กลับไปยังหน้าเรื่องราว
Partnership

บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนการสรรหาและอบรม ‘ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง’ มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนการสรรหาและอบรม ‘ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง’ มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์

January 10, 2020

สร้างอนาคตประเทศไทยเริ่มที่การศึกษา บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนการสรรหาและอบรม ‘ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง’ มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เป็นจำนวนเงิน 1 ล้านบาท เพื่อทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่ร่วมกับโรงเรียนและชุมชนในการพัฒนานักเรียนโรงเรียนวัดมโนรม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

คุณวิรัตน์  เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงการสนับสนุนในครั้งนี้ว่า “การศึกษาเป็นหนึ่งในกรอบการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่กลุ่มไทยออยล์ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะการศึกษาถือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศชาติให้ก้าวต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกลุ่มไทยออยล์ได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ มากมายเพื่อส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชนในบริเวณพื้นที่รอบโรงกลั่น ตั้งแต่การมอบทุนการศึกษา การพัฒนาทักษะ และเสริมสร้างความรู้ให้เยาวชน

“โครงการครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงของมูลนิธิ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ไทยออยล์เห็นว่ามีแนวทางสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทในการที่จะส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตจบใหม่ที่ต้องการพัฒนาตนเองในบทบาทครูเพื่อก้าวไปสู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการศึกษาไทย รวมถึงสนับสนุนให้เกิดเปลี่ยนแปลงในห้องเรียน โรงเรียน พัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 ไปพร้อมกัน กลุ่มไทยออยล์เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาดังกล่าว จึงได้นำร่องการสนับสนุน สรรหาครูในโครงการฯ มาทำการสอน และพัฒนานักเรียน ณ โรงเรียนวัดมโนรม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนรอบโรงกลั่นของไทยออยล์ เพื่อมาร่วมกัน ‘สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้’ ให้เกิดขึ้นในโรงเรียน ชุมชน และสังคม ต่อไป” คุณวิรัตน์กล่าวทิ้งท้าย

ด้านคุณวิชิตพล พลโภค เลขาธิการและผู้ก่อตั้งมูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ กล่าวถึงการสนับสนุนครั้งนี้ว่า “การพัฒนาการศึกษายั่งยืนนั้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพียงแค่ครูและนักเรียนในโรงเรียนแต่ต้องเกิดจากความร่วมมือผ่านการทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้ที่มีส่วนร่วมในการศึกษาของนักเรียนและโรงเรียนในชุมชน เช่น พ่อแม่ ผู้นำชุมชน บริษัทเอกชน และภาครัฐ เพื่อให้นักเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาสามารถกำหนดอนาคตที่ดีของตนเองและรอบข้าง”

“การสนับสนุนครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนวัดมโนรมของไทยออยล์ครั้งนี้ เป็นก้าวแรกของการสร้างการขับเคลื่อนที่ยั่งยืนทางการศึกษาในภาคตะวันออก อันเป็นรากฐานสำคัญในพัฒนาเยาวชนที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย”

การสนับสนุนของบริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 ล้านบาทในครั้งนี้ ครอบคลุมการสรรหาและพัฒนาครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ทำงานร่วมกับโรงเรียนและชุมชนในการสร้างการศึกษาที่มีคุณภาพแก่นักเรียนเพื่อพัฒนาการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่โรงเรียนวัดมโนรม อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนรอบโรงกลั่นของไทยออยล์ การพัฒนาการศึกษายั่งยืนนั้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพียงแค่ครูและนักเรียนในโรงเรียน แต่ต้องการความร่วมมือในการทำงาน