ศิษย์เก่า / ประวัติผู้เข้าร่วมโครงการ

ประวัติผู้เข้าร่วมโครงการปี 2018

สุดารัตน์ ชูคดี (นิว)
วิชาคณิตศาสตร์
อภิชญา วินิจชัยนันท์ (ขนุน)
วิชาวิทยาศาสตร์
ปิ่นมณี อายุมั่น (ฝ้าย)
วิชาคณิตศาสตร์
ธนัช เต็งอำนวย (แบงค์)
วิชาภาษาอังกฤษ
พิมพ์ชนก แอนสุวรรณ์ (พิมพ์)
วิชาวิทยาศาสตร์
ณิชากร บัวทรัพย์ (ดีจัง)
วิชาภาษาอังกฤษ
ปฏิภาณ สมบูรณ์ผล (ลูกปืน)
ภาษาอังกฤษ
สรศักดิ์ เอมบำรุง (ต่อ)
วิชาคณิตศาสตร์
จิรัฏฐา วิลัย (เบญ)
วิชาวิทยาศาสตร์
นูรูลฮูดา มะ (ฮูดา)
วิชาภาษาอังกฤษ
เสาวลักษณ์ อุ่มสุข (ต๊งเหน่ง)
วิชาวิทยาศาสตร์
รุจิราภา นาแรมงาม (ฟาง)
วิชาคณิตศาสตร์
เติมพงศ์ กิจจานุลักษ์ (บุ๊คบิ๊ก)
วิชาคณิตศาสตร์
ใบเตย เจริญพิทยา (ใบเตย)
วิชาภาษาอังกฤษ
ลลิญา แผนกระโทก (เฟิร์น)
วิชาภาษาอังกฤษ
กันตภณ ตัณฑ์เจริญ (ตี๋)
วิชาภาษาอังกฤษ
กองเงิน จิตต์สัทธา (แพง)
วิชาคณิตศาสตร์
พรศิริ เบ็ญจสุวรรณ (ต่าย)
วิชาคณิตศาสตร์
น่านนที ศรีราษฎร์ (น่าน)
วิชาวิทยาศาสตร์
ซอลีฮ๊ะ กอฮิง (ซอล)
วิชาภาษาอังกฤษ
พิชญ์สินี เหล่าปรีชากุล (เบนโตะ)
วิชาวิทยาศาสตร์
คีรติกา พิมพ์นนท์ (พีนัท)
วิชาวิทยาศาสตร์
ศิญาภรณ์ ศรศิริ (เบล)
วิชาภาษาอังกฤษ
ระลินทิพย์ อินทรมณเทียร (เล็ก)
วิชาคณิตศาสตร์
มูนา สันหรน (มูนา)
วิชาวิทยาศาสตร์
ปวิณา วัฒนาภา (เต๋อ)
วิชาภาษาอังกฤษ
รวงข้าว ประชุมชน (ข้าว)
วิชาคณิตศาสตร์
วรกัญญา มีสุข (ปอมปอม)
วิชาภาษาอังกฤษ
ภาตะวัน โตปินใจ (ณุ)
วิชาวิทยาศาสตร์
ณัฐธิตา ลิ่มไพบูลย์ (ใบเฟิร์น)
วิขาคณิตศาสตร์
นูรีซัน ฆอดอ (ซูซาน)
วิชาคณิตศาสตร์
สัณห์สิรี จงภู่ (ซอ)
วิชาวิทยาศาสตร์
พรผกาญจน์ แซ่แต้ (ฝน)
วิชาคณิตศาสตร์
เจษฎา ปาใหม่ (เจษ)
วิชาวิทยาศาสตร์
ศิริพงษ์ บาลทะจักร์ (แมน)
วิชาคณิตศาสตร์
นพดล บุตรสาทร (เปา)
วิชาภาษาอังกฤษ
นภัสสร ลีระสันทัดกุล (ภัส)
วิชาคณิตศาสตร์

หากคุณกำลังมองหางานที่วัดผลความสำเร็จของคุณจากชีวิตเด็ก คุณภาพทางการศึกษาและคุณภาพสังคมที่เปลี่ยนไป มาร่วมมือกับเราในการสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยการร่วมงานกับเรา