กลับไปยังหน้าเรื่องราว

กิจกรรมจบโครงการครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่น 6

November 10, 2021

ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ จัดกิจกรรมร่วมแสดงความยินดีกับครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่น 6 ที่ได้เดินทางร่วมกันเป็นระยะเวลา 2 ปี โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2564 ผ่านการประชุมออนไลน์ในระบบ Zoom Meeting  

            ในงานนี้ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนมูลนิธิมาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความยินดีกับครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่น 6 ด้วยได้แก่ มูลนิธิใจกระทิง  บริษัทไทยออยล์  บริษัทเงินติดล้อ  และ มูลนิธิ IVL นอกจากนี้ยังมีศิษย์เก่าหลายคนเข้าร่วมงานเพื่อแบ่งปันประสบการณ์และให้คำแนะนำแก่ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่น 6

ขอบคุณ 2 ปี ที่ทุกคนได้ตั้งใจเป็นมากกว่าครู ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้นักเรียน ขอบคุณที่เป็นโค้ชให้นักเรียน ขอบคุณที่เป็นผู้ฟัง ขอบคุณที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้นักเรียน ขอบคุณที่ไม่ได้เป็นอัจฉริยะที่รู้ทุกเรื่องแต่เป็นผู้นำที่ทำความเข้าใจกับนักเรียน ขอบคุณที่ทำเต็มที่แม้ในช่วงโควิด ขอบคุณที่ถึงจะมีทรัพยากรจำกัดแต่ก็ตัดสินใจทำสิ่งที่สำคัญและจำเป็นที่สุดสำหรับนักเรียนเสมอ ขอบคุณที่ถึงจะไม่ใช่คนที่เก่งหรือทำได้ดีที่สุดในทุกเรื่องแต่พยายามสะท้อนตนเองเพื่อหาสิ่งที่ตัวเองพัฒนาได้และเรียนรู้จากวันที่แย่ที่สุดหรือเต็มไปด้วยน้ำตา ขอบคุณนะครับที่พาตัวเองมาถึงตรงนี้ ซึ่งเป็นจุดสุดท้ายของ Fellowship Program หลังจากนี้ ทุกคนจะมีโอกาสได้ตัดสินใจในทางเลือกของตนเอง ขอบคุณพลังการเปลี่ยนแปลงของทุกคน และขอให้โชคดีครับ”

คุณมิว เป็นตัวแทนทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ กล่าวต้อนรับและขอบคุณครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่น 6 ทุกคนในตอนเริ่มกิจกรรม

            ต่อจากนั้น ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่น 6 ได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ประทับใจในเส้นทางการเป็นครู 2 ปี ซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องราวมากมาย ไม่ว่าจะเป็น การแสดงความกล้าในการขอโทษนักเรียนก่อนเมื่อทำผิด ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้และนำไปเป็นแบบอย่าง การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ปรึกษาปัญหา และสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้นักเรียน การได้พยายามสร้างโอกาสในการเรียนรู้และฝึกบทสนทนาภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน ด้วยการทักทายนักเรียนเป็นภาษาอังกฤษก่อน การตามนักเรียนที่หายไปจากห้องเรียนกลับมา จนทำให้นักเรียนได้ฟื้นฟูความสัมพันธ์กับผู้ปกครองอีกครั้ง การพัฒนาทักษะอาชีพในการทำ Digital Marketing ให้นักเรียนผ่านการทำโครงการผ้าเขียนเทียน และการสร้างการมีส่วนร่วมกับนักเรียนผ่านการริเริ่มกิจกรรมผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆ

            ครูทุกคนต่างยอมรับตรงกันว่าการได้เข้าร่วมโครงการครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลา 2 ปี ทำให้ได้เรียนรู้ศักยภาพของตนเอง ได้พัฒนาทักษะต่างๆ ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ได้เรียนรู้ คือการมีทัศนคติ “ฉันทำได้” (Can Do Attitude) ดังนั้นไม่ว่าต่อไปในอนาคตจะต้องเผชิญกับอุปสรรคอะไร ทุกคนก็มั่นใจว่าสามารถฝ่าฟันไปได้ด้วยทัศนคตินี้

            สำหรับแผนที่วางไว้หลังจากจบโครงการแล้ว ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงหลายคนให้ความสนใจในการทำงานด้านการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นอาชีพครู งานด้านการพัฒนานโยบายการศึกษา งานด้านการออกแบบการเรียนรู้ งานด้านธุรกิจเพื่อสังคม เป็นต้น

“การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพคือสิ่งที่นักเรียนทุกคนควรได้รับ การทำงานในหน้าที่ครูเป็นเวลา 2 ปี คือการเข้าไปเรียนรู้ รับฟัง และเข้าไปทำงานร่วมกับคนรอบข้างนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครอง ครูในโรงเรียน ผู้คนในชุมชน ซึ่งมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นของการสร้างผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่เราอยากให้ไปถึงจริงๆ โรงเรียนคือกระจกสะท้อนของปัญหาต่างๆ ที่เราเห็นในสังคม และเมื่อได้ลงมือทำจริงๆ ทุกคนได้เรียนรู้ร่วมกันว่าปัญหาเหล่านี้แก้ไขได้ การที่ครูร่วม 50 คนได้เรียนรู้และลงมือทำจริงๆ ถือเป็นเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจ
ต่อจากนี้ เมื่อจบ 2 ปีแล้ว นี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง เครือข่ายศิษย์เก่ามีบทบาทสำคัญมากสำหรับทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เราจะนำประสบการณ์ ศักยภาพ และความเข้าใจที่ได้รับมาเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสร้าง หรือระดับอื่นๆ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่เรามีได้อย่างไร” คุณตะ (วิชิตพล ผลโภค) ผู้ก่อตั้งและ CEO มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ กล่าวเพื่อให้ข้อคิด

            ทีชฟอร์ไทยแลนด์มีศิษย์เก่า 173 คน เมื่อรวมศิษย์เก่าจากรุ่น 6 อีก 43 คน จะมีศิษย์เก่าทั้งหมด 216 คน ที่ผ่านมา ศิษย์เก่าทั้ง 173 คน มีหลายคนที่ได้ทำงานทั้งในด้านการศึกษา ด้านนโยบาย ด้านสังคม แม้ศิษย์เก่าบางคนจะไม่ได้อยู่ในด้านการศึกษา แต่ส่วนใหญ่ก็ทำงานที่สร้างผลกระทบให้นักเรียน ซึ่งที่ผ่านมาได้เข้าถึงและสร้างการเปลี่ยนแปลงให้นักเรียนถึง 90,000 กว่าคน

            “ขอต้อนรับเข้าสู่เครือข่ายศิษย์เก่า และขอขอบคุณสำหรับทุกอย่าง ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ไม่ง่ายเลยที่ทุกคนต้องปรับตัวกับสถานการณ์โควิดตลอดเวลา และหวังว่าเราจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของทุกคนในฐานะศิษย์เก่าต่อไป ขอบคุณมากครับ” คุณตะกล่าวขอบคุณในตอนปิดกิจกรรม