กลับไปยังหน้าเรื่องราว

CHUBB มอบแล็ปท็อปและเงินบริจาคให้ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ภายใต้โครงการ Education @ Heart

November 18, 2021

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ที่สำนักงานของกลุ่มบริษัทประกันภัยชับบ์ (CHUBB) ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ได้รับมอบแล็ปท็อปจำนวน 10 เครื่องและเงินบริจาค โดยกิจกรรมนี้จัดเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Education @ Heart เนื่องในวัน Regional Day of Service ที่บริษัทจัดขึ้นทุกปีทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

            ภายในงาน คุณแองเจล่า ฮันเตอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CHUBB กล่าวว่า “CHUBB มีนโยบายในการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและมุ่งเน้นความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนในชุมชน ซึ่งในทุกปีจะมีการจัดกิจกรรมขึ้นในสถานศึกษาหรือในชุมชนต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้ร่วมกิจกรรมกับนักเรียนและคนในชุมชน

            แต่ในปีนี้ เนื่องด้วยต้องปฏิบัติตามนโยบายการเว้นระยะห่างของรัฐบาล และการเล็งเห็นความจำเป็นและความขาดแคลนอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ เพราะสถานการณ์โควิดจึงขอมอบแล็ปท็อปให้ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงนำไปใช้ในการเรียนการสอน นอกจากนี้ พนักงานของบริษัทยังได้ร่วมระดมเงินบริจาคได้เป็นจำนวน 321,500 บาทและขอมอบให้ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ในโอกาสนี้ด้วย”

            คุณสุรทิน สาธิตเลิศ ตัวแทนจากทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ รับมอบแล็ปท็อปและเงินบริจาค พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณ CHUBB ที่เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา และให้ความช่วยเหลือในช่วงเวลาที่ยากลำบาก เนื่องจากสถานการณ์โควิดในปัจจุบันทำให้เด็กหลายคนต้องขาดโอกาสทางการศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนและเงินบริจาคจำนวนนี้จะช่วยให้ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงและนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสมีการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มโอกาสให้นักเรียนหลายคนเข้าถึงการศึกษาที่ดีที่พวกเขาควรได้รับ