาทุกอย่างได้ทำให้ fellow ได้เรียนรู้ และนำไปพัฒนานักเรียนต่อได้ และวันนี้ก็รู้สึกขอบคุณผู้สนับสนุนที่มามอบเกียรติบัตรและเห็นความสำคัญของปัญหา เราต่างก็เห็นปัญหาเดียวกัน รู้สึกขอบคุณที่ได้มาอยู่ในจุดนี้และขอบคุณผู้ที่มาสนับสนุนด้วยเพราะสุดท้ายแล้วเราก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน” ครูผู้นำ จิระภา กมลวิบูลย์ (ชูครีม)รุ่น 8 ให้สัมภาษณ์

              โดยเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ได้มีการจัดปฐมนิเทศขึ้นระหว่าง ครูผู้อำนวยการโรงเรียนและครูพี่เลี้ยงของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการกับ ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่น 8 ซึ่งถือเป็นการพบหน้ากันครั้งแรกผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 150 คน